CEIP SOBRADA
Xornadas culturais 

Magosto Entroido Xornadas culturais

Obradoiros Cestería Tellería
Palilleiras Apicultura
Zoquería Tecedeiras, fiadeiras
Ademais...

Co obxectivo de contribuir a potenciación do uso do galego, a aproximación a cultura e as tradicións galegas para conseguir o seu coñecemento, respecto e valoración programamos todos os anos, en torno ó día das Letras Galegas, as Xornadas Culturais que no presente curso chegan a súa sétima edición.

As xornadas están configuradas por varios bloques nos que imos incluindo cada ano distintas actividades relacionadas co tema transversal traballado durante o curso:

 • Aproximación á vida e obra do autor homenaxeado, co visionado dun vídeo sobre a súa vida e obra,  o traballo dunha unidade didáctica e algunha actividade  relacionada coa literatura galega.

 • Obradoiros  sobre oficios tradicionais galegos . Durante esa semana o colexio convértese no centro de traballo de distintos artesáns  que lle amosan ós nenos e ás nenas o seu traballo. En moitas ocasións ofrécenlle a posibilidade de partipar manipulando os materiais e facendo creacións propias. Posteriormente nas aulas realizan un traballo recompilatorio do que aprenderon para ir completando o dossier dos oficios.

 • Semana do cine en galego. Para poñer en contacto por un lado co noso idioma a través de distintos medios, sobre todo  daqueles máis prestixiados, programamos o visionado de películas en galego: "O bosque animado", " Pipi Calzas Longas", " A sebe das  moreiras"...

 • Exposicións.
  • De aparellos  e ferramentas antigas

  • De fotografías antigas de pais, nais e avós na súa etapa escolar, de paisaxes...

  • De cadros feitos polos nenos e nenas.

  • De traballos do alumnado...

 • Representacións teatrais de obras  relacionadas co transversal e de producción propia nalgunha ocasión.

 • Recitado de poemas  escritos polos propios alumnos e galardonados nalgúns certames.

 • Sesións de contacontos nas que os nenos e as nenas se poñen en contacto coa fantasía e a creatividade de distintos escritores e escritoras galegos.