ies Pintor Colmeiro

Destacamos:

Seccións Europeas
Comenius
InterregPROGRAMAS INTERNACIONAIS:

O IES Pintor Colmeiro leva anos comprometéndose e participando activamente en proxectos de ámbito europeo. Este é o noso plano de traballo para o ano 2004/05:

Traditional Songs: The Common and the Different in the European Identities.

Traditional music is a constitutive element of any society. It helps us to know better its way of life and the values system of the people who created it and transmitted it on for centuries. The industrialisation of western societies, together with the strong pressure done by the urban culture, creates a frame where traditional music suffers many troubles to survive, and the new generations ignore their roots increasingly.

IES Pintor Colmeiro, Silleda (Galicia)
COORDINATOR
Gimnazjum nr. 1, Jankowice Rybnickie (Silesia, Poland)
Albert Schweitzer Gymnasium, Limbach-Oberfrohna (Saxony, Germany)

Sección Europeas.

Unha experiencia moi interesante, na que os alumnos reciben clases de Bioloxía en inglés, para un maior perfeccionamento nesta lingua. O IES Pintor Colmeiro é un dos centros que primeiro se incorporou a este proxecto. Este ano hai dous grupos desta sección: un en 3º e outro en 4º da ESO.

COMENIUS 1.1: Agricultural Technology Tradition.

No curso 2003/04 desenvolveuse no centro este proxecto no que formamos parte dun grupo de traballo internacional co que imos desenvolver, por segundo ano consecutivo, un proxecto educativo aprobado pola Axencia Nacional Sócrates. Neste traballo os alumnos do centro, en colaboración con alumnos doutros paises europeos, recollen información sobre o agro e crean contidos didácticos multimedia en galego e en inglés ao mínimo. Visita a páxina do proxecto.

INTERREG III. Promoción local ao través do coñecemento do patrimonio.

Dentro do marco QPET "Cualificación Profesional no Espazo Transfronteirizo", organizado pola Dirección Xeral de Formación Profesional da Xunta de Galicia e a a Dirección Xeral de Educación do Norte de Portugal, desenvolvemos un programa de actividades con intercambio de alumnado entre o Ciclo Medio de Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural e da EB 2, 3, 5 de Paredes de Coura.

Enderezos | Mapa Web | Agradecementos | Contáctanos |21 de abril do 2005 | IES Pintor Colmeiro