ies Pintor Colmeiro

Esta semana
destacamos:

Programa na ESO
Bos resultados...> ESO:

Grupo
Titor
Horario de atención aos pais
Delegado
1º A
Mª Concepción González Iglesias
Xoves ás 10:50
Adrián
Villar Calviño
1º B
José Manuel Méijome Fernández
Luns ás 10:50
Alejandro
González Villar
1º C
Mª Jesús
Gil Castro
Xoves ás 12:50
Alejandro
Órrea Pájaro
1º D
Afonso
Pena Barreiro
Luns ás 12:50
Manuel
Fuentes Gómez
2º A
Enma
Sela Pérez
Luns ás 09:40

Javier
Penido Ferreiro

2º B
Fe
Fernández Penelo
Xoves ás 10:50
Raquel
Álvarez Castiñeiras
2º C
Carmen
Ares Rodríguez
Mércores ás 11:40
Natalia
Fernández Montero
2º D
Consuelo
Labandeira López
Martes ás 11:40
Sonia
Fernández Limia
3º A
Juan Carlos
García Porral
Xoves ás 17:30
Carla
Gómez Ferradás
3º B
Andrea
Ricoy Riego
Martes ás 10:50
Silvia
Villar García
3º C
Jesús
Teira Rois
Martes ás 10:50
Rocío
Pena López
3º D
Xesús
Cociña Souto
Mércores ás 11:40
Borja
Sesto García
4º A
Enrique
Carretero Pasín
Luns ás 10:50
Silvia
González López
4º B
Alexandra
Cabana Outeiro
Venres ás 12:50
Adrián
Fernández Conde
4º C
Ramón
Balado Fernández
Venres ás 10:50
Patricia
Rozados Fernández


Horas por materia e curso na E.S.O.:

Área ou materia

Educación física

2

2

2

2

Relixión / Actividades de estudio

2

2

2

1

Lingua estranxeira

3

3

3

3

Lingua galega e literatura

4

3

3

3

Lingua castelá e literatura

3

4

3

3

Ciencias sociais , xeografía e historia

3

3

3

3

Ética

-

-

-

1

Matemáticas

4

4

3

3

Ciencias da Natureza

3

2

-

-

Bioloxía e xeoloxía (*)

-

-

2

3

Física e química (*)

-

-

2

3

Tecnoloxía (*)

2

3

2

3

Educación plástica e visual (*)

3

-

2

3

Música (*)

-

3

2

3

1ª optativa

2

2

2

3

2ª optativa

-

-

-

3

Titoría

1

1

1

1

Total

32

32

32

32


 

Enderezos | Mapa Web | Agradecementos | Contáctanos | 28 de Novembro do 2006 | IES Pintor Colmeiro