22 de decembro: derradeiro día lectivo de 2022

Publicado o 21 Decembro, 2022 na sección Vicedirección, Xefatura de Estudos, Dirección por Alberte Zato

 

 Clique para velo a tamaño 1:1

22-decembro.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Información sobre o proceso de reparto dos libros do FONDO SOLIDARIO DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 2022-2023

Publicado o 5 Setembro, 2022 na sección Zona Alumnado, Vicedirección por Alberte Zato

books-stationery-61.png

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS (CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN) CURSO 2022-2023

 

Proceso de reparto dos libros concedidos polo FONDO SOLIDARIO DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN para o curso 2022-2023 e algunhas recomendacións. 1º e 3º de ESO

 

O venres día 9 de setembro darémoslle ao alumnado o documento de ENTREGA DE LIBROS que, unha vez asinado, recolleremos o luns 12 de setembro para proceder ao reparto. A sinatura deste documento supón comprometerse a manter en bo estado os libros e devolvelos ao FONDO SOLIDARIO ao rematar o curso.

Para unha mellor conservación, tendo en conta que son libros que se utilizarán durante varios cursos, sería recomendable forralos.

 

Ademais, é importante identificar o seu usuario para evitar problemas; daremos unhas etiquetas adhesivas o día da entrega dos libros para que se cubran cos seguintes datos: NOME E APELIDOS GRUPO (1º/3º ESO + LETRA) CURSO 2022-2023.

 

Quedarán pendentes de entregar para as próximas semanas os seguintes libros: Xeografía e Historia de 1º e 3º, Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º de ESO e mais Física e Química de 3º. En canto nolos envíen repartirémolos entre o alumnado.

Por último, lembrar que se non se devolven os libros a final de curso polo motivo que sexa, pediremos que restitúan os exemplares que faltan. 2º e 4º de ESO O venres día 9 de setembro darémoslle ao alumnado o documento de ENTREGA DE LIBROS que, unha vez asinado, recolleremos o luns 12 de setembro aula a aula para proceder ao reparto. A sinatura deste documento supón comprometerse a manter en bo estado os libros e devolvelos ao FONDO SOLIDARIO ao rematar o curso.

 

 

Información en

 .pdf

informacion-reparto-fondo-solidario-de-libros-de-texto-2022-2023.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Aviso: Xa se poden consultar as listaxes provisionais na aplicación Fondolibros

Publicado o 15 Xullo, 2022 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Vicedirección por Alberte Zato

 

FONDOLIBROS, AXUDA LIBROS E AXUDAS MATERIAL ESCOLAR 2022/20233

 books-stationery-61.png

 

 

As listaxes provisionais da convocatoria de Fondolibros xa están dispoñíbeis para a súa consulta na aplicación ídem FONDOLIBROS.

 A partir do 22 estarán publicadas as listaxes definitivas.

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria Axudas municipais de libros, material escolar e comedor curso 2022-2023

Publicado o 12 Xullo, 2022 na sección Zona Alumnado, Vicedirección por Alberte Zato

escudo1.jpg

[Remitido pola Concellería de Política de Benestar Social do Concello de Vigo]

Prácenos informarlles da convocatoria de Axudas Municipais de libros, material escolar e comedor para o curso 2022/2023.

O prazo de solicitude comenza o martes día 12 de xullo e remata o martes día 09 de Agosto.

 Información dispoñible en https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=4716&lang=ga

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria dos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021-2022

Publicado o 12 Xullo, 2022 na sección Zona Alumnado, Vicedirección por Alberte Zato

7ced67c0d648122bcae10129de981341_m1.jpg

[Remitido pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades]

Hoxe, 11 de xullo, publicouse no DOG a ORDE do 29 de xuño de 2022 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021-2022 (código de procedemento ED311E).

Pode acceder á información desta convocatoria na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), introducindo na caixa de busca o código de procedemento ED311E.

Lémbrase que se as persoas solicitantes son menores de idade, sempre teñen que subscribir a súa solicitude por medio dunha persoa representante e, no caso dos centros que non empregan a aplicación XADE, acreditar dita representación por calquera medio válido en dereito.

Servizo de Avaliación do Sistema Educativo
Subdirección Xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo
Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Reportaxe fotográfica do acto de graduación da promoción 2021 do IES do Castro

Publicado o 17 Xuño, 2021 na sección Celebracións, Despedidas, Zona Alumnado, Galería fotográfica, Vicedirección por Alberte Zato

Clíquese na imaxe ou sobre a ligazón para ver a reportaxe

Graduación 2021

LIGAZÓN

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria Fondo solidario LIBROS DE TEXTO para o curso 2021/22

Publicado o 1 Xuño, 2021 na sección Zona Alumnado, Vicedirección por Alberte Zato

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 

(Ligazón)

Prazo de presentación: Ata o 22 de xuño de 2021                                                

Destinatarios:

       Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º  e 4º da ESO; cursos nos que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2020/21.

       Axudas para adquirir libros de texto: alumnado con necesidades especificas de apoio educativo (NEAE).

       Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en ESO.

       O alumnado participante no Proxecto de educación dixital (EDIXGAL), está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto. Non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde.

 

Formas de presentación: presencial ou telemática (Manual de usuario)

 

As solicitudes presentaranse, preferiblemente, a través da aplicación FONDOLIBROS. Unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude. Dende FONDOLIBROS, poderán optar polas seguintes formas de presentacion:

 

       Presentacion no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación.

       Presentacion na Sede Electronica da Xunta de Galicia: A solicitude e a documentación preséntanse telemáticamente e asínase a través da aplicación fondolibros.

 

Para presentar as solicitudes e a documentación no centro haberá que pedir cita previa.

 

Documentación: deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31.12.2019

       Anexo I debidamente cuberto e asinado e Anexo II para a comprobación dos membros computables da unidade familiar. Ligazón aos anexos

       Libro de familia onde figuren os membros computables.

       Documento que acredite a custodia en caso de separación ou divorcio.

       Nos casos especiais (violencia de xénero, discapacidade, tutela da Xunta…) ou se o solicitante non posúe DNI ou NIE, consultar a seguinte ligazón.

 

Axudas e fondo de libros:

 renda-fondo-libros.jpg

 

 Convocatoria fondo solidario de libros (Ligazón)

Este documento en

.pdf

documento-convocatoria-fondo-solidario-libros-de-texto-21-22.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Entrega de premios Concurso de Microrrelatos

Publicado o 11 Novembro, 2020 na sección Zona Alumnado, Biblioteca, Vicedirección por Carmen Vilariño Agras

O venres entregáronse os premios do I Concurso de Microrrelatos Xoán Xosé Sande.

mesa-lpremios.jpg

alu-mnos-premiados.jpg

Tres dos alumnos premiados

O concurso convocouse para escribir un microrrelato que tivera como comenzo:

“As cousas  podían suceder de calquera outra maneira  e, con todo, sucederon así…”

profes-premados.jpg

Tres dos alumn@s premiados: Niobe Alonso , primeiro premio  Bacharelato, Andrea Costas , primeiro premio ESO e Miguel Cruz segundo premio ESO

migliarini.jpg

O terceiro premio de Bacharelato  recaeu en Martima Migliarini , pero foi recollido polo seu irmán

profes-premados.jpg

As profesoras e as alumnas e alumno  premiados

preioe-2.jpg

PARABÉNS A TODAS E TODOS AS PREMIADAS E OS PREMIADOS

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo