Programacións didácticas 2023-2024

Publicado o 2 Febreiro, 2024 na sección Programacións, +++Documentos e formularios de interese por Alberte Zato

 programacions.jpg

.pdf

1º DE ESO

1eso2linguafrances.pdf 1esolinguagalegaeliteratura.pdf
1esobioloxiaexeoloxia.pdf 1esomatematicas.pdf
1esoeducacionfisica.pdf 1esoproxectocompetencial.pdf
1esoeducacionplasticavisualeaudiov.pdf 1esorelixioncatolica.pdf
1esolinguacastelaeliteratura.pdf 1esotecnoloxiaedixitalizacion.pdf
1esolinguaestranxeiraingles.pdf 1esoxeografiaehistoria.pdf

2º DE ESO

2eso2linguaestranxeirafrances.pdf 2esomatematicas.pdf
2esoeducacionfisica.pdf 2esomusica.pdf
2esofisicaequimica.pdf 2esoproxectocompetencial.pdf
2esolinguacastelaeliteratura.pdf 2esorelixioncatolica.pdf
2esolinguagalegaeliteratura.pdf 2esotecnoloxiaedixitalizacion.pdf
2esolinguaingles.pdf 2esoxeografiaehistoria.pdf

 

3º DE ESO

3eso2linguaestranxeirafrances.pdf 3esolinguagalegaeliteratura.pdf
3esobioloxiaexeoloxia.pdf 3esomatematicas.pdf
3esoculturaclasica.pdf 3esomusica.pdf
3esoeducaciondixital.pdf 3esooratoria.pdf
3esoeducacionenvalorescivicoseetic.pdf 3esoproxectocompetencial.pdf
3esoeducacionfisica.pdf 3esorelixioncatolica.pdf
3esoeducacionplasticavisualeaudiov.pdf 3esoxeografiaehistoria.pdf
3esofisicaequimica.pdf 3pdcambitocientificotecno.pdf
3esolinguacastelaeliteratura.pdf 3pdcambitolinguisticosocial.pdf
3esolinguaextranxeiraingles.pdf

 

 4º DE ESO

4eso2linguaestranxeirafrances.pdf 4esolinguagalegaeliteratura.pdf
4esobioloxiaexeoloxia.pdf 4esomatematicasa.pdf
4esodixitalizacion.pdf 4esomatematicasb.pdf
4esoeducaciofisica.pdf 4esomusica.pdf
4esoexpresionartistica.pdf 4esooratoria.pdf
4esofilosofia.pdf 4esoproxectocompetencial.pdf
4esofisicaequimica.pdf 4esorelixioncatolica.pdf
4esoformacioneorientacionpersoaleprof.pdf 4esotecnoloxia.pdf
4esolatin.pdf 4esoxeografiaehistoria.pdf
4esolinguacastelaeliteratura.pdf 4esoxeografiaehistoria.pdf
4esolinguaextranxeiraingles.pdf 4esoeconomiaeemprend.pdf

 

1º DE BACHARELATO

1bac2linguaestranxeirafrances.pdf 1bacingles.pdf
1bacanatomiaaplicada.pdf 1baclatini.pdf
1bacbioloxiaxeoloxiaecienciasamb.pdf 1baclenguaxeepracticamusical.pdf
1bacculturacientifica.pdf 1baclinguacastelaeliteratura.pdf
1bacdebuxotecnicoi.pdf 1baclinguagalega.pdf
1baceconomia.pdf 1bacliteraturauniversal.pdf
1baceducacionfisica.pdf 1bacmatematicasaplicadasasccssi.pdf
1bacfilosofia.pdf 1bacmatematicasi.pdf
1bacfisicaequimica.pdf 1bacrelixioncatolica.pdf
1bacgregoi.pdf 1bactecnoloxiaeenxenariai.pdf
1bachistoriadomundocontemp.pdf 1bactecnoloxiasdainfoedecomunic.pdf

 

 2º DE BACHARELATO

 

2bac2linguaestranxeirafrancesii.pdf 2baclinguacastelaeliteratura.pdf
2bacbioloxia.pdf 2baclinguagalegaeliteratura.pdf
2bacdebuxoartistico.pdf 2bacmatematicasaplicadasasccssii.pdf
2bacdebuxotecnico.pdf 2bacmatematicasii.pdf
2bacempresaedesenodemoddeneg.pdf 2bacmetyodosestadisticosenum.pdf
2bacfisica.pdf 2bacpsicoloxia.pdf
2bacgregoii.pdf 2bacquimica.pdf
2bachistoriadaarte.pdf 2bacrelixioncatolica.pdf
2bachistoriadafilosofia.pdf 2bactecnoloxiaeenxenariaii.pdf
2bachistoriadeespana.pdf 2bactecnoloxiasdainfoedacomunic.pdf
2bacingles.pdf 2bacxeografia.pdf
2baclatinii.pdf 2bacxeoloxiaecienciasamb.pdf

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Titorías de grupos e horario de atención aos titores legais do alumnado do curso 2023-2024

Publicado o 9 Xaneiro, 2024 na sección Horario Titorías por Alberte Zato

Clique na imaxe para vela a tamaño 1:1

titorias-grupos-2023-24.jpg

ou descargue o arquivo

.pdf

titorias-grupos-2023-24.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Importante xa en vigor: Orde de 4 de xaneiro de 2024 da Consellería de Educación sobre o uso dos teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros educativos

no-phone.png

 

RESUMO DA ORDE XA EN VIGOR:

 1. Nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que ofrezan algunha das ensinanzas reguladas na lei orgánica educativa en vigor, a prohibición de uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación establecida durante os períodos lectivos debe estenderse tamén, con carácter xeral, á totalidade da xornada escolar, incorporando os períodos non lectivos. En consecuencia, non se permitirá durante a xornada escolar o emprego libre destes dispositivos.

2. Considéranse aos efectos deste protocolo como períodos non lectivos os seguintes: as entradas e saídas, o tempo de recreo, de comedor escolar e os períodos dedicados ao desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.

3. Os centros poderán establecer excepcionalmente normas para a correcta utilizacióndos dispositivos indicados como ferramenta pedagóxica, supervisada polo profesorado.

4. Exceptuarase desta restrición o emprego proporcionado e razoable dos dispositivos por cuestións de oportunidade ou necesidade, médicas ou de outra índole, sempre e cando o motivo estea xustificado da maneira que se considere en cada caso atendidas as circunstancias, e así sexa autorizado pola dirección do centro, ou, de non ser isto posible, polo profesorado. 

Texto completo da Orde

.pdf

orde_uso_mobiles.pdf

 

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario escolar 2023-2024

Publicado o 9 Outubro, 2023 na sección Calendario escolar por Alberte Zato

Clique na imaxe para vela tamaño 1:1

 

calendario-escolar-2023-2024_page-0001.jpg

Descarga en

.pdf

calendario-escolar-2023-2024.pdf

 

 

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Días non lectivos de libre elección polo instituto para o curso 2023-2024

Publicado o 6 Outubro, 2023 na sección Calendario escolar, Avisos urxentes, Dirección por Alberte Zato

pechado.jpg

 Segundo os acordos do Claustro e Consello Escolar seran días non lectivos de libre elección para o presente curso 2023-2024 os seguintes:

 

  • Venres, 13 de outubro 2023
  • Luns, 20 de maio 2024
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria 2023- Programa do Diploma do Bacharelato Internacional

dp-programme-logo-es-525.png

 

O IES DO CASTRO anuncia a convocatoria de prazas para realizar o primeiro ano do Programa do Diploma do Bacharelato Internacional nas modalidades de Ciencias Sociais e Humanidades e Científico-Técnica, durante o curso académico 2023-2024.

Poderán optar a estas prazas todos os alumnos e alumnas que cumpran os seguintes requisitos:

  • Ter aprobado en xuño o 4o curso do Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) ou equivalente no estranxeiro.
  • Ter cursado na ESO as materias do Programa do Diploma nas que se van matricular (ver documento .pdf segundo modalidade e entendendo que sexan materias propias da ESO) e ter conseguido unha nota mínima de 8 en 4o da ESO en todas elas, e unha media na ESO tamén de 8.

A adxudicación de prazas (*) terá en conta o anterior requisito e o expediente do alumnado nos catro cursos da ESO.

O prazo de solicitude estará aberto a partir do venres 23 ata o mércores 28 de xuño ás 12:00horas.

Información completa en .pdf

.pdf

 

convocatoria-bi-2023-con-filosofia.pdf

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Programacións didácticas LOMLOE 2022-2023

Publicado o 29 Maio, 2023 na sección Programacións, +++Documentos e formularios de interese por Alberte Zato
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo