Listaxes provisionais de alumnado admitido para o curso 2017-2018

Publicado o 25 Abril, 2017 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, +++Documentos e formularios de interese, Zona ANPAs, Dirección por Alberte Zato

Clique nas imaxes para velas a tamaño 1:1

1º da ESO

 baremo_page_1.jpg

2º da ESO

 baremo_page_2.jpg

3º da ESO

 baremo_page_3.jpg

4º da ESO

 baremo_page_4.jpg

1º de Bacharelato Humanidades e Ciencias Sociais

 baremo_page_5.jpg

1º de Bacharelato de Ciencias

 baremo_page_6.jpg

2º de Bacharelato

 baremo_page_8.jpg

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario oficial de exames de pendentes para 1º de Bacharelato 2016-2017

Publicado o 20 Abril, 2017 na sección Avisos urxentes, +++Documentos e formularios de interese, Exames, Xefatura de Estudos por Alberte Zato

Clique na imaxe para vela a tamaño 1:1

 calendario-pendentes-2-bach.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario oficial de exames para 2º de Bacharelato 2016-2017 (Corrixido)

Publicado o 20 Abril, 2017 na sección Avisos urxentes, +++Documentos e formularios de interese, Exames, Xefatura de Estudos por Alberte Zato

 Clique na imaxe para velo a tamaño 1:1

calendario-exames-2-bach.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

IMPORTANTE: Regulación do uso dos móbiles no IES do Castro

Publicado o 26 Xaneiro, 2017 na sección Normas de organización e funcionamento, Avisos urxentes, Zona Alumnado, Zona ANPAs, Dirección por Alberte Zato

mobil_small.jpg

 

REGULACIÓN DO USO DOS MÓBILES NO CENTRO

O uso do móbil na nosa sociedade , e por tanto nos centros educativos, estase estendendo cada vez máis, achegando novas formas de comunicación, obtención de información…;porén, o seu uso indebido tamén está xerando outros problemas e implica riscos ,tales como o uso indebido ou non consentido  da información ou imaxes, o ciberacoso, a adicción ó móbil…etc., algún dos cales se producen tamén nos centros de ensino, afectando negativamente ao desenvolvemento das actividades educativas e ás relacións entre os membros da comunidade educativa. O noso centro non é unha excepción,  polo que  cómpre establecer unhas normas que garanten o seu correcto uso :

·        Non está permitido o uso de móbiles e demais dispositivos electrónicos durante os períodos lectivos (art. 19.4 do Decreto 8/2015). Deberán permanecer apagados e gardados en todo momento, salvo no recreo. Poderase utilizar o móbil durante a clase só co permiso do profesor/a.

·        Non está permitido o uso do móbil e demais dispositivos electrónicos nos cambios de clase.

·        De non cumprir estas normas, o profesorado poderá retirarlle o móbil e poñer un parte de incidencias ao alumno/a que o estea utilizando. O aparello será entregado a un cargo directivo, que o gardará ata o final dese día.

·        O centro non se fai responsable das perdas ou subtraccións que dos mesmos puideran producirse, sendo o seu propietario/a o único responsable.

·        No caso de reincidencia neste tipo de faltas aplicaráselle ao alumno/a as correccións correspondentes ás condutas contrarias ás normas de convivencia do centro.

·        Dacordo coa lexislación vixente, non está permitido gravar, manipular ou difundir por calquera medio, imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, á dignidade da persoa, á intimidade persoal ou familiar e a propia imaxe dos membros da comunidade educativa.

·        No caso de que algún membro da comunidade educativa fora obxecto de fotografías ou gravacións non consentidas, o centro poderá poñer os feitos a disposición das autoridades pertinentes ademais da aplicación das correccións correspondentes ás condutas contrarias ás normas de convivencia do centro.

·        Durante as actividades complementarias ou extraescolares realizadas fóra do centro, poderán utilizarse os móbiles e demais dispositivos electrónicos, unicamente se o autoriza o profesorado responsable da actividade.

·        Se un alumno/a necesitase facer unha chamada urxente, comunicarallo ao profesor quen, tras valorar a situación autorizará o alumno/a a acudir á Conserxería para realizar a chamada.  

(Normas xa en vigor)

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Normas de Organización e Funcionamento (NOF) 2016-2017

Publicado o 10 Decembro, 2016 na sección Normas de organización e funcionamento, +++Documentos e formularios de interese por Alberte Zato

 photo-1.jpg

Versión definitiva do NOF, aprobado polo Claustro e o Consello Escolar

engranajes.gif

.pdf

nof_ies-do-castro.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Eleccións ao Consello escolar 2016-2017

Publicado o 25 Outubro, 2016 na sección Consello escolar, +++Documentos e formularios de interese, Dirección por Alberte Zato

 

 ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016-17

 ANUNCIO

 

SORTEO PÚBLICO. XUNTA ELECTORAL

 

EN CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30 DO DECRETO 92/1988, SEGUNDO REDACCIÓN DADA POLO DECRETO 324 / 1994, DOG DO 9 DE AGOSTO, O PRÓXIMO XOVES, 27 DE OUTUBRO, ÁS 11:30 HORAS, EFECTUARASE O SORTEO PÚBLICO PARA A DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL (TITULARES E SUPLENTES) QUE ORGANIZARÁ E SUPERVISARÁ O PROCESO DE ELECCIÓN DOS INTEGRANTES DO CONSELLO ESCOLAR DO IES DO CASTRO.

 

En Vigo, a 24 de outubro de 2016

 A directora

  Asdo.: Lucía López Bejo

 

Descargar documento 

.pdf

anuncio_elecciones_consello_escolar.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario escolar 2016-17

Publicado o 18 Outubro, 2016 na sección Calendario escolar, Zona ANPAs, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

Para acceder ó calendario escolar é necesario premer no seguinte documento.

calendario-2016-17ods.pdf

Día non lectivo de libre elección polo instituto

Por aprobación do Consello Escolar será día non lectivo de libre elección, para o presente curso académico 2016-17, o seguinte:

.27 de Marzo de 2017

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Publicación no BOE do decreto das Probas Finais da ESO e Bacharelato

Publicado o 30 Xullo, 2016 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, +++Documentos e formularios de interese, Zona ANPAs por Alberte Zato

[Clique na imaxe para velo documento]

boe.jpg

 

 

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo