Estás nesta páxina do Ronsel do Paroleiro: Páxina de inicio

A revista do IES de Fene

O RONSEL DO PAROLEIRO    Nº7 - M

 

O RONSEL DO PAROLEIRO
 
Nº7 - Maio 2007

 


O CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

A estas alturas do curso (xa case rematado) todos sabemos que no que antes era o I.E.S. Fene está a funcionar tamén “outra cousa” que se chama Centro Integrado. Vimos que había profesores de garda diferenciados, novos despachos e oficinas para o I.E.S. e por último nova sala de profesores.
Pero ó mellor aínda non temos nada claro en que consiste eso de ser Centro Integrado, non é de extrañar, entre outras cousas porque a normativa pola que se van regular aínda está incompleta. Basicamente e de xeito resumido estes centros ofertan, ou ofertarán, catro tipos de Formación Profesional:
-A regrada que son os Ciclos Medios e Superiores xa coñecidos e que se imparten tamén en moitos I.E.S.. Aquí poderíamos incluír a formación a distancia que tamén se ten feito de xeito experimental no I.E.S. Fene, é un ensino semipresencial, parte por internet e parte nos centros.
-A ocupacional, dirixida a desempregados para axudarlle a mellorar a súa formación e atopar mellor emprego.
-A continua, para traballadores en activo, poden ser de empresas e tamén profesores para actualizar coñecementos, estas dúas últimas se refunden nunha sola, a formación “para o emprego”, por un recente Real Decreto
-A estratéxica ou I+D, para desenvolver proxectos innovadores en colaboración coas universidades.
Outra función, quizais a máis importante e novedosa, é a chamada “RECOÑECEMENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS”, consistente en que ós traballadores pola súa experiencia ou polos cursiños que teñan feito se lle acredite o seu dominio en determinadas competencias é incluso, si reúnen os requisitos de acceso á regrada (ESO, Bacharelato, probas de acceso, etc.), poden cegar a acadar os títulos de “Técnico” ou “Técnico Superior”, correspondentes ós Ciclos.
E nada máis, que me parece que en contra o que me pediron, isto saíume un pouco longo de máis. Para calquera aclaración non dubidedes en acudir ás Orientadoras dos dous centros ou as Direccións que con moito gusto tentaremos resolvelas. Gracias ós que tivechedes a atención de ler este “rollo”, saúdos.

 

 
A21EG
 
No presente curso 2006-2007 botou a andar a Axenda Escolar 21 no IES de Fene
A A21E, non é máis que un compromiso da colectividade de cada centro educativo co medio ambiente. Trátase de que cada centro se marque uns obxectivos que ir cumprindo pouco a pouco cara a un desenvolvemento sostible, tamén no mundo do ensino.
Efectivamente, se o pensamos un momento, nos centros de ensino podemos facer pequenas cousas para mellorar o mundo no que vivimos: reducir, reutilizar, reciclar.
Pensa no global e actúa no local.
Agardamos que vos vaiades mentalizando e nos apoiedes neste tarefa que temos que levar adiante entre todas e todos.
 
Exemplar subvencionado pola Secretaría Xeral de Normalización Lingüística, Consellería de Presidencia