Membros do Dpto.
quen somos...
Libros recomendados
recomendamos...
Apuntamentos
para estudar...
Exercicios
para practicar
Ligazóns
ligazóns interesantes

Selectividade
información sobre a selectividadeIES Pintor Colmeiro > Departamentos > Lingua Galega


Por primeira vez o Departamento de Lingua e Literatura Galega amosa as súas inquedanzas e tenta achegarse ao alumnado do IES Pintor Colmeiro a través da súa páxina web.
Procuraremos facer fincapé no estado actual da nosa lingua, xa que o que nos preocupa é a perda progresiva de falantes e a situación diglósica que vivimos na nosa sociedade.
Tentaremos ademais procurarvos exercicios de repaso e de recuperación para aquela parte do alumnado que máis o necesita.


Libros de Lectura da 2ª Avaliación

Por se andas un pouco despistad@, aquí informámoste sobre os libros de lectura obrigada nesta 2ª Avaliación:

Título
Autor
Editorial
1º ESO

Usha

María Reimóndez
Xerais
2º ESO
A miña planta de laranxa limia
Vasconçelos
Primera Persona
3º ESO
Irmán do Vento
Manuel Lourenzo
Xerais
4º ESO
O Siñor Afranio
Alonso Ríos
A Nosa Terra
Non agardei por ninguén
Ramónde Valenzuela
Xerais
1º BAC
Ollos de auga
Domingo Villar
Galaxia
Non agardei por ninguén
Ramón de Valenzuela
Xerais

Libros de Lectura da 1 ª Avaliación

Título
Autor
Editorial
1º ESO

Prohibido casar, papá!

Fina Casalderrey
Galaxia
2º ESO
A negrura do mar
R. Caride Ogando
Xerais
3º ESO
Pel de Lobo
Xosé Miranda
Xerais
O can dos Baskerville
Conan Doyle
Galaxia
4º ESO
Morgún
Suso de Toro
Xerais
Cando era tempo de inverno
Pepa Barrios
Sotelo Blanco
1º BAC
Morgún
Suso de Toro
Xerais
Un escuro rumor tralo silencio
Isidro Novo
Sotelo Blanco

Visita de Carlos Callón
Por suposto, o Departamento de Galego e o Equipo de Normalización Lingüística conforman un mesmo obxectivo, a normalización do noso idioma. Con esta fin, achegóusenos Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, para reincidir neste tema. A charla-coloquio tivo lugar na Biblioteca do noso centro o día 2 de novembro para o alumnado de 4º ESO A e B e 1º Bacharelato. Esta charla resultou moi amena á par que didáctica. Grazas, Carlos!!!!
Carlos Callón
A Biblioteca do Colmeiro
Biblioteca do
IES Pintor Colmeiro

 

Mesa pola Normalización Lingüística

Mesa pola Normalización
Lingüística

As novas normas
As novas normas