Estás nesta páxina do Ronsel do Paroleiro: Axenda 21 Escolar no IES de Fene

Pagina nueva 1

Un ano máis, neste curso 2008-2009, seguimos poñendo os nosos graos de area para formarnos na idea dun mundo sostible e perdurable, empezando por nos mesmos como individuos e como comunidade escolar.
 

1º ESO asistiu a esta extraordinaria
exposición na CASA da CULTURA

Alumnos do Comité Ambiental

¿Qué obxectivos temos?

+ Identificar, analizar e investigar as causas dos problemas que afectan a calidade ambiental e de vida do centro escolar e o seu contorno.

+ Concienciarnos da necesidade de mellora do noso medio.

+ Programar e poñer en funcionamento accións que melloren a vida diaria do centro escolar.

+ Fomentar a participación de todos, non só a participación de profesorados e alumnado en actividades puntuais, senón tamén implicar a todos os sectores na toma de decisións respecto a estratexias, actividades, etc.

+ Lograr acordos que posibiliten modos de vida máis sostibles no centro.
 AS ACTIVIDADES QUE MÁIS NOS GUSTARON:

 

Invitados polo CONCELLO DE FENE, fixemos visitas guiadas a dúas exposicións na Casa da Cultura.
Os alumnos de 3ºESO visitaron a exposición GALICIA – CONSERVANDO A NATUREZA e os de 1º ESO disfrutaron con
GALICIA BIODIVERSIDADE


Nós tamén tivemos no centro a exposición do CEIDA “O NOSO MUNDO, O NOSO FUTURO, A NOSA OPCIÓN

 


Esta actividade permitiunos estudar a incidencia da actividade humana no clima por medio de 20 paneis e uns cadernos de actividades. Tamén comprobamos aproveitar a luz do sol para producir enerxía eléctrica con sistemas elaborados polos alumnos do CIFP de Fene.

OUTRAS LIÑAS DE ACCIÓN PERMANENTES:

Recollida selectiva de residuos: papel/cartón, consumibles informáticos, teléfonos móviles, pilas e baterías...

CONCURSO AULA MÁIS SOSTIBLE dirixido a todos os grupos de ESO

Data de Inicio: 14 de Abril Data de Remate: 29 de Maio
O xurado valorará :
    Limpeza de mesas e cadeiras.
    Uso eficiente da luz eléctrica.
    Evitar fugas de calor cando usamos a calefacción.
    Uso das bandexas e colectores de papel.
    Taboleiros de anuncios ordenados .
   Outras iniciativas propias de cada grupo en busca da sostibilidade e de aulas máis acolledoras.
    Periódicamente e sen previo aviso, o xurado revisará as aulas e publicará os resultados.
    O premio será unha excursión para toda a clase a un lugar de interese medioambiental en Xuño