ies Pintor Colmeiro Depto. de Orientación

Inicio > Depto. de Orientación > Orientación Académica > Ensino Universitario

Probas de Acceso á Universidade

 
Universidade
Ligazóns Descripción Ligazóns Descripción
PAAU 2009 [20/05/09] Documento Word Titulacións sen límite de prazas [20/05/09] Documento Word
PAAU Xuño 2009 [20/05/09] Documento Word con información sobre matrícula, datas, contido do sobre... Titulacións con límite de prazas [20/05/09] Documento Word
Información sobre preescripción e matrícula na universidade [20/05/09] Documento Word Que é Bolonia? [20/05/09] Páxina web con información sobre o acordo de Bolonia
CESGA   Guía 2009 do CESGA Guía do 2009 do Sistema Universitario de Galicia en pdf. [26/05/09]
CiUG Respostas 2009 (pdf) [26/05/09] Notas de corte do CESGA  
Titulacións do SUG curso 2008-2009:
titulacións con límite de prazas, titulacións de matrícula inmediata (sen límite de prazas) e titulacións propias das universidades
  Vinculacións Vinculación das titulación do SUG coas vías de acceso/opcións

 

 
Webs relacionadas con titulacións universitarias e saídas profesionais
Ligazóns Descripción Ligazóns Descripción
Guia estudante   Plans da UDC  
www.usc.es/gl/titulacions   Titulacións Univ. de Vigo  
Saídas profesionais Univ. de Vigo   Elige profesión.org  
MECD   Universidade de Consumer.es  
Portal emprego UDC   Titulacións de Consumer.es  
Analise das carreiras sociais   Análise das carreiras experimentais  
Educaweb   Elegir carrera de telepolis  
Consultorio de aprendemas.com   Indice de carreiras de telepolis.com  
Orientarse de blogoteca.com   www.acsug.es/
webs/ficheros/18g.pdf
pdf
Orientación de blogia.com      
 
Outra información de interese (residencias, transporte, materias de libre elección, escolas de arte, música...)
Ligazóns Descripción Ligazóns Descripción
Guia de servizos 2005 USC   Prazas aloxamento 2008 USC  
http://extension.uvigo.es/   Guia estudantes UDC  
http://www.udc.es/
estudantes/ga/guia/guia521.asp
  Residencias UDC  
Aloxamento Univ. de Vigo   Convocatoria de bolsas Univ. de Vigo  
Convocatoria de aloxamento da UDC 2008   Cafetarías USC  
www.usc.es/gl/
perfiles/futuros/index.jsp
  www.usc.es/gl/
perfiles/futuros/galicia.jsp
 
http://extension.uvigo.es/   www.udc.es/sape/  
www.udc.es/miudc/ga/   www.edu.xunta.es/ea/  
Web de Orientación do IES Chan do Monte   www.esadgalicia.es/
 
www.eapicasso.com/   Centor de estudo de Música de Vigo  
www.usc.es/gl/
perfiles/estudantes/prezos.jsp
  www.usc.es/sxa/
normativa/ficheros/
XA0588.PDF#D1_T1
 

FAQ Universia.es

  www.usc.es/gl/
goberno/vrodoces/
eees/index.html
 

Para solucionar dúbidas na USC ofrecen este servizo

http://www.usc.es/gl/perfiles/futuros/aponte/pregunta.jsp   

(teléfonos: 902 101 022 / 981 547 111)

Enderezos | Mapa Web | Agradecementos | Contáctanos |09 de febreiro do 2009| IES Pintor Colmeiro