IES A Pinguela - Oferta educativa - Ciclos - Ciclo Superior de Administración e Finanzas
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
 
  CICLO SUPERIOR  
 
MÓDULOS
1º CURSO
 
HORAS TOTAIS
 
SESIÓNS SEMANAIS
 
CRÉDITOS ECTS
Inglés  
160
 
6
 
7
Xestión da documentación xurídica e empresarial  
80
 
3
 
6
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa  
80
 
3
 
6
Ofimática e proceso da información  
240
 
9
 
12
Proceso integral da actividade comercial  
133
 
5
 
11
Comunicación e atención á clientela  
160
 
6
 
12
Formación e orientación laboral  
107
 
4
 
5
2º CURSO
 
HORAS TOTAIS
 
SESIÓNS SEMANAIS
Xestión comercial e servizos de atención ao cliente  
75
 
4
Administración pública  
90
 
5
Produtos e servizos financeiros e de seguros  
90
 
5
Auditoría  
75
 
4
Proxecto empresarial  
165
 
9
Proxecto integrado  
110
 
6
Formación e orientación laboral  
55
 
3
Formación en centros de traballo  
380
 
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela