IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Superior de Administración e Finanzas
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
 
  CICLO SUPERIOR  
 
ACCESO A OUTROS ESTUDOS

Establécese o acceso directo aos estudos universitarios conducentes ás seguintes titulacións:

- Mestre (en todas as súas especialidades).

- Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación.

- Diplomatura en Ciencias Empresariais.

- Diplomatura en Educación Social.

- Diplomatura en Estatística.

- Diplomatura en Xestión e Administración Pública.

- Diplomatura en Relacións Laborais.

- Diplomatura en Traballo Social.

- Diplomatura en Turismo.

- Enxeñaría Técnico en Informática de Xestión.

- Enxeñaría Técnico en Informática de Sistemas.

- Licenciatura en administración e dirección de empresas

- Licenciatura en dereito

- Licenciatura en economía

 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela