Con C de creatividade-2010

Publicado o 20 Decembro, 2010 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI, Sen categorizar por Isabel Flores

Charla de creatividade con Román Raña

por Antón Ramil Rodríguez

O mércores día 7 de outubro tivemos a oportunidade de aprender novos xeitos de ser creativos os alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato E. Román Raña, profesor de lingua galega do instituto e poeta que publicou varios libros de poesía e que foi gañador de varios certames de poesía moi recoñecidos en Galicia, foi o encargado de mostrarnos unha nova forma de creatividade.

Centrouse principalmente na poesía, campo no que leva anos innovando  e no que inviste tempo e unha boa dose de creatividade para realizar poemas con gran calidade (é un dos poetas galegos da xeración dos 80’s).

Comezou explicando que, dende o seu punto de vista, todo poeta que se considere como tal debe incluír nas súas obras catro ingredientes fundamentais:

-         A metalinguaxe: é imprescindible reflexionar desde a lingua sobre a lingua nos propios poemas.

-         O xogo: o poeta debe xogar cos recursos literarios tales como a metáfora, a ironía etc. É sen dúbida o ingrediente principal, xa que gran parte da creatividade recae nel.

-         A narratividade: os poemas, ás veces, poden contar unha historia. De feito os primeiros poemas, mesopotámicos e chineses, eran narrativos. Isto demostra que se pode referir una historia de maneira poética, engadíndolle á mesma unha beleza expresiva e un ritmo distinto, fruto da creatividade do autor. Un claro exemplo deste tipo de poemas aquí en España  é o “Cantar del Mio Cid” que narra as andanzas do cabaleiro Rodrigo Díaz de Vivar na reconquista do Al- Andalus aos musulmáns.

-         O sentimento: é moi difícil expresar os sentimentos, xa que non son tanxibles nin visibles. Un poeta que se precie debe tratar de expresar o que sente mediante as palabras. Este ingrediente quizais sexa o máis difícil de plasmar nos poemas.

Tras esta explicación leunos catro poemas onde destacaban cada un destes elementos. O ingrediente que estaba presente en todos eles era o xogo. O poema que máis me gustou foi o narrativo, xa que había múltiples referencias culturais e históricas aportándolle ao poema verosimilitude e calidade.

Dende o meu punto de vista creo que foi unha boa experiencia, que nos mostrou outra forma de creatividade, complexa e persoal, pero que dalgún xeito nos pode axudar en futuros proxectos á hora de innovar e ter boas ideas cara ao plantexamento  e a realización dos mesmos.  Para finalizar creo que é preciso dicir que o que sacamos en limpo desta charla é que todo o que facemos ten matices de creatividade achegados por nós.

Na foto o alumnado de 2º E co profesor Román Raña, baixo o coñecido ombú do IES do Castro

roman_ranha_segundo_e.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Actividades CAS en marcha

Publicado o 30 Outubro, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

As actividades CAS no curso 2010-11

Como se indica no texto inicial desta sección, que contén unha síntese da programación das actividades CAS, o Bacharelato Internacional ten como meta a formación integral do alumnado e dentro deste proceso “As actividades CAS conforman unha parte clave …,  complementando o contido académico, abrindo vías positivas para unha cidadanía responsable e solidaria e fomentando o desenvolvemento creativo, físico e social do alumnado a partir das súas experiencias de traballo cooperativo.”

A idea da formación integral trabállase dende distintos aspectos, por exemplo, deste modo:

-búscase dar importancia ás experiencias e a aprendizaxe fóra das aulas e do entorno da educación  formal

-promóvese que o alumnado aprenda dos propios erros, para facerse responsable dos seus actos

-valóranse e poténcianse as habilidades persoais como a integridade, a empatía e interese polas outras persoas, o respecto e consideración, a negociación e a escoita activa. A avaliación das mesmas realízase a través de condutas e accións extraídas de diversas fontes e observación e comunícase ao alumnado de xeito construtivo, ofrecendo orientación para desenvolver os propios valores e habilidades.

Neste momento hai diversos proxectos xa en funcionamento -ou en diversas fases de traballos de preparación- xestionados en xeral por alumnado de 2º curso polo momento, pero con participación de alumnado tanto de 2º como de 1º curso:

Grupo de ‘Save the frog’ en acción:

-campaña de divulgación e concienciación sobre o proxecto

-recollida de papel nas aulas para a súa reciclaxe

Grupo de apoio A.I., preparando unha campaña contra a Pena de Morte e concienciando sobre os Dereitos Humanos en xeral.

Grupo de divulgación ‘As Corcerizas’, redactando un traballo sobre a viaxe de estudos a este Centro Medioambiental.

Grupo ‘Día da Paz’- deseño e redacción de materiais para contribuír a esta celebración no seu momento; integrado dentro do mesmo hai un grupo musical, traballando a súa creatividade ao servizo da promoción da paz.

Grupo de voluntariado na Biblioteca (xestión e dinamización):

-curso de formación (xa realizado)

-colaboración en horario de recreo e tarde en diversas tarefas

Alumnado CAS que forma parte do equipo de Mediación (dirixido polo Dpto de Orientación), dispoñible para casos de ‘conflitos entre iguais’.

Grupo promoción do deporte –preparando unha charla para alumnado de 1º ESO, coa colaboración do Dpto de Ed. Física.

Grupo de colaboración co Rastrillo da ONG local HUMI.

Grupo de colaboración coa ONG ASEM-Galicia.

Os proxectos CAS son algo ‘real’, ‘vivo’ no que o alumnado interacciona coa sociedade ou os diversos elementos que condicionan a realización de proxectos. Por exemplo, algunhas persoas preparadas para participar na ‘Marcha Aspanaex’ deste ano viron as súas intencións frustradas ao suspenderse a marcha a causa das condicións meteorolóxicas do momento. Isto supón un valor imprevisto, no sentido de ter que reaccionar á situación, buscando solucións para variar un plan de imposible realización. A reflexión sobre a situación tamén proporciona oportunidades de ‘aprendizaxe experiencial’.

Actividades de formación

Aparte das actividades de formación ordinarias, este ano xa se realizaron dúas ‘extraordinarias’ coa colaboración de persoas expertas nas materias correspondentes.

Para 2º de BI, o profesor Román Raña deu unha charla sobre creatividade, dende o punto de vista da poesía, dentro do ciclo Charlas C, como continuación as realizadas o curso pasado sobre música e artes plásticas. O alumnado asistente á charla valorou especialmente a oportunidade de ter acceso de primeira man á comprender o proceso creativo, o valor da lingua ao servizo do mesmo, e en xeral a posibilidade de  comprender mellor e polo tanto apreciar máis a poesía.

Pola súa parte, 1º E acaba de estar catro días no Centro Medioambiental de As Corcerizas (http://www.amigosdaterra.net/info/ascorcerizas/index.html) xestionado por Amigos da Terra. Esta actividade consiste nunha viaxe de estudos centrada na programación de CAS, aínda que moitas das actividades realizadas teñen unha función integradora de diversas materias e requerimentos do BI.

Na foto podemos ver o grupo camiñando monte a través para ir realizar o seu proxecto de voluntariado en Arnuide

montanas-reducida.jpg

A avaliación da actividade –enfocada a buscar solucións a problemas globais, dende unha perspectiva local- aínda está por realizar polo alumnado, pero podemos adiantar algunhas das experiencias vividas e habilidades traballadas

Por exemplo tivemos a oportunidade de

1. analizar a problemática medioambiental local e global, así como a finalidade do voluntariado na sociedade e do Servizo de Voluntariado Europeo

2. insistir na redacción de concisos textos informativos

-practicando a escribir ‘sinteticamente’

-traballando a creación de ‘criterios’ e opinións propias

-aplicando criterios de selección ‘intuitivos’, así como organización sistemática da información

-buscando vocabulario axeitado para expresar a aprendizaxe persoal, as emocións, sentimentos ou reaccións, así como a evolución destes aspectos.

3. practicar técnicas para debates e presentacións en público (elaboración dun proxecto de voluntariado e presentación pública do mesmo)

3. practicar traballo cooperativo, para comprender mellor as capacidades de relación persoal e funcionamento en grupo, así como as posibilidades de modificación das mesmas, reflexionando sobre o que realmente significa a solidariedade, a tolerancia, a cooperación, a participación.

A afirmación de Eduardo Punset no seu libro El viaje al poder de la mente (Ed. Destino, 2010)  ‘…se ha comprobado que las conductas altruistas… provocan una mejora del estado de ánimo.’, resultou confirmada pola experiencia do alumnado durante a actividade de voluntariado no concello de Vilar de Barrio.

4. prestar algunha atención ao benestar físico e psíquico, que axuda a conseguir mellores resultados académicos.  Estes días traballamos con algunhas ideas:

-achegamento á natureza

-escoita activa e pensamento positivo

-técnicas de relaxación e visualización

5. realizar diversas actividades de voluntariado etnográfico e medioambiental:

-En Arnuide, sendos equipos traballaron na mellora dun muíño e espazo público –a beira do Camiño de Santiago- e na limpeza dunha zona de río para evitar o asolagamento das hortas veciñas.

-No Centro Medioambiental das Corcerizas realizáronse traballos de mellora do espazo. Tamén se fabricou un composteiro que foi doado ao CEIP de Vilar de Barrio onde alumnado e profesorado teñen o proxecto de reducir o lixo producido no centro.

-Na visita ao CEIP de Vilar de Barrio o alumnado de 1º E explicou á alumnado e profesorado do centro a importancia da compostaxe e a redución do lixo e as pautas para o uso óptimo do composteiro.

Na foto podemos ver ao grupo de alumnado rodeando o composteiro donado ao CEIP de Vilar de Barrio. Están no exterior do centro baixo a árbore que acolle o composteiro para facilitar que manteña unha humidade óptima.

grupo-reducida.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Con C de Creatividade

Publicado o 14 Xuño, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

Entre as actividades de CAS, tamén este ano estamos levando a cabo un pequeno ciclo de charlas para achegarnos á creatividade ‘artística’, o seu significado, a maneira de vivila.  Contamos para elo coa colaboración de artistas experimentados, persoas recoñecidas nos seus respectivos campos.

A finais de maio, tivemos a visita da pintora Loreto Blanco Salgueiro, profesora do Dpto de Pintura da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Loreto Blanco falou do proceso de creatividade na pintura e para ilustrar a súa charla analizou parte da súa última exposición na sala Art Next de Vigo.  Tamén tivemos a oportunidade de ver e ‘tocar’ unha serie de obxetos e ‘libros’ fabricados noutros momentos da súa carreira.

A partir da súa páxina web podemos comprender a traxectoria desta artista:

http://loreto.webcindario.com

O próximo venres 18 de xuño, nunha das aulas do Conservatorio Superior de Vigo, Geraint Lloyds Davies, pianista galés, residente no noso país dende hai varios anos, falará da música e do seu proceso creativo e executivo. A elección do conferenciante nos permite que a charla sexa en inglés, coa conseguinte práctica desta lingua.

No primeiro trimestre do próximo curso o profesor Román Raña, recoñecido literato, nos achegará ao mundo literario.

A continuación unha breve reseña da primeira charla, redactada por un grupo de traballo de 1º E.

Loreto Blanco Salgueiro

loretored.JPG

O pasado  26 de maio os alumnos e alumnas de 1º E tivemos una charla con esta artista. Orixinaria de Moaña estudou Belas Artes, e hoxe en día é profesora na universidade de Pontevedra; múltiples publicacións e exposicións avalan o seu traballo.

Cada persoa é unha artista en si mesma, segundo Loreto. O noso punto de vista e a nosa forma de enfrontarnos ao día a día, á vida fannos artistas a cada persoa.

ESTAR, SENTIR, VIVIR, son sensacións claves para deixar fluír a túa imaxinación, non pensar nos problemas. Tes que sacar da túa mente a rutina de todos os días, buscar alternativas, saír dun mesmo para así poder atopar o que che conducirá a algo novo. Recollemos as palabras desta artista, que pensa que para crear arte é preciso desconectarse da parte analítica dos nosos cerebros, a esquerda, e deixar fluír a parte dereita, onde está radicada a nosa intuición.

Esta charla foi, en definitiva, unha magnífica forma de acercarnos á arte e recordarnos a súa importancia e o que debemos valorala dentro do noso proceso vital de crecemento e maduración persoal.

vista-clasered.JPG observandored.JPG

Vanesa Gómez Pena.

Martín González Ramírez.

Lucas Movilla Mariño.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

II Liga CAS de Baloncesto e I Liga CAS de Fútbol

Publicado o 30 Abril, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

Por segundo ano, o espíritu de servizo a comunidade do alumnado CAS queda especialmente reflexado neste proxecto que se logrou manter ao longo de varios meses. Enfrentándose ao traballo semanal o alumnado implicado está a desenvolver e practicar a súas capacidades en relación á súa autonomía, constancia, disciplina e compromiso, ao mesmo tempo que promociona a práctica do deporte.

Asesorados polo Departamento de E.F., catro persoas de 1º E (Álvaro Rodríguez Cruz, Adrián García López, Pablo Ríos Yáñéz, Antón Ramil Rodríguez ) formaron o equipo CAS que deseñou e está a xestionar a II Liga Interna de Baloncesto para 1º, 2º e 3º da ESO celebrada durante este curso académico. David Álvarez Fernández tomou recentemente a responsabilidade de ocuparse da información gráfica e difusión da Liga.

Nas fotos algúns momentos dun dos partidos na hora do recreo.

img_0242-reduced.JPGimg_0237-reduced.JPGimg_0241-reduced.JPGimg_0230-reduced.JPGimg_0232-reduced.JPG

Os partidos finais desta Liga xogaránse na 2ª semana de maio e a entrega de premios fárase o día 14 de maio coa celebración do Día das Letras Galegas.

Tamén co asesoramento do Departamento de E.F., cinco persoas de 2º E (Estela Gómez Gómez, Alma Meira Valdés, María Bragado Paz, Oscar Carrera Alonso, Mar Coto Alonso) xestionaron a organización da I Liga CAS de Fútbol da cal se celebrou a final o pasado día 16 de abril.

Tamén o mesmo día 14 de maio faráse entrega das medallas aos equipos gañadores da Liga de Fútbol, 1º posto para ‘O porto de Vigo’ e 2º posto para ‘Juani’s’.

A través deste tipo de actividades, autoiniciadas e autogestionadas, o alumnado do BI desenvolve novas habilidades na línea da escoita activa, a capacidade de diálogo e convivencia, e tamén pon a proba e desenvolve a súa capacidade estratéxica e organizativa.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Actividades do grupo de AI- Seguindo a estela de Ken Saro-Wiwa

Publicado o 28 Abril, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

O pasado xoves 22 de abril, tivemos o pracer de escoitar unha charla a cargo do activista nixeriano Akpobari Nkabari Celestine, que podemos ver na foto

img_0056_editado-1.jpg

Podedes consultar os seus datos biográficos en

http://www.ogoniforum.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=2

Akpobari Nkabari Celestine diríxiuse a nós en inglés. A charla, producíase cunha tradución simultánea ao castelán por parte de Lara, a intérprete que o acompañaba.

Celestine está facendo unha importante viaxe por Europa para dar a coñecer a precaria situación que vive a xente Ogoni (raza minoritaria nixeriana a que el pertence) polo abuso das petrolíferas. Relatounos como a xente trata de loitar polos seus dereitos, pero, como o goberno (doutra raza maioritaria), non os apoia e ademais é corrupto, xa que a maioría dos integrantes reciben beneficios das petrolíferas. Destacou, como a vida antes de chegar as petrolíferas, era razonable no Delta do Níxer, nunha economía primaria de autosuficiencia e que cando chegaron estas, vendéronlles un soño que xamais se cumpriu, polo contrario, empeoraron as cousas, xa que as petrolíferas destrúen os campos, bota fumes tóxicos, e a xente nativa, non obtén ningún tipo de beneficio.

Por qué Celestine ven a España? Porque España é un dos principais compradores de petróleo das empresas nixerianas e o noso goberno non lle esixe ás mesmas o cumprimento dos dereitos humanos en Nixeria. Celestine tratounos de abrir os ollos ante a situación e concienciarnos do que nós podíamos facer.

Celestine, continua o traballo de Ken Saro-Wiwa, un activista nixeriano que morreu por esta causa, de feito, tamén Celestine foi arrestado e maltratado pola policía nixeriana xusto antes de partir para Europa, nun suposto intento do goberno para que a situación non saia a luz.

A charla foi moi entretida, e o alumnado asistente mostrouse moi interesado no tema, formulando preguntas de gran interese: cómo podemos contribuír, cómo debe cambiar o goberno nixeriano, qué perigos pode ter facer unha campaña, onde está o problema -se no goberno ou nas empresas-, etc. Celestine contestou a todas elas moi amablemente.

Dende aquí dámoslle as grazas a Celestine por vir ó instituto e a Amnistía Internacional, por darnos a oportunidade de que el viñera. Nas fotos algúns momentos da charla e máis tarde, xunto ao ombú do xardín do instituto

img_0035_editado-1.jpgimg_0048_editado-1.jpgimg_0054_editado-1.jpgimg_0086_editado-1.jpg

img_0091_editado-1.jpgimg_0093_editado-1.jpg

Quen queira máis información pode consultar a páxina web: http://www.ogoniforum.org.za/ ou poñerse en contacto con calquera membro do grupo de AI do instituto. En calquera dos dous casos poderá encontrar moita información de cómo axudar. Nas fotos algúns dos membros do grupo durante a charla.

img_0031.jpgimg_0033_editado-1.jpg

Leticia López e Tatiana Costas.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Grupo Escolar AI- Conferencia

Publicado o 19 Abril, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

O defensor dos Dereitos Humanos Celestina AkpoBari , que estará en Vigo para dar unha conferencia no Centro Social Caixanova, tamén estará no IES do Castro, nun acto organizado polo Grupo Escolar de AI: será o próximo xoves 22 de abril ás 12.30 da mañá, e falará para unha boa parte do alumnado de 1º de Bacharelato na sala de conferencias.

AkpoBari loita para que as empresas responsables da situación no delta do Río Níxer asuman a responsabilidade da contaminación que producen coa súa actividade. Nesta rexión africana prodúcese unha íntima relación entre a extracción petrolífera por parte de empresas multinacionais e a pobreza da poboación autóctona.

Amnistía Internacional pide ao goberno de Nixeria que garantice a protección dos Dereitos Humanos e do medio ambiente, tamén pide ás principais empresas extractoras que fagan realidade os seus compromisos públicos co medio ambiente e cos Dereitos Humanos.

Máis información

http://www.es.amnesty.org/es/donde-estamos/grupos/galicia/grupos/vigo/paginas/agenda/evento/articulo/empresas-y-derechos-humanos-petroleo-contaminacion-y-pobreza-en-el-delta-del-niger/

http://en.afrik.com/article16283.html

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

As Corcerizas

Publicado o 10 Marzo, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

As Corcerizas

O día 2 de febreiro, un grupo de alumnas e alumnos de 1º de Bacharelato E do IES do Castro iniciamos unha viaxe ata o centro de educación ambiental “As Corcerizas”, situado na Serra de San Mamede (Ourense), como proxecto do grupo de actividades CAS incluídas dentro do Bacharelato Internacional. Fomos ata alí en autobús, onde estivemos facendo algunhas tarefas de iniciación á xornada. Permanecemos alí ata o día 5, realizando actividades de voluntariado, recibindo charlas formativas sobre educación medioambiental e mellorando o ambiente do grupo. Durante a nosa estanza en dito centro, realizamos diversas actividades como a restauración de dous muíños de auga no pobo de Rebordechao, a construción de dous composteiros no centro, unha competición de orientación polo monte e unha ruta polo monte. Aloxabámonos nun albergue e dispuñamos dun comedor e un aula para as actividades de formación. As charlas formativas que recibimos foron sobre voluntariado europeo e os problemas globais que afectan ao medio ambiente. Para finalizar esta actividade, preparamos en grupos un esbozo de proxecto de voluntariado que despois presentamos fronte ás nosas compañeiras e compañeiros.

(Ler o resto do artigo »)

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Febreiro 2010. Novas de CAS

Publicado o 26 Febreiro, 2010 na sección Sen categorizar por Isabel Flores

Os seguintes proxectos, entre outros,  sucederon ou están en marcha este ano

Voluntariado lingüístico

Varios grupiños continúan este valioso traballo no centro co asesoramento do profesor XX Sande Suárez ou a propia coordinadora de CAS. Durante un recreo á semana, alumnado de CAS ofrece á súa axuda a alumnado que precisa practicar unha lingua na que por diversos motivos ten algunha deficiencia. Os intercambios sempre resultan interesantes, xa que acaban indo en dúas direccións: aprendizaxe de habilidades sociais e lingüística para ambas partes.

p1070121.JPG

Grupo de AI

Este grupo renovóuse coa participación de alumnado de 1º E. No primeiro trimestre participaron nunha campaña contra a pena de morte. No instituto realizaron unha serie de actividades preparatorias, e o día 24 de novembro participaron nunha ‘acción de rúa’ na Praza da Constitución, como se recolleu no Faro de Vigo e na Voz de Galicia. A profesora Lucía López Bejo encárgase este ano do asesoramento a este grupo.

Na foto podemos ver algúns dos momentos do ‘xogo contra a pena da morte’.

p1070116.JPG

Nos próximos días levaráse a cabo  unha nova campaña deste grupo. Neste caso no propio instituto. Mirade nos taboleiros das aulas

Campaña 0.7 e Festa de Acción Intercultural

Durante parte do primeiro trimeste un grupo de alumnado CAS levou a cabo este proxecto, investigando os Obxetivos do Milenio e  promovendo a Campaña do 0.7 no centro, co asesoramento das profesoras Lurdes García Vázquez  e Concha Otero Alonso. Na xornada do 22 de decembro, co apoio da vicedirectora Irene e do Dpto de Tecnoloxía,  levaron a cabo unha celebración do fin de trimestre, con diversas actividades incluíndo a actuación de grupos musicais do centro, entre eles Hombrecito Rock Band que presentou letras e música de creación propia e contido axeitado á ocasión. O profesor Xurxo Domonte Pereiro encargóuse do asesoramento musical deste grupo.

Colaboración con HUMI

http://www.onghumi.com/

Este ano o ‘rastrillo’ de Nadal de HUMI tivo lugar na antigua sede do Colexio de Arquitectos. A súa celebración contou de novo coa colaboración de alumnado CAS. Nas fotos algún dos artigos da exposición para a venta

88reducida.jpg

62reducida.jpg

As Corcerizas

Máis fotos desta interesante actividade CAS no Centro Medioambiental de As Corcerizas.

 

senderismo.jpg

compost.jpg compost2.jpg compost3.jpg
muino3.jpg muino4.jpg muino1.jpg muino2.jpg

Save the Frog

O proxecto de reciclaxe de papel nas aulas iniciado por alumnado de 2º E segue adiante semana a semana. As veces a colaboración dalgunhas aulas podería ser mellor, pero globalmente o proxecto é un éxito e unha boa parte do alumnado está a amosar o seu interese pola protección do medioambiente a diario. Pequenos xestos individuais poden sumar moitos kilos e significar moito! Estes días renóvase o equipo que se encarga da recollida con alumnado de 1º E. Pregamos se disculpen os pequenos fallos iniciais, pero   agradeceremos calquera  información sobre os mesmos, para intentar subsanalos.

Implicadas no desenvolvemento

Un grupo de alumnado CAS colaborou con esta organización para reorganizar e digitalizar a biblioteca desta ONG na súa sede de Vigo. Tamén realizaron outras tarefas de organización relacionadas coa venta de productos na mesma sede. Foi un bo modo de aprender máis sobre os países non desenvolvidos e os modos en que podemos colaborar  para mellorar as desigualdades no mundo.

Sábado 27 de febreiro             Día Mundial das Enfermidades Raras

Alumnado de CAS vai colaborar co conmemoración deste día, durante o desenrolo dunha xornada organizada pola asociación ASEM- Galicia, (Asociación Galega contra las Enfermedades Neuromusculares ) no Museo Verbum.

http://www.asemgalicia.com/index.html

Cartel da xornada

cartel-colaboradores-horizontal-3.doc

Axuda a Haití
Durante a semana do 8 ao 12 de febreiro un grupo de CAS levou a cabo unha campaña de concienciación e recollida de fondos para enviar a Haití. Houbo petos na cafetería, na entrada do instituto e na biblioteca, unha presentación dixital proxectada no vestíbulo e carteis alusivos por todo o centro.

cartel-pequeno1.pdf

Onte día 25 procedeuse ao reconto público da axuda entregada. Hoxe mesmo, fixéronse os ingresos correspondentes nas contas das tres ONGs que se propuxeran na campaña:

Cruz Roja Española                 91.43 euros

Médicos sin Fronteras           91.43 euros

Fundación UNICEF                91.44 euros

Grazas pola participación!

Mediación

O curso de mediación organizado polo Dpto de Orientación vai iniciarse neste mesmo trimestre coa participación de seis novas persoas de 1º E –aparte de alumnado doutros cursos. Conta coa colaboración do Equipo de Mediación xa en activo.

Liga Interna de Fútbol e Baloncesto

Coa colaboración de alumnado CAS así como do Dpto de EF vólvense a levar a cabo este curso estas ligas internas durante os recreos e algunhas tardes.

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo