Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

O reto

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

retodefinitivo1.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Concurso de velocidade de cubos de Rubik

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

cubode-rubik.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Concurso de fotografía matemática

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

concursofotodefinitivo2.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Semana matemática 2020

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

cartelxeral.jpg

A UNESCO aprobou a proclamación do 14 de marzo como Día Internacional das Matemáticas. Esa data era coñecida como o día de Pi, que moitos paises xa viñan celebrando pola coincidencia do 3/14 (na orde anglosaxoa) coas primeiras cifras deste número irracional.

O tema escollido este ano As Matemáticas están en todas partes fainos pensar nos algoritmos matemáticos que se agochan detrás dos motores de busca de internet ouna súa aplicación en tecnoloxías sanitarias, intelixencia artificial ou outras múltiples áreas que van dende obxectos cotiáns como un teléfono móbil ata o transporte e as comunicacións, os sistemas electorais, o cambio climático, a arte ou a música.
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de proba escrita para alumnado coa materia de inglés pendente (febreiro 2020)

Publicado o 20 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase o alumnado que se atope nas condicións sinaladas no título deste documento á realización dunha proba escrita -primeira oportunidade de aprobar a materia este curso-.

Esta proba escrita realizarase sen axuda de dicionario e estará baseada nos contidos mínimos para este nivel da Programación Didáctica deste Departamento –dispoñible no sitio web do instituto-. Invítase a que, en caso de dúbidas sobre os contidos e a estrutura da proba, se consulte co profesorado deste curso de cada un/ha o/a seu/súa.

 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º da ESO: Sala de conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 horas até ás 19.30.

 

Probas para pendentes de 1º de Bacharelato: Sala de Conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 até ás 19.30 horas.

  

No caso de non superar a proba (5 puntos ou máis), no mes de Maio haberá unha nova oportunidade na convocatoria ordinaria.

Terase en conta, positiva ou negativamente, ter realizadas ou non as tarefas de recuperación encomendas durante o primeiro trimestre.

O alumnado que supere esta proba pódese considerar aprobado na materia, aínda que a súa cualificación non será oficial ata o mes de maio ou xuño (para a ESO).

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Caso de papeiras no instituto: Protocolo sanitario de actuación para as familias

Publicado o 4 Decembro, 2019 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Xefatura de Estudos, Dirección por Alberte Zato

 

xunta-sanidade.png

Información sobre a parotidite (paperas)

Estimados pais, nais ou persoa responsable:

Ante a comunicación de un caso de parotidite entre un alumno de secundaria  do I.E.S. do  Castro de Vigo  , infórmaselle de que no caso de que se seu fillo ou filla non padecera a enfermidade e que non tivese postas dúas doses de vacina triple vírica (vacina que está incluída no calendario infantil de vacinacións), debe acudir ao centro de saúde co seu fillo ou filla. Neste caso, o médico revisará o calendario vacinal, e procederase a súa actualización. A vacinación non altera a rutina diaria e pode acudir ao centro escolar con normalidade.

Se sospeitan que o seu fillo ou filla poda ter a enfermidade, cuxo principal síntoma é a inflamación da glándula salivar parótida, acuda ao seu medico ou PAC. A parotidite é unha enfermidade contaxiosa polo que as persoas diagnosticadas de parotidite non deben acudir ao seu traballo/escola ou a outro tipo actividade común (deportiva, etc) nos 5 días seguintes dende o comezo dos síntomas.

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

Xefatura territorial de Sanidade de Pontevedra

Documento de RECOMENDACIÓNS DE EXCLUSIÓN EN ESCOLAS INFANTÍS E COLEXIO

 .pdf

exclusion_escolas_2018.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

XIII Concurso de Felicitacións de Nadal 2019

Publicado o 17 Novembro, 2019 na sección Zona Alumnado, Zona ANPAs por Alberte Zato

cartel-concurso-nadal.jpg

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo