Visita Consejo General

Nestes días o colexio recibe unha visita moi especial. Estarán pasando uns días con nós, dos membros do "Consejo general" da Asunción, que é o máximo órgano de goberno da Congregación no mundo. Unha delas é a "Superiora General", Hermana Martine Tapsoba, e a outra unha das catro "Consejeras Generales", Hermana María Eugenia Ramírez.

Agardamos que desfruten moito da súa estancia entre nós.

Benvidas!!!