Estás nesta páxina do Ronsel do Paroleiro: Solucions aos pasatempos

SOLUCIÓNS PASATEMPOS

SOLUCIÓNS PASATEMPOS

SudokuFácil

3

7

9

5

4

6

8

2

1

1

6

8

3

2

9

5

7

4

4

2

5

7

8

1

6

3

9

8

9

2

1

7

3

4

6

5

5

4

7

6

9

8

2

1

3

6

3

1

4

5

2

9

8

7

9

1

4

8

6

7

3

5

2

2

8

3

9

1

5

7

4

6

7

5

6

2

3

4

1

9

8

 

 

SudokuDifícil

3

7

9

8

2

5

1

6

4

8

6

4

1

3

9

2

7

5

1

5

2

7

4

6

3

9

8

6

1

8

3

9

7

5

4

2

5

9

7

4

8

2

6

1

3

2

4

3

6

5

1

7

8

9

7

2

5

9

6

8

4

3

1

4

8

6

5

1

3

9

2

7

9

3

1

2

7

4

8

5

6

 

 

SopadeLetras

 

X

K

R

G

J

S

Y

G

E

C

Q

B

L

H

I

J

P

B

L

P

E

N

A

D

I

Z

D

R

O

N

A

L

D

I

N

H

O

U

U

A

G

K

M

W

J

Q

S

K

K

L

B

Y

R

J

X

C

E

G

A

M

D

E

F

Y

Y

H

N

E

H

H

O

N

F

J

Z

T

R

Q

R

J

I

A

T

Z

Y

D

Q

N

R

V

N

Y

W

A

A

X

Y

K

F

K

H

C

M

Y

B

Y

L

Q

Q

R

P

R

U

T

Y

S

K

V

J

U

G

W

P

G

O

A

C

K

S

I

O

K

Z

P

P

W

C

Y

V

D

S

H

Q

L

Y

J

I

X

H

H

X

T

M

U

O

C

F

Y

D

G

N

I

U

Q

A

O

J

Z

C

R

Z

D

W

U

P

T

Z

X

D

U

G

E

K

V

U

T

L

V

R

A

F

C

N

R

P

G

V

S

B

E

O

L

G

R

A

K

S

M

E

L

J

D

O

S

O

O

Z

Y

S

C

W

C

C

V

N

V

C

A

S

I

L

L

A

S

C

N

I

N

K

X

W

N

Z

P

M

N

K

Z

K

O

H

A

T

P

B

D

A

H

S

Y

H

V

T

J

L

P

P

E

X

B

F

S

O

O

M

R

I

L

E

V

I

Q

R

R

N

C

H

G

M

J

A

O

I

V

Y

Z

J

S

D

N

F

H

K

J

I

X

Q

N

Y

S

W

W

V

R

R

X

R

N

F

O

J

I

Q

Y

F

S

A

Z

N

R

E

K

I

D

R

Y

A

T

N

M

F

Y

U

G

L

X

T

J

O

P

L

Z

K

B

N

Q

R

N

S

N

W

U

M

V

L

T

Z

A

N

A

J

Z

X

V

A

I

M

Q

H

C

S

M

M

S

N

N

I

M

N

S

T

G

B

B

Q

X

E

Y

B

D

 

 

 

 

 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 

MAQUETACIÓN E COLABORACIÓN:

Rosalía Álvarez Pantín,
Miguel Ares Cancelo,
Mónica Barcia Fernández,
Ángela Barro Ares,
Marta Castro Díaz,
Sara Couto Filgueiras,
Mercedes García Pazo,
Susana Pico Fernández,
Raquel Ramos Pena,
Silvia Vázquez Pita.

Todos de 1º do Ciclo Superior de Administración e Finanzas.