Bacharelato Internacional 2019-20: Lista provisional de alumnado admitido

Publicado o 25 Xuño, 2019 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Noticias do Programa do Diploma do BI por Alberte Zato

Bacharelato Internacional 2019-20. Lista provisional de alumnado admitido:

 en-espera-total.jpg

.pdf

alumnado-admitido-bi-2019.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Presentación do Proxecto de Sensibilización Medioambiental para o alumnado de 1 ESO

Onte, 4 de xuño, tivo lugar no noso centro a presentación oficial do Proxecto CAS  de 1º de Bacharelato Internacional de Sensibilización Medioambiental para o alumnado de 1º ESO, co apoio da alcaldía de Vigo.

 

Visitáronnos autoridades locais e autonómicas: En concreto, o alcalde de Vigo acompañado pola concelleira-secretaria, o xefe territorial  da Consellería de Educación en Pontevedra e o inspector educativo do noso instituto.

No Salón de Actos, coa asistencia do alumnado de 1º de ESO e do alumnado de 1º de BI dinamizador desta iniciativa dentro das actividades CAS del Programa del Diploma, presentouse  esta iniciativa de concienciación do noso alumnado máis novo sobre a conservación e respecto ao medio ambiente e prácticas de preservación e bo uso da riqueza natural do noso planeta. 

 1.jpg

Chegada e saúdo das autoridades na famosa cancela do instituto

2.jpg

 O xefe territorial de Educación saúda ao alcalde e á concelleira de Fomento

 3.jpg

 O alumno de BI, Nicolás Infestas Carazo, dá a benvida ás autoridades

4.jpg

 Presentación do acto e do proxecto polo director do instituto

5.jpg

 O alumno Infestas fala do proxecto en nome dos seus compañeiros/as

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Tres momentos da intervención do alcalde de Vigo

9.jpg

10.jpg

As autoridades departindo e socializando co noso alumnado

 11.jpg

12.jpg

Visita e posado obrigado á sombra da nosa árbore senlleira, o ombú

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Bacharelato Internacional 2018-19: Lista provisional de alumnado admitido

Publicado o 26 Xuño, 2018 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Noticias do Programa do Diploma do BI por Alberte Zato

Bacharelato Internacional 2018-19. Lista provisional de alumnado admitido:

Os alumnos e alumnas referidos na listaxe adxunta debaixo están admitidos para cursar o próximo curso o Bacharelato Internacional no IES DO CASTRO. Recórdase que, segundo os requisitos de admisión publicados, só poderán acceder o alumnado que teña aprobado o 4° curso da ESO completo na convocatoria de xuño.

 admitidosbi-2018-19.jpg

Para a matrícula, que se realizará o xoves 28 de xuño, necesitarán o certificado de ter aprobado 4º da ESO e catro fotografías de carnet. Tamén necesitarán entregar, se non o fixeron previamente, o  informe académico da Xunta de Avaliación de 4º ESO ou do titor/a deste curso, así como o compromiso de que permanecerán no PD durante os dous cursos correspondentes, salvo circunstancias excepcionais, segundo os modelos adxuntos na convocotaria de prazas.

Nota 1: Os alumnos e alumnas que solicitaron o Bacharelato de Ciencias Sociais non están admitidos por non acadar entre todos o número mínimo para formar grupo.

Nota 2: Prégase ao alumnado que non poda vir matricularse o día 28 que se poña en contacto coa Secretaría do Centro para fixar outra data, que terá que ser en calquera caso, antes do 10 de xullo. En caso contrario, enténdese que renuncian á praza.

Véxase a listaxe en .pdf

.pdf

listaxe-admision-2018-2019-bi.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de prazas para Bacharelato Internacional 2018

Publicado o 11 Maio, 2018 na sección Zona Alumnado, Noticias do Programa do Diploma do BI por Alberte Zato

IB 100

Convocatoria 2018

Programa do Diploma do Bacharelato Internacional

11 de maio de 2018

O IES DO CASTRO anuncia a convocatoria de prazas para cursar o próximo ano o primeiro curso do Programa do Diploma do Bacharelato Internacional no seu Centro nas modalidades de Ciencias Sociais e de Ciencias e Tecnoloxía.

Poderán optar a estas prazas todos os alumnos e alumnas que cumpran seguintes requisitos :

- ter aprobado en xuño o 4º curso do Ensino Secundario Obrigatorio (ESO).

-ter cursado en ESO as materias do PD nas que se van matricular e ter conseguido unha nota aceptable nas mesmas.

A adxudicación de prazas (*) terá en conta o expediente do alumnado nos catro cursos da ESO.

O prazo para solicitar praza estará aberto a partir do martes 15 de maio ata o venres 15 de xuño .

Realizárase mediante o modelo de solicitude adxunto , que tamén se poderá recoller no Centro a partir da primeira data sinalada. A entrega da documentación será na Secretaría do IES do Castro ou ben mediante correo electrónico na dirección electrónica castroibo@gmail.com, tendo esta última modalidade plena validez legal.

A resolución da convocatoria será publicada na páxina web do IES do Castro http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/ ) así como no taboleiro oficial do Centro na derradeira semana do mes de xuño.

En todo caso, para ampliar a información , pódese consultar o tríptico informativo ou a páxina oficial da Organización do Bacharelato Internacional en https://www.ibo.org/es/information-for-parents/ . Ademais, é conveniente que o alumnado interesado, acompañado do seu pai/nai/titor-a asista á reunión informativa que terá lugar no IES do Castro o luns 4 de xuño ás 19:00.

Para formalizar a matrícula requerirase a seguinte documentación, aparte da ordinaria para o Bacharelato LOMCE:

1 - informe académico positivo da Xunta de Avaliación de 4º ESO ou do titor/a deste curso (en caso de alumnado procedente doutros centros escolares), segundo o modelo adxunto.

2- Compromiso asinado polo alumnado, así como pai/ nai/ titor legal de que permanecerán no PD durante os dous cursos correspondentes, salvo circunstancias excepcionais, segundo modelo adxunto.

(*) A oferta final de prazas está suxeita ás posibilidades organizativas do Centro en virtude das disposicións da Consellería de Cultura e Educación da Xunta de Galicia, polo que o alumnado admitido non deberá renunciar á praza que teña solicitado polo conduto ordinario antes de formalizar a matrícula neste Centro.

 

Descarga dos documentos citados

  .pdf 

convocatoria-prazas-bi-2018.pdf

 triptico-informativo-2018-2019.pdf

solicitude-praza-bi-2018.pdf

 informe-academico-bi.pdf

compromiso-bi.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Bacharelato Internacional. Lista provisional de admitidos:

Publicado o 26 Xuño, 2017 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Alberte Zato

Os alumnos e alumnas referidos a continuación están admitidos para cursar o próximo curso o Bacharelato Internacional no IES DO CASTRO. Recórdase que, segundo as normas de admisión publicadas, só poderán acceder os alumnos que teñan aprobado o 4° curso da ESO completo na convocatoria de xuño.
Para a matrícula, que se realizará o venres 30 de xuño, so necesitarán o certificado de ter aprobado 4º da ESO e catro fotografías de carnet, salvo que estén pendentes de entregar algún documento dos requeridos para a preinscripción.Nota 1: Os alumnos que solicitaron o Bacharelato de Ciencias Sociais non están admitidos por non acadar entre todos o número mínimo para formar grupo.

Nota 2: Prégase aos alumnos que non podan vir o día 30 a matricularse que se poñan en contacto coa Secretaría do Centro para fixar outra data. En caso contrario, enténdese que renuncian á praza os que non se matriculan ahora.

1º APELIDO                          DNI/Pasaporte sen os tres últimos caracteres

 

ALFONSO                           544272***

AMOEDO                           542299***

ARCOS                           394994***

BUCETA                           776807***

COLLAZO                           538197***

DE CARLOS                         394694***

DIAZ                           538209***

ESTEVEZ .                          394996***

GOICOECHEA                    394686***

IGLESIAS                           394904***

LOPEZ                           538181***

MARTINEZ                          394959***

OLIMPIO                          Y11173***

PIÑEIRO                           531932***

POLO                           394631***

RIAL                           542304***

RODRIGUEZ  L.                 538591***

RODRIGUEZ  A.                 394974***

RODRIGUEZ M.                 394897***

RODRIGUEZ  R.                 394900***

RODRIGUEZ R.                  394693***

SOTELO                           394917***

TOME                           394996***

TORRES                           531992***

VILLASUR                           394914***

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de prazas para o BACHARELATO INTERNACIONAL: Curso 2017-2018

Publicado o 26 Abril, 2017 na sección +++Documentos e formularios de interese, Noticias do Programa do Diploma do BI, Convocatorias por Alberte Zato

undefinedO IES DO CASTRO anuncia a convocatoria de prazas para cursar o próximo ano o primeiro curso do Bacharelato Internacional no seu Centro nas modalidades de Ciencias Sociais e de Ciencias e Tecnoloxía.

Poderán optar a estas prazas todos os alumnos e alumnas que o desexen sen máis requisito que ter aprobado en xuño o 4º curso do Ensino Secundario Obrigatorio (ESO).

A adxudicación de prazas terá en conta unicamente, con ponderación especial da nota media de inglés (0,2), o expediente dos alumnos nos catro cursos da ESO, tendo en conta en 4º a nota da 2ª avaliación.

O prazo de solicitude estará aberto a partir do mércores 26 de abril ata o luns 19 de xuño e se fará mediante a folla de inscrición que se enlaza aquí, que tamén se poderá recoller no Centro a partir da primeira data sinalada. A entrega da documentación se fará na Secretaría deste Centro ou ben mediante correo electrónico na dirección castroibo@gmail.com, tendo esta última modalidade plena validez legal.

A resolución da convocatoria será publicada nesta páxina e no taboleiro oficial do Centro na derradeira semana do mes de xuño.

En todo caso, para ampliar a información, pódese consultar o tríptico que se enlaza aquí ou a páxina oficial da Organización do Bacharelato Internacional: http://www.ibo.org/es/. Ademais, é conveniente que os interesados asistan á reunión informativa que se fará no Centro o luns 12 de xuño ás 19:00 para explicar as características deste Bacharelato.

Vigo, 26 de abril de 2017.

Nota importante: a oferta final de prazas está suxeita ás posibilidades organizativas do Centro en virtude das disposicions da Consellería de Cultura e Educación da Xunta de Galicia, polo que os alumnos admitidos non deberán renunciar á praza que teñan solicitado polo conducto ordinario antes de formalizar a matrícula neste Centro.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Bacharelato Internacional. Lista provisional de admitidos e lista de espera.

Publicado o 30 Xuño, 2016 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Alberte Zato

Los 26 primeros de esta lista están admitidos. Para la matrícula solo necesitarán el certificado de haber aprobado 4º de la ESO y cuatro fotografías de carnet, salvo que estén pendientes de entregar algún documento de los requeridos para la preinscripción.

Los 4 siguientes y los demás quedan en lista de espera por si se produjeran reclamaciones o nuevas bajas  respectivamente.

Dados los plazos de matrícula y las necesidades organizativas, solo se aceptarán reclamaciones al baremo hasta el lunes a las 12:00 horas.

Orden media

Apellido

Modal

Media DNI/Pasaporte sin los tres últimos caracteres
1.                  Vázquez CCNN 9,53 395143***
2.                  Piñeiro CCSS 9,48 538207***
3.                  Arribas CCNN 9,33 394559***
4.                  López CCNN 9,30 776811***
5.                  Durán CCNN 9,11 538195***
6.                  Espiña CCSS 9,00 543847***
7.                  Villatoro CCNN 8,97 395101***
8.                  Pino CCNN 8,72 394660***
9.                  Sanuy CCNN 8,42 394658***
10.               Leirós CCSS 8,38 538192***
11.               Fernández CCNN 8,37 394599***
12.               Gil CCNN 8,24 531969***
13.               Valeiras CCNN 8,23 394617***
14.               Lens CCSS 8,20 538211***
15.               Martínez CCSS 8,08 395143***
16.               Barradas CCSS 7,96 802386***
17.               Figueiras CCNN 7,93 531992***
18.               Otero CCSS 7,93 531954***
19.               Míguez CCSS 7,73 395133***
20.               Borreguero CCNN 7,69 394901***
21.               Zorrilla CCSS 7,68 356743***
22.               Costas CCSS 7,57 394677***
23.               Cabaleiro CCSS 7,56 394690***
24.               Kadijk CCSS 7,54 394934***
25.               Silveira CCSS 7,41 538218***
26.               Fontán CCSS 7,07 395144***
27.               Gourgues CCNN 6,90 394689***
28.               Cereijo CCNN 6,89 394937***
29.               Martínez CCNN 6,88 394640***
30.               Rivas CCNN 6,61 544718***
31.               Landín CCNN 6,53 394609***
32.               Fernández CCSS 6,53 544308***
33.               Sánchez CCSS 6,45 356754***
34.               Howell CCSS 6,31 518228***
35.               Hung CCSS 6,19 356785***
36.               Macías CCSS 6,02 534861***
37.               Maldonado CCNN 6,00 394566***
38.               Gonzalves CCNN 5,64 5319605***
39.               Alonso CCNN 5,34 394875***
40.               Alvarez CCNN Documentación incompleta 394654***
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Fin do plazo para solictar praza no Bacharelato Internacional

Publicado o 12 Xuño, 2016 na sección Zona Alumnado, Noticias do Programa do Diploma do BI, Convocatorias por Alberte Zato

Recórdase ós interesados que o próximo mércores 15 de xuño remata o plazo para solictar praza no Bacharelato Internacional neste Centro. As solicitudes, descargables nesta páxina noutra parte, pódense mandar por correo electrónico a castroibo@gmail.com ate as 11:59 minutos.

Na seguinte semana publicarase o baremo provisional e a finais de mes a relación de admitidos e dos que quedan en lista de espera.

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo