c.e.d.i.e.

 

CEDIE

Nome edificio

C.E.D.I.E. (Que significa Compañía Española de Industrias Electroquímicas).

Ano de construcción

1.942

Tipo de edificio

Edificio privado (industrial).

Historia

A empresa nace en 1942 para a produción de combustible, mediante un proceso carboquímico, a través da integración de cal, carburo de calcio e a súa posterior polimerización.

O feito de que O Barco de Valdeorras era o único lugar de Galicia que tiña pedra caliza de calidade determinou a instalación da fábrica nesta localidade.

Edificio Administrativo de CEDIE

Desde o seu nacemento, C.E.D.I.E. foi constante no incremento da súa actividade empresarial, así como na xeración e o mantemento de emprego a largo prazo. Estes sólidos piares, que axudaron a superar as maiores dificultades, continúan sendo os valores sobre os que se asenta a empresa despois de máis de cincuenta anos de actividade ininterrumpida.

Uso

Utilízase para facer combustible e outros derivados.

Reformas que sufriu

Sufriu un cambio de nome en 2009, na que a chamaron Cedifil Cored Wire, co obxectivo de mellorar a súa posición.

Curiosidades sobre o edificio

Fundouna D. Pedro Barrié de la Maza, que tamén fundou Fenosa e o Banco Pastor.