Convocatoria de proba escrita para alumnado coa materia de inglés pendente (febreiro 2020)

Publicado o 20 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase o alumnado que se atope nas condicións sinaladas no título deste documento á realización dunha proba escrita -primeira oportunidade de aprobar a materia este curso-.

Esta proba escrita realizarase sen axuda de dicionario e estará baseada nos contidos mínimos para este nivel da Programación Didáctica deste Departamento –dispoñible no sitio web do instituto-. Invítase a que, en caso de dúbidas sobre os contidos e a estrutura da proba, se consulte co profesorado deste curso de cada un/ha o/a seu/súa.

 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º da ESO: Sala de conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 horas até ás 19.30.

 

Probas para pendentes de 1º de Bacharelato: Sala de Conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 até ás 19.30 horas.

  

No caso de non superar a proba (5 puntos ou máis), no mes de Maio haberá unha nova oportunidade na convocatoria ordinaria.

Terase en conta, positiva ou negativamente, ter realizadas ou non as tarefas de recuperación encomendas durante o primeiro trimestre.

O alumnado que supere esta proba pódese considerar aprobado na materia, aínda que a súa cualificación non será oficial ata o mes de maio ou xuño (para a ESO).

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario de exames de setembro 2019

Publicado o 15 Xullo, 2019 na sección Zona Alumnado, Exames, Convocatorias, Xefatura de Estudos por Alberte Zato

exames_setembro.jpg

 

 

 

Clica na imaxe para velos a tamaño 1:1

 calendario-exames-setembro-2019.jpg

Podes consultalo en .pdf

.pdf

 calendario-exames-setembro-2019.pdf

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria oficial de maio 2019 de proba escrita para alumnado da ESO coa materia de inglés pendente de cursos anteriores

Publicado o 14 Maio, 2019 na sección Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase ao alumnado de 2º, 3º e 4º de ESO coa materia de inglés pendente de cursos anteriores á realización da proba escrita que constitúe a convocatoria ordinaria.

Esta proba escrita, cunha duración de 60 minutos, realizarase sen axuda de dicionario. Estará baseada nos temas e prácticas propostos polo profesorado durante os meses do presente curso e que deberon ser realizados polo alumnado segundo o plannnig do dito profesorado.

O alumnado que obtivo 5 puntos ou máis nas probas de febreiro 2019 non terá que facer esta proba.
 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º de ESOAula de Conferencias

  • Martes, día 28 de maio do 2019, ás 16:00 horas.

 

No caso de non superar a proba, (5 puntos ou máis) ou non aprobar a materia do nivel do presente curso, no mes de setembro haberá unha nova oportunidade, en convocatoria extraordinaria.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Examen parcial para alumnos pendientes de 1º de Bachillerato de Lengua castellana y Literatura

Publicado o 3 Febreiro, 2019 na sección Lengua y Literatura castellanas, Exames por Ángel Núñez Ramos

Se convoca a los alumnos con Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato pendiente del curso anterior a la prueba de la primera parte de la asignatura, en la que deberán examinarse de la primera parte del programa (véase programación didáctica, punto 10), que se celebrará el próximo jueves 7 de marzo a las 16:30 en el aula 001, en frente de Conserjería.

Firmado. El jefe de departamento

Ángel Núñez Ramos

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Alumnado con Bioloxía-Xeoloxía pendente de cursos anteriores

Publicado o 27 Setembro, 2018 na sección Zona Alumnado, +++Documentos e formularios de interese, Bioloxía e Xeoloxía, Exames por Ana Arias

pendente.png 

No seguinte documento pdf tedes as instruccións para recuperar as materias pendentes do Departamento de Bioloxía-Xeoloxía.

.pdf

seguimento-de-alumnado-con-pendentes-curso-2018_19.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria oficial de maio 2018 de proba escrita para alumnado coa materia de inglés pendente de cursos anteriores

Publicado o 16 Maio, 2018 na sección Pendentes Inglés, Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase ao alumnado de 2º, 3º e 4º de ESO coa materia de inglés pendente de cursos anteriores á realización da proba escrita que constitúe a convocatoria ordinaria.

Esta proba escrita, cunha duración de 60 minutos, realizarase sen axuda de dicionario. Estará baseada nos temas e prácticas propostos polo profesorado durante os meses do presente curso e que deberon ser realizados polo alumnado segundo o plannnig do dito profesorado.

O alumnado que obtivo 5 puntos ou máis nas probas de febreiro 2018 non terá que facer esta proba.
 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º de ESO: Aula de Conferencias

  • Luns, día 28 de maio do 2018, ás 18.15 horas.

 

No caso de non superar a proba, (5 puntos ou máis), no mes de setembro haberá unha nova oportunidade, en convocatoria extraordinaria.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Examen final para alumnos pendientes de 1º de Bachillerato de Lengua castellana y Literatura

Publicado o 20 Abril, 2018 na sección +++Documentos e formularios de interese, Lengua y Literatura castellanas, Exames, Convocatorias, Departamentos por Ángel Núñez Ramos

Se convoca a todos los alumnos con Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato pendiente del curso anterior al examen final oficial de recuperación, en el que deberán examinarse de la segunda parte del programa y recuperar, en caso de haber suspendido alguna parte del examen anterior, la materia no aprobada. El examen, como ya estaba marcado y acordado con los alumnos, tendrá lugar el próximo miércoles 25 de abril a las 17:30 en el aula 01, enfrente de la conserjería.

Firmado. El jefe de departamento

Ángel Núñez Ramos

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo