www.iespintorcolmeiro.org

Destacamos:


Inicio > Departamentos

Departamentos con web Departamentos aínda sen web

Lingua castelá e literatura

 • Mª DEL CARMEN ARES RODRIGUEZ
 • ANA MARÍA DÍAZ FARALDO
 • MARÍA JESÚS GONZÁLEZ REGALES (XD)
 • ISABEL TABOADA PALMOU

Bioloxía e xeoloxía

 • RAMÓN BALADO FERNÁNDEZ (XD)
 • MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ IGLESIAS
 • FRANCISCO JAVIER OTERO MARTÍNEZ
 • MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ SANMARTÍN

Lingua e literatura galega

 • XESÚS XOSÉ COCIÑA SOUTO (XD)
 • Mª FE FERNÁNDEZ PENELO
 • MARÍA GRACIA SANTORUM LÓPEZ
 • MARÍA TERESA SUÁREZ PUENTE

Cultura clásica

 • MARÍA BELÉN GONZÁLEZ AGUIAR (XD)

Matemáticas e o blogue Xogando coas matemáticas

 • CIBRÁN MANUEL ARXIBAI QUEIRUGA (XD)
 • XOSÉ ANXO FERNÁNDEZ ALONSO
 • GUADALUPE MARTÍNEZ RIVAS
 • ÁNGEL LUIS PAZOS PRESAS
 • JUAN MIGUEL VEIGA MARTÍNEZ
 • MILAGROS VILARIÑO BREA

Debuxo

 • BERNARDO JOSÉ INSUA SANMARTÍN (XD)
 • MÓNICA TRASTOY CUB

Música

 • DIANA Mª DEL CARMEN CAPELO FRANCO (XD)
 • MAITE GARCÍA PATO
 • XOSÉ ELISEU MERA QUINTAS

Economía

 • ISABEL RODRÍGUEZ PÉREZ (XD)

Tecnoloxía

 • MARÍA INÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 • XOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (XD)

EPA

 • XOSÉ FUENTES RODRÍGUEZ
 • AURA ISABEL SOTO PRESAS

Xeografía e historia

 • MARÍA ANDREA RICOY RIEGO
 • FRANCISCO JAVIER POCH GUTIÉRREZ (XD)
 • CRISTINA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
 • MARÍA DOLORES CAMBA CASTRO
 • SUSANA CALVO PEÑA

Física e química

 • JESÚS CASAL CEPEDA (XD)
 • JESÚS MARÍA TEIRA ROIS

Filosofía

 • JESÚS FERNÁNDEZ SULLEIRO (XD)

Inglés

 • ELENA HORTA CARIDAD
 • JOSÉ MANUEL MÉIJOME FERNÁNDEZ
 • MARÍA JESÚS POUSO DAVILA (XD)
 • RAQUEL RODRÍGUEZ BLANCO
 • JULIO VILLAVERDE VÁZQUEZ

Francés

 • MARÍA LUISA DÍAZ CASTRO (XD)
 • MARÍA MÓNICA MATO BUSTELO

Organización e xestión comercial

 • JOSÉ MARÍA GÓMEZ OLIVEROS (XD)

Psicoloxía e pedagoxía

 • ROSA MARÍA ANDRADE EXPÓSITO (XD)
 • ÁNXELA MARIÑO VARELA

Procesos comerciais

 • ANA MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ (XD)
 • MARÍA ELENA GONZÁLEZ LOIS

Relixión católica

 • XOAN CARLOS GARCÍA PORRAL (XD)

Actividades Físico-Deportivas

 • BRUNO MONTERO RODRÍGUEZ (XD)
 • JOSÉ MANUEL NODAR RON
 • DIEGO RODRÍGUEZ OTERO

Educación física

 • Mª JOSÉ PATIÑO MONTERO (XD)
 • MANUEL VILLAMARÍN GONZÁLEZ
 

 

Enderezos | Mapa Web | Agradecementos | Contáctanos |20 de xaneiro do 2009| IES Pintor Colmeiro