Estás nesta páxina do Ronsel do Paroleiro: Pasatempos

PASATEMPOS

PASATEMPOS

 

 

7

 

8

2

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

2

7

 

 

5

2

 

 

 

 

 

8

6

1

 

3

9

7

 

 

 

5

9

7

 

8

 

6

1

 

2

 

 

 

5

 

 

 

9

 

 

 

 

6

 

 

 

1

 

8

6

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

7

 

 

5

6

 

 

 

 

SudokuFácil

3

7

9

5

 

 

8

 

 

 

6

8

 

2

9

 

 

 

 

2

 

 

8

1

6

 

 

8

 

2

1

7

 

 

6

5

 

 

7

6

9

 

 

1

 

6

3

 

4

 

2

 

8

 

 

1

4

8

 

 

3

 

2

2

8

 

 

 

5

 

4

 

7

 

6

 

 

 

 

 

 

 

SudokuDifícil    

 

 

Xeroglíficos

 

SopadeLetras

 

X

K

R

G

J

S

Y

G

E

C

Q

B

L

H

I

J

P

B

L

P

E

N

A

D

I

Z

D

R

O

N

A

L

D

I

N

H

O

U

U

A

G

K

M

W

J

Q

S

K

K

L

B

Y

R

J

X

C

E

G

A

M

D

E

F

Y

Y

H

N

E

H

H

O

N

F

J

Z

T

R

Q

R

J

I

A

T

Z

Y

D

Q

N

R

V

N

Y

W

A

A

X

Y

K

F

K

H

C

M

Y

B

Y

L

Q

Q

R

P

R

U

T

Y

S

K

V

J

U

G

W

P

G

O

A

C

K

S

I

O

K

Z

P

P

W

C

Y

V

D

S

H

Q

L

Y

J

I

X

H

H

X

T

M

U

O

C

F

Y

D

G

N

I

U

Q

A

O

J

Z

C

R

Z

D

W

U

P

T

Z

X

D

U

G

E

K

V

U

T

L

V

R

A

F

C

N

R

P

G

V

S

B

E

O

L

G

R

A

K

S

M

E

L

J

D

O

S

O

O

Z

Y

S

C

W

C

C

V

N

V

C

A

S

I

L

L

A

S

C

N

I

N

K

X

W

N

Z

P

M

N

K

Z

K

O

H

A

T

P

B

D

A

H

S

Y

H

V

T

J

L

P

P

E

X

B

F

S

O

O

M

R

I

L

E

V

I

Q

R

R

N

C

H

G

M

J

A

O

I

V

Y

Z

J

S

D

N

F

H

K

J

I

X

Q

N

Y

S

W

W

V

R

R

X

R

N

F

O

J

I

Q

Y

F

S

A

Z

N

R

E

K

I

D

R

Y

A

T

N

M

F

Y

U

G

L

X

T

J

O

P

L

Z

K

B

N

Q

R

N

S

N

W

U

M

V

L

T

Z

A

N

A

J

Z

X

V

A

I

M

Q

H

C

S

M

M

S

N

N

I

M

N

S

T

G

B

B

Q

X

E

Y

B

D

Atopa  os nomes de 10 Futbolistas famosos