Membros do Dpto.
quen somos...
Libros recomendados
recomendamos...
Apuntamentos
para estudar...
Exercicios
Ligazóns
ligazóns interesantes

Selectividade
información sobre a selectividadeIES Pintor Colmeiro > Departamentos > Lingua Galega > Exercicios


Podes afianzar os teus coñecementos cos exercicios que aquí che propoñemos.

* EXERCICIOS DE ORTOGRAFÍA

Completa con B ou V

Completa con S ou X

Completa con H cando sexa preciso

Completa con -cio/-zo -cia/-za -ción/-zón

* EXERCICIOS DE ACENTUACIÓN

Acentuando palabras...

Acentuando frases...

Acentuando textos...

A Biblioteca do Colmeiro
Biblioteca do
IES Pintor Colmeiro

 

Mesa pola Normalización Lingüística

Mesa pola Normalización
Lingüística

As novas normas
As novas normas