Aviso: Corrección do ISBN no libro de texto de Lengua Castellana de 1º de bacharelato

Publicado o 29 Setembro, 2019 na sección Sen categorizar por Alberte Zato

isbn.jpg

Consulte o novo documento

.pdf

 libros-de-texto-2019-20.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Recepción alumnado 6º Primaria

Publicado o 5 Xuño, 2012 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI, Sen categorizar por Isabel Flores

O alumnado de 6º de Primaria do CEIP Dr Fleming visitou hoxe o IES do Castro acompañado dos seus titores/as.

O alumnado CAS de 1º de Bacharelato diseñou e dirixiu unha serie de actividades lúdicas co obxectivo de dar a coñecer as instalacións do centro e parte do seu profesorado para facilitar a integración dos novos alumnos e alumnas no curso 2012-13.

Nas fotos algúns momentos do recorrido ‘en busca de pistas’ e das outras actividades.

2.jpg

 3.jpg

 16.jpg

24.jpg

27.jpg

29.jpg

30.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Campionatos de vela

Publicado o 19 Xaneiro, 2011 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

O alumnado de 1º ESO asistiu o pasado mércores 12 de xaneiro a unha charla sobre o deporte da vela impartida por alumnado de CAS. Esta clase ‘especial’ de EF tiña como obxetivo transmitir a importancia dunha vida sana e activa así como colaborar na integración deste alumnado na comunidade educativa, acercándolles neste caso a un maior coñecemento do Bacharelato Internacional e das actividades CAS en particular.

147-pequena.JPG

(Ler o resto do artigo »)

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Con C de creatividade-2010

Publicado o 20 Decembro, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

Charla de creatividade con Román Raña

por Antón Ramil Rodríguez

O mércores día 7 de outubro tivemos a oportunidade de aprender novos xeitos de ser creativos os alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato E. Román Raña, profesor de lingua galega do instituto e poeta que publicou varios libros de poesía e que foi gañador de varios certames de poesía moi recoñecidos en Galicia, foi o encargado de mostrarnos unha nova forma de creatividade.

Centrouse principalmente na poesía, campo no que leva anos innovando  e no que inviste tempo e unha boa dose de creatividade para realizar poemas con gran calidade (é un dos poetas galegos da xeración dos 80’s).

Comezou explicando que, dende o seu punto de vista, todo poeta que se considere como tal debe incluír nas súas obras catro ingredientes fundamentais:

-         A metalinguaxe: é imprescindible reflexionar desde a lingua sobre a lingua nos propios poemas.

-         O xogo: o poeta debe xogar cos recursos literarios tales como a metáfora, a ironía etc. É sen dúbida o ingrediente principal, xa que gran parte da creatividade recae nel.

-         A narratividade: os poemas, ás veces, poden contar unha historia. De feito os primeiros poemas, mesopotámicos e chineses, eran narrativos. Isto demostra que se pode referir una historia de maneira poética, engadíndolle á mesma unha beleza expresiva e un ritmo distinto, fruto da creatividade do autor. Un claro exemplo deste tipo de poemas aquí en España  é o “Cantar del Mio Cid” que narra as andanzas do cabaleiro Rodrigo Díaz de Vivar na reconquista do Al- Andalus aos musulmáns.

-         O sentimento: é moi difícil expresar os sentimentos, xa que non son tanxibles nin visibles. Un poeta que se precie debe tratar de expresar o que sente mediante as palabras. Este ingrediente quizais sexa o máis difícil de plasmar nos poemas.

Tras esta explicación leunos catro poemas onde destacaban cada un destes elementos. O ingrediente que estaba presente en todos eles era o xogo. O poema que máis me gustou foi o narrativo, xa que había múltiples referencias culturais e históricas aportándolle ao poema verosimilitude e calidade.

Dende o meu punto de vista creo que foi unha boa experiencia, que nos mostrou outra forma de creatividade, complexa e persoal, pero que dalgún xeito nos pode axudar en futuros proxectos á hora de innovar e ter boas ideas cara ao plantexamento  e a realización dos mesmos.  Para finalizar creo que é preciso dicir que o que sacamos en limpo desta charla é que todo o que facemos ten matices de creatividade achegados por nós.

Na foto o alumnado de 2º E co profesor Román Raña, baixo o coñecido ombú do IES do Castro

roman_ranha_segundo_e.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Actividades CAS en marcha

Publicado o 30 Outubro, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

As actividades CAS no curso 2010-11

Como se indica no texto inicial desta sección, que contén unha síntese da programación das actividades CAS, o Bacharelato Internacional ten como meta a formación integral do alumnado e dentro deste proceso “As actividades CAS conforman unha parte clave …,  complementando o contido académico, abrindo vías positivas para unha cidadanía responsable e solidaria e fomentando o desenvolvemento creativo, físico e social do alumnado a partir das súas experiencias de traballo cooperativo.”

A idea da formación integral trabállase dende distintos aspectos, por exemplo, deste modo:

-búscase dar importancia ás experiencias e a aprendizaxe fóra das aulas e do entorno da educación  formal

-promóvese que o alumnado aprenda dos propios erros, para facerse responsable dos seus actos

-valóranse e poténcianse as habilidades persoais como a integridade, a empatía e interese polas outras persoas, o respecto e consideración, a negociación e a escoita activa. A avaliación das mesmas realízase a través de condutas e accións extraídas de diversas fontes e observación e comunícase ao alumnado de xeito construtivo, ofrecendo orientación para desenvolver os propios valores e habilidades.

Neste momento hai diversos proxectos xa en funcionamento -ou en diversas fases de traballos de preparación- xestionados en xeral por alumnado de 2º curso polo momento, pero con participación de alumnado tanto de 2º como de 1º curso:

Grupo de ‘Save the frog’ en acción:

-campaña de divulgación e concienciación sobre o proxecto

-recollida de papel nas aulas para a súa reciclaxe

Grupo de apoio A.I., preparando unha campaña contra a Pena de Morte e concienciando sobre os Dereitos Humanos en xeral.

Grupo de divulgación ‘As Corcerizas’, redactando un traballo sobre a viaxe de estudos a este Centro Medioambiental.

Grupo ‘Día da Paz’- deseño e redacción de materiais para contribuír a esta celebración no seu momento; integrado dentro do mesmo hai un grupo musical, traballando a súa creatividade ao servizo da promoción da paz.

Grupo de voluntariado na Biblioteca (xestión e dinamización):

-curso de formación (xa realizado)

-colaboración en horario de recreo e tarde en diversas tarefas

Alumnado CAS que forma parte do equipo de Mediación (dirixido polo Dpto de Orientación), dispoñible para casos de ‘conflitos entre iguais’.

Grupo promoción do deporte –preparando unha charla para alumnado de 1º ESO, coa colaboración do Dpto de Ed. Física.

Grupo de colaboración co Rastrillo da ONG local HUMI.

Grupo de colaboración coa ONG ASEM-Galicia.

Os proxectos CAS son algo ‘real’, ‘vivo’ no que o alumnado interacciona coa sociedade ou os diversos elementos que condicionan a realización de proxectos. Por exemplo, algunhas persoas preparadas para participar na ‘Marcha Aspanaex’ deste ano viron as súas intencións frustradas ao suspenderse a marcha a causa das condicións meteorolóxicas do momento. Isto supón un valor imprevisto, no sentido de ter que reaccionar á situación, buscando solucións para variar un plan de imposible realización. A reflexión sobre a situación tamén proporciona oportunidades de ‘aprendizaxe experiencial’.

Actividades de formación

Aparte das actividades de formación ordinarias, este ano xa se realizaron dúas ‘extraordinarias’ coa colaboración de persoas expertas nas materias correspondentes.

Para 2º de BI, o profesor Román Raña deu unha charla sobre creatividade, dende o punto de vista da poesía, dentro do ciclo Charlas C, como continuación as realizadas o curso pasado sobre música e artes plásticas. O alumnado asistente á charla valorou especialmente a oportunidade de ter acceso de primeira man á comprender o proceso creativo, o valor da lingua ao servizo do mesmo, e en xeral a posibilidade de  comprender mellor e polo tanto apreciar máis a poesía.

Pola súa parte, 1º E acaba de estar catro días no Centro Medioambiental de As Corcerizas (http://www.amigosdaterra.net/info/ascorcerizas/index.html) xestionado por Amigos da Terra. Esta actividade consiste nunha viaxe de estudos centrada na programación de CAS, aínda que moitas das actividades realizadas teñen unha función integradora de diversas materias e requerimentos do BI.

Na foto podemos ver o grupo camiñando monte a través para ir realizar o seu proxecto de voluntariado en Arnuide

montanas-reducida.jpg

A avaliación da actividade –enfocada a buscar solucións a problemas globais, dende unha perspectiva local- aínda está por realizar polo alumnado, pero podemos adiantar algunhas das experiencias vividas e habilidades traballadas

Por exemplo tivemos a oportunidade de

1. analizar a problemática medioambiental local e global, así como a finalidade do voluntariado na sociedade e do Servizo de Voluntariado Europeo

2. insistir na redacción de concisos textos informativos

-practicando a escribir ‘sinteticamente’

-traballando a creación de ‘criterios’ e opinións propias

-aplicando criterios de selección ‘intuitivos’, así como organización sistemática da información

-buscando vocabulario axeitado para expresar a aprendizaxe persoal, as emocións, sentimentos ou reaccións, así como a evolución destes aspectos.

3. practicar técnicas para debates e presentacións en público (elaboración dun proxecto de voluntariado e presentación pública do mesmo)

3. practicar traballo cooperativo, para comprender mellor as capacidades de relación persoal e funcionamento en grupo, así como as posibilidades de modificación das mesmas, reflexionando sobre o que realmente significa a solidariedade, a tolerancia, a cooperación, a participación.

A afirmación de Eduardo Punset no seu libro El viaje al poder de la mente (Ed. Destino, 2010)  ‘…se ha comprobado que las conductas altruistas… provocan una mejora del estado de ánimo.’, resultou confirmada pola experiencia do alumnado durante a actividade de voluntariado no concello de Vilar de Barrio.

4. prestar algunha atención ao benestar físico e psíquico, que axuda a conseguir mellores resultados académicos.  Estes días traballamos con algunhas ideas:

-achegamento á natureza

-escoita activa e pensamento positivo

-técnicas de relaxación e visualización

5. realizar diversas actividades de voluntariado etnográfico e medioambiental:

-En Arnuide, sendos equipos traballaron na mellora dun muíño e espazo público –a beira do Camiño de Santiago- e na limpeza dunha zona de río para evitar o asolagamento das hortas veciñas.

-No Centro Medioambiental das Corcerizas realizáronse traballos de mellora do espazo. Tamén se fabricou un composteiro que foi doado ao CEIP de Vilar de Barrio onde alumnado e profesorado teñen o proxecto de reducir o lixo producido no centro.

-Na visita ao CEIP de Vilar de Barrio o alumnado de 1º E explicou á alumnado e profesorado do centro a importancia da compostaxe e a redución do lixo e as pautas para o uso óptimo do composteiro.

Na foto podemos ver ao grupo de alumnado rodeando o composteiro donado ao CEIP de Vilar de Barrio. Están no exterior do centro baixo a árbore que acolle o composteiro para facilitar que manteña unha humidade óptima.

grupo-reducida.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Con C de Creatividade

Publicado o 14 Xuño, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

Entre as actividades de CAS, tamén este ano estamos levando a cabo un pequeno ciclo de charlas para achegarnos á creatividade ‘artística’, o seu significado, a maneira de vivila.  Contamos para elo coa colaboración de artistas experimentados, persoas recoñecidas nos seus respectivos campos.

A finais de maio, tivemos a visita da pintora Loreto Blanco Salgueiro, profesora do Dpto de Pintura da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Loreto Blanco falou do proceso de creatividade na pintura e para ilustrar a súa charla analizou parte da súa última exposición na sala Art Next de Vigo.  Tamén tivemos a oportunidade de ver e ‘tocar’ unha serie de obxetos e ‘libros’ fabricados noutros momentos da súa carreira.

A partir da súa páxina web podemos comprender a traxectoria desta artista:

http://loreto.webcindario.com

O próximo venres 18 de xuño, nunha das aulas do Conservatorio Superior de Vigo, Geraint Lloyds Davies, pianista galés, residente no noso país dende hai varios anos, falará da música e do seu proceso creativo e executivo. A elección do conferenciante nos permite que a charla sexa en inglés, coa conseguinte práctica desta lingua.

No primeiro trimestre do próximo curso o profesor Román Raña, recoñecido literato, nos achegará ao mundo literario.

A continuación unha breve reseña da primeira charla, redactada por un grupo de traballo de 1º E.

Loreto Blanco Salgueiro

loretored.JPG

O pasado  26 de maio os alumnos e alumnas de 1º E tivemos una charla con esta artista. Orixinaria de Moaña estudou Belas Artes, e hoxe en día é profesora na universidade de Pontevedra; múltiples publicacións e exposicións avalan o seu traballo.

Cada persoa é unha artista en si mesma, segundo Loreto. O noso punto de vista e a nosa forma de enfrontarnos ao día a día, á vida fannos artistas a cada persoa.

ESTAR, SENTIR, VIVIR, son sensacións claves para deixar fluír a túa imaxinación, non pensar nos problemas. Tes que sacar da túa mente a rutina de todos os días, buscar alternativas, saír dun mesmo para así poder atopar o que che conducirá a algo novo. Recollemos as palabras desta artista, que pensa que para crear arte é preciso desconectarse da parte analítica dos nosos cerebros, a esquerda, e deixar fluír a parte dereita, onde está radicada a nosa intuición.

Esta charla foi, en definitiva, unha magnífica forma de acercarnos á arte e recordarnos a súa importancia e o que debemos valorala dentro do noso proceso vital de crecemento e maduración persoal.

vista-clasered.JPG observandored.JPG

Vanesa Gómez Pena.

Martín González Ramírez.

Lucas Movilla Mariño.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

II Liga CAS de Baloncesto e I Liga CAS de Fútbol

Publicado o 30 Abril, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

Por segundo ano, o espíritu de servizo a comunidade do alumnado CAS queda especialmente reflexado neste proxecto que se logrou manter ao longo de varios meses. Enfrentándose ao traballo semanal o alumnado implicado está a desenvolver e practicar a súas capacidades en relación á súa autonomía, constancia, disciplina e compromiso, ao mesmo tempo que promociona a práctica do deporte.

Asesorados polo Departamento de E.F., catro persoas de 1º E (Álvaro Rodríguez Cruz, Adrián García López, Pablo Ríos Yáñéz, Antón Ramil Rodríguez ) formaron o equipo CAS que deseñou e está a xestionar a II Liga Interna de Baloncesto para 1º, 2º e 3º da ESO celebrada durante este curso académico. David Álvarez Fernández tomou recentemente a responsabilidade de ocuparse da información gráfica e difusión da Liga.

Nas fotos algúns momentos dun dos partidos na hora do recreo.

img_0242-reduced.JPGimg_0237-reduced.JPGimg_0241-reduced.JPGimg_0230-reduced.JPGimg_0232-reduced.JPG

Os partidos finais desta Liga xogaránse na 2ª semana de maio e a entrega de premios fárase o día 14 de maio coa celebración do Día das Letras Galegas.

Tamén co asesoramento do Departamento de E.F., cinco persoas de 2º E (Estela Gómez Gómez, Alma Meira Valdés, María Bragado Paz, Oscar Carrera Alonso, Mar Coto Alonso) xestionaron a organización da I Liga CAS de Fútbol da cal se celebrou a final o pasado día 16 de abril.

Tamén o mesmo día 14 de maio faráse entrega das medallas aos equipos gañadores da Liga de Fútbol, 1º posto para ‘O porto de Vigo’ e 2º posto para ‘Juani’s’.

A través deste tipo de actividades, autoiniciadas e autogestionadas, o alumnado do BI desenvolve novas habilidades na línea da escoita activa, a capacidade de diálogo e convivencia, e tamén pon a proba e desenvolve a súa capacidade estratéxica e organizativa.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Actividades do grupo de AI- Seguindo a estela de Ken Saro-Wiwa

Publicado o 28 Abril, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

O pasado xoves 22 de abril, tivemos o pracer de escoitar unha charla a cargo do activista nixeriano Akpobari Nkabari Celestine, que podemos ver na foto

img_0056_editado-1.jpg

Podedes consultar os seus datos biográficos en

http://www.ogoniforum.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=2

Akpobari Nkabari Celestine diríxiuse a nós en inglés. A charla, producíase cunha tradución simultánea ao castelán por parte de Lara, a intérprete que o acompañaba.

Celestine está facendo unha importante viaxe por Europa para dar a coñecer a precaria situación que vive a xente Ogoni (raza minoritaria nixeriana a que el pertence) polo abuso das petrolíferas. Relatounos como a xente trata de loitar polos seus dereitos, pero, como o goberno (doutra raza maioritaria), non os apoia e ademais é corrupto, xa que a maioría dos integrantes reciben beneficios das petrolíferas. Destacou, como a vida antes de chegar as petrolíferas, era razonable no Delta do Níxer, nunha economía primaria de autosuficiencia e que cando chegaron estas, vendéronlles un soño que xamais se cumpriu, polo contrario, empeoraron as cousas, xa que as petrolíferas destrúen os campos, bota fumes tóxicos, e a xente nativa, non obtén ningún tipo de beneficio.

Por qué Celestine ven a España? Porque España é un dos principais compradores de petróleo das empresas nixerianas e o noso goberno non lle esixe ás mesmas o cumprimento dos dereitos humanos en Nixeria. Celestine tratounos de abrir os ollos ante a situación e concienciarnos do que nós podíamos facer.

Celestine, continua o traballo de Ken Saro-Wiwa, un activista nixeriano que morreu por esta causa, de feito, tamén Celestine foi arrestado e maltratado pola policía nixeriana xusto antes de partir para Europa, nun suposto intento do goberno para que a situación non saia a luz.

A charla foi moi entretida, e o alumnado asistente mostrouse moi interesado no tema, formulando preguntas de gran interese: cómo podemos contribuír, cómo debe cambiar o goberno nixeriano, qué perigos pode ter facer unha campaña, onde está o problema -se no goberno ou nas empresas-, etc. Celestine contestou a todas elas moi amablemente.

Dende aquí dámoslle as grazas a Celestine por vir ó instituto e a Amnistía Internacional, por darnos a oportunidade de que el viñera. Nas fotos algúns momentos da charla e máis tarde, xunto ao ombú do xardín do instituto

img_0035_editado-1.jpgimg_0048_editado-1.jpgimg_0054_editado-1.jpgimg_0086_editado-1.jpg

img_0091_editado-1.jpgimg_0093_editado-1.jpg

Quen queira máis información pode consultar a páxina web: http://www.ogoniforum.org.za/ ou poñerse en contacto con calquera membro do grupo de AI do instituto. En calquera dos dous casos poderá encontrar moita información de cómo axudar. Nas fotos algúns dos membros do grupo durante a charla.

img_0031.jpgimg_0033_editado-1.jpg

Leticia López e Tatiana Costas.

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo