MÚSICA PARA QUE?

A Música acompaña todos os momentos da nosa vida.