Membros do Dpto.
quen somos...
Libros recomendados
recomendamos...
Apuntamentos
Exercicios
para practicar
Ligazóns
ligazóns interesantes

Selectividade
información sobre a selectividadeIES Pintor Colmeiro > Departamentos > Lingua Galega > Apuntamentos


Nesta páxina tes ao teu dispor os apuntamentos da asignatura correspondentes a 2º Bacharelato.
Para descargalos tan só terás que premer na icona se queres os apuntamentos e na icona no caso dos textos.

SOCIOLINGÜÍSTICA
TEMA 0: Introdución á sociolingüística Preme para descargar
TEMA 1: O Conflito lingüístico Preme para descargar
TEMA 2: Linguas minorizadas e minoritarias Preme para descargar
TEMA 3: Bilingüismo e diglosia Preme para descargar
TEMA 4: A diversidade plurilingüe e pluricultural de España Preme para descargar
TEMA 5: O galego entre 1900 e o 1936 Preme para descargar
TEMA 6: O galego entre 1936 e o 1975 Preme para descargar
TEMA 7: O Galego do 1975 á actualidade Preme para descargar
TEMA 8: A normalización lingüística do galego Preme para descargar
TEMA 9: O galego nos medios de comunicación Preme para descargar

LITERATURA
TEMA 0: Introdución Preme para descargar  
TEMA 1: Ramón Cabanillas e Noriega Varela Preme para descargar Preme para descargar os textos
TEMA 2: As Vangardas Preme para descargar Preme para descargar os textos
TEMA 3: A Xeración Nós Preme para descargar Preme para descargar os textos
TEMA 4: Literatura galega no exilio Preme para descargar Preme para descargar os textos
TEMA 5: Tendencias da lírica na 2ª metade do século XX Preme para descargar Preme para descargar os textos
TEMA 6: Tendencias da narrativa galega de posguerra Preme para descargar Preme para descargar os textos
TEMA 7: O teatro galego do século XX Preme para descargar  
TEMA 8: Os modelos narrativos de fins de século Preme para descargar  
TEMA 9: Tendencias actuais Preme para descargar  
A Biblioteca do Colmeiro
Biblioteca do
IES Pintor Colmeiro

 

Mesa pola Normalización Lingüística

Mesa pola Normalización
Lingüística

As novas normas
As novas normas