Estás nesta páxina do Ronsel do Paroleiro: Un nome

O QUE PODE DAR DE SI UN NOME

O QUE PODE DAR DE SI UN NOME

Na redacción da revista sentímonos obrigados a comentar o nome do equipo vencedor da BBA, o “Bonito de Burela e Madeiras de Monfero Win”. Aquí, en Fene, nun dos núcleos industriais galegos hai un equipo que fai referencia á costeira do bonito, ao monte inzado de eucaliptos e, supoñemos que por aquilo do “win”, aos parques eólicos. A costeira do bonito é unha aventura que todos os anos comeza a finais da primavera cando os barcos de Celeiro, de Burela, de Santoña, de Bermeo, de Ondárroa... van pescar os bonitos na súa migración anual. Antes nestes barcos só ían mariñeiros galegos, cántabros e vascos, pero hoxe nunha clara mostra de como cambian os tempos atopamos tamén homes de Cabo Verde, Indonesia, Senegal, Marrocos, Portugal,...Iso si que é un concurso de Gran Hermano internacional!!!
Ademais, no nome do equipo, hai unha referencia á madeira de Monfero. Famoso polo mosteiro, Monfero é, sen dúbida, un deses concellos nos que a economía dos odiados eucaliptos ten moita importancia. Velaquí un dilema: estas árbores orixinarias das antípodas ou as fragas tan propias deste país (e tamén presentes en Monfero). É cuestión de escoller entre os cartos rápidos dos eucaliptos ou a inversión a longo prazo e en valores non só económicos. Ide pensando.
E quédanos o do “win”, palabra que como todo o mundo sabe procede do inglés “wind” que significa vento. Vaia, outro dilema: os parques eólicos que a uns gusta e a outros desgusta. De calquera xeito, un pequena contribución na loita contra o cambio climático. Para vivir como o estamos a facer necesitamos moita enerxía (a calefacción, a luz, a tele, o ordenador,...) e dalgún sitio a temos que sacar, porque recordaredes aquilo de que “a enerxía nin se crea nin se destrúe, só se transforma”. Os parques eólicos afean a paisaxe cando son moi numerosos e alteran os ecosistemas nos que se instalan, pero non emiten gases contaminantes. Son outro prezo que ten que pagar a natureza polas nosas comodidades.
Ao que íamos: Fene e os estaleiros, a costeira do bonito, os montes e os parques eólicos. No nome dun equipo de baloncesto estaba a fotografía dun país.