CEIP SOBRADA
Xoga, non pelexes 

Medio ambiente Obxectivos Actuacións
Educación para o lecer Obxectivos Actuacións
A paz e a tolerancia Xoga, non pelexes Obxectivos Actuacións
Coñecémonos mellor, respectámonos máis Obxectivos Actuacións
Educación vial Obxectivos Actuacións
Consumo e saúde Obxectivos Actuacións
Educación para a igualdade entre os sexos Obxectivos Actuacións
 

xoga_non_pelexes.jpg (92886 bytes)

Con este proxecto tratamos de dar a coñecer, a través da práctica lúdica vinculada á cultura circundante, outras formas de xogar para  ofrecerlles  ós nenos e ás nenas a  posibilidade de facer unha práctica xeneralizada destes xogos durante os recreos en convivencia harmónica con outros deportes.

A experiencia resultou moi motivadora, con gran implicación e participación por parte de todos os membros da comunidade educativa. Serviu de base para a práctica  dos xogos no recreo e para  a realización de distintas actividades a nivel de Centro e de aula.