IES A Pinguela - Oferta educativa - Bacharelato
-----------------
 
CIENCIAS DA NATUREZA E A SAÚDE
  2º CURSO
2º CURSO
MATERIAS COMÚNS
 
HORAS
Filosofía II  
3
Inglés  
3
Historia  
4
Lingua Castelá e Literatura  
3
Lingua Galega e Literatura  
3
VÍA CIENTÍFICO-TECNOLÓXICA
 
Debuxo Técnico II (*)  
4

Física

 
4

Matemáticas II

 
4
Química (*)  
4
VÍA CIENCIAS DA SAÚDE
 
Bioloxía  
4
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente  
4
Química  
4
OPTATIVAS (elixir unha)
 
Francés II  
4
Historia e Xeografía de Galicia  
4
Introdución ás CC. Políticas e a Socioloxía  
4
Literatura Galega do Século XX  
4
Literaturas Hispánicas  
4
Música II  
4
(*) O alumno/a deberá escoller unha materia entre as marcadas
As materias II requiren ter cursadas as correspondentes I
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela