IES A Pinguela - Oferta educativa - Bacharelato
-----------------
 
CIENCIAS DA NATUREZA E A SAÚDE
  2º CURSO
1º CURSO
MATERIAS COMÚNS
 
HORAS
Educación Física  
2
Filosofía  
3
Inglés  
3
Lingua Castelá e Literatura  
3
Lingua Galega e Literatura  
3
Relixión/Actividades de estudo  
2
PROPIAS DE MODALIDADE
 
Bioloxía e Xeoloxía (*)  
4
Debuxo Técnico I (*)  
4
Física e Química  
4
Matemáticas I  
4
OPTATIVAS (elixir unha)
 
Francés I  
4
Música I  
4
Economía  
4
(*) O alumno/a deberá escoller unha materia entre as marcadas
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela