POR UN ENSINO TOTALMENTE GRATUITO :MATERIAL DE AULA TOTALMENTE GRATUITO

As saídas escolares para os socios estan casi na súa totalidade costeadas pola ANPA

 

 

 

 

¿que trabajo!

 

Historia.

Instalacions.

 

 

ANPA

C.E.I.P. PONTE DE XUVIA

 

 

A NOVA PAXINA WEB DO CENTRO ATÓPASE NA SEGUINTE DIRECCIÓN

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceippontedexubia/

 

 

 

CLAUSTRO

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

 

 

SINAIS DE IDENTIDADE

 

 

ALBUM DE FOTOS

ALBUM DE FOTOS 2

NORMALIZACION

LINGUISTICA

PROFESORADO

LEXISLACION

PERMISOS

LICENCIAS

REDUCION DE XORNADA

EXCEDENCIAS

ENLACES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO

ESCOLAR0 09-010

MATRICULA

ESTADISTICA