A Escola Americana de Proval: un Monumento Vivo

Páxina Principal

A escola na Arxentina

A escola en España

A situación en Galicia

A U.H.A.V.M.

O edificio da Escola

Ignacio Ares de Parga

Como eran as Escolas

O gabinete de FQ

Visitantes ilustres

Outras escolas

As Escolas no Franquismo

A Escola actual (I)

A Escola actual (II)

Bibliografía

 

Breve percorrido pola historia da Escola Americana de Proval, creada en 1914 no Val Miñor (Pontevedra) polos emigrantes da comarca na Arxentina. Na actualidade o edificio da antiga Escola Americana alberga o Instituto de Ensino Secundario "Escolas Proval"

Traballo realizado no curso 2003-04 por un grupo de alumnos e alumnas de 3º de ESO do IES "Escolas Proval" en Nigrán (Pontevedra) para o concurso da UNESCO "Lecturas novas de monumentos antigos" baixo a dirección dos profesores Xosé M. Fachal e Rosa Pascual