Membros do Dpto.
Libros recomendados
recomendamos...
Apuntamentos
para estudar...
Exercicios
para practicar
Ligazóns
ligazóns interesantes

Selectividade
información sobre a selectividadeIES Pintor Colmeiro > Departamentos > Lingua Galega > Membros do departamento


O Departamento de Lingua Galega do IES Pintor Colmeiro no curso 2006 / 2007 está formado polos seguintes profesores:

Mª Fe
Fernández Penelo
Profesora de 1º ESO e 2º ESO B
Xesús
Cociña Souto
Profesor de 3º PDC e 2º Bacharelato
Teresa
Suárez Puente
Profesora de 2º ESO A-C-D e 3º ESO A-B
Gracia Santorum López
(Xefa de Departamento)
Profesora de 4º ESO e 1º Bacharelato


A Biblioteca do Colmeiro
Biblioteca do
IES Pintor Colmeiro

 

Mesa pola Normalización Lingüística

Mesa pola Normalización
Lingüística

As novas normas
As novas normas