Información sobre o número de prazas concedidas pola Consellería de Educación para as probas de certificación lingüística

Publicado o 14 Decembro, 2023 na sección Lingua Inglesa por Alberte Zato

english1.jpg

 

 • Como queira que o número de prazas concedido, segundo a resolución provisional da Consellería de Educación, é de 14 e soamente para 2º de Bacharelato, infórmase que 2 delas serán para Francés e 12 para Inglés. Non hai praza algunha para 1º de Bacharelato nin para 4º da ESO.
 • Como queira tamén que hai máis solicitudes de Inglés que prazas concedidas, procederase a aplicar o baremo de selección publicado anteriormente neste sitio web - http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/?p=6065 -
 • A resolución de selección despois da baremación será publicada no taboleiro de anuncios do instituto coa limitación que precisa a Lei de Protección de datos.

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Información sobre as listaxes de resolución de adxudicación de prazas para o intercambio IES do Castro-Newark Academy

Publicado o 23 Novembro, 2023 na sección Intercambio, Lingua Inglesa por Alberte Zato

united-states-america-us-usa-american-vs-spain-espana-galicia-smoky-mystic-flags-placed-side-thick-colored-silky-abstract-2178412631.jpg 

Informamos que no taboleiro de anuncios de Departamentos do instituto atópanse xa publicadas as listaxes de resolución de adxudicación de prazas para o intercambio IES do Castro-Newark Academy, onde se poden consultar a resultado da aplicación do baremo e o alumnado admitido.

 

Para calquera aclaración ou información extra prégase que se dirixan á Profª. Pereira, coordinadora do intercambio.

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Baremo para a adxudicación de prazas para as probas de certificación lingüística

Publicado o 31 Outubro, 2023 na sección Documentos, Lingua Inglesa por Alberte Zato

english1.jpg

Segundo a resolución do 29 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de acreditación de competencia lingüística en linguas estranxeiras para o alumnado que curse estudos en centros públicos dependentes da consellería de cultura, educación, formación profesional e universidades durante o curso 2023/2024, o Departamento de Lingua Inglesa do IES do Castro presentó para a súa aprobación no Consello Escolar o baremo de obtención de praza se o número de solicitudes excede ao de prazas concedidas pola administración educativa, sendo aprobado en reunión do 30 de outubro 2023:

CUALIFICACIÓNS EN LINGUA INGLESA DO CURSO ANTERIOR (0-10)

ALUMNADO CON BECA

CERTIFICACIONES LINGÜÍSTICAS PREVIAS

Dez (10)

6 puntos

 

 

 

 

Nove (9)

5 puntos

SI

2 puntos

SI

0 puntos

Oito (8)

4 puntos

 

 

 

 

Sete(7)

3 puntos

NON

0 puntos

NON

2 puntos

Seis (6)

2 puntos

 

 

 

 

Cinco(5)

1 punto

 

 

 

 

De 0 ata 4

0 puntos

 

 

 

 

 

Os posíbeis desempates se resolverán de acordo con esta orde de criterios:

 1. ALUMNADO CON BECA | 2. ALUMNADO SEN CERTIFICACIÓN ANTERIOR | 3. MELLOR CUALIFICACIÓN EN LINGUA INGLESA NO CURSO ANTERIOR

2. Se o empate continuase, decidiría a mellor nota media xeral do curso anterior.

3. Se persiste o empate despois de aplicados todos os criterios anteriores aplicarase o seguinte criterio: A orde utilizada será a partir das letras que saíron no sorteo, celebrado no Consello Escolar do 30 de outubro de 2023, co seguinte resultado: 1º apelido Ñ; 2º apelido E; nome A e, a partir de aí, o resto por orde alfabética.A orde utilizada será a partir das letras que saíron no sorteo, celebrado no Consello Escolar do 30 de outubro de 2023, co seguinte resultado: 1º apelido Ñ; 2º apelido E; nome A e, a partir de aí, o resto por orde alfabética.A

 

 

Descarga do dcumento

.pdf

baremo-para-a-adxudicacion-de-prazas-para-probas-de-certificacion-linguistica.pdf

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Información sobre o intercambio lingüístico-cultural cun centro educativo estadounidense en Newark, NJ: información e convocatoria de reunión

Publicado o 31 Outubro, 2023 na sección Intercambio, Lingua Inglesa por Alberte Zato

united-states-america-us-usa-american-vs-spain-espana-galicia-smoky-mystic-flags-placed-side-thick-colored-silky-abstract-2178412631.jpg

INFORMACIÓN DE INTERESE SOBRE O INTERCAMBIO CO CENTRO AMERICANO NEWARK ACADEMY (NOVA JERSEY)

 

Reunión informativa: xoves, 2 de novembro de 2023, ás 18:30 horas na aula 002.

 

O intercambio co centro Newark Academy, sito no estado de Nova Jersey, xorde para levar a cabo o proxecto “Facendo camiño ao diálogo entre culturas”.

É importante subliñar que se trata dun proxecto de inmersión lingüística e cultural no que participa ao alumnado de 1º de bacharelato do noso centro.

O intercambio ten dúas fases:

1. Na última quincena de xuño, na que os/as alumnos/as americanos/as visitan o noso centro erealizan saídas culturais acompañados polo alumnado do intercambio (sempre que o/a alumno/a do noso centro non teña que realizar exames de recuperación). Todas estas actividades aparecen reflectidas nun “dossier” que se entrega a cada familia anfitrioa.

As saídas son elixidas previamente de acordo cos intereses do centro americano (obradoiro de cociña, unha xornada do Camiño de Santiago e percorrido por Santiago de Compostela, visita ás Termas de Ourense, ao Grove, ao castelo de Soutomaior…).

2. Durante a primeira quincena de setembro, do 30 de agosto ao 13 de setembro, o alumnado   do noso centro viaxa a Nova Jersey. As saídas culturais que se levan a cabo abranguen museos (Museum of Natural History, the MET), zonas educativas (un día de integración nas aulas da Newark Academy ou na Kushner Academy, Tour of Princeton University), visita dos puntos máis destacados e senlleiros de Nova York (Meat Packing District, Chelsea Market, Brooklyn Bridge, Central Park, Rockefeller Centre, the Top of the Rock, Battery Park, Public Library, …) e arredores (Liberty Island, Ellis Island, West Point Military Academy, Grounds forSculpture, …).

 

As familias anfitrioas de España e EEUU son as encargadas de realizar algunha saída na fin desemana.

Orzamento do intercambio: 1.500€

Inclúe:

• Traslado a Nova Jersey (voo) + seguro de cancelación + seguro médico.

• Voo dun dos profesores acompañantes (rateado entre o número total de alumnos que participan no intercambio).

• Gastos das saídas realizadas en España (pernoctas, entradas, transporte).

• ESTA (documento obrigatorio para entrar nos Estados Unidos).

• Regalos para alumnado e profesorado americano.

• Diarios para que os/as alumnos/as poidan reflectir a súas experiencias durante a viaxe.

• Cea de despedida.

*Tentamos devolver certa cantidade do desembolso inicial ás familias ao rematar a viaxe.

Participación no intercambio

Unha vez presentada a solicitude de participación no intercambio (prazo de presentación: do 2 ao 10 de novembro) e realizadas as presentacións do alumnado que así o requira, procederase a facer unha listaxe de acordo cun baremo. Esa listaxe farase pública o 23 ou 24 de novembro e os/as alumnos/as admitidos deberán ingresar 300€ na conta do centro o 1 de decembro, cantidade non reembolsable no caso de anular a participación do/a alumno/a de forma unilateral.

As cotas a ingresar serán as seguintes:

- 1ª cota (sinal): 300€ 1 de decembro.

- 2ª cota: 200€ antes do 9 de xaneiro.

- 3ª cota: 200€ antes do 6 de febreiro.

- 4ª cota: 200€ antes do 5 de marzo.

- 5ª cota: 200€ antes do 5 de abril.

- 6ª cota: 200€ antes do 7 de maio.

- 7º cota: 200€ antes do 5 de xuño.

 (Clique na imaxe))

BAREMO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

baremo-intercambio-2023-24.jpg

Descarga de documentos

 .pdf

2023-24-resumo-intercambio-con-newark-academy.pdf

baremo-intercambio-2023-24.pdf

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de inscrición nas Probas de Certificación e Acreditación Lingüística ECL no IES do Castro con axudas da Xunta da Galiza

Publicado o 24 Outubro, 2023 na sección Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

english1.jpg

Segundo a RESOLUCIÓN DO 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA POLA QUE SE REGULA A XESTIÓN DE PROBAS DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LINGUAS ESTRANXEIRAS PARA O ALUMNADO QUE CURSE ESTUDOS EN CENTROS PÚBLICOS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES DURANTE O CURSO 2023/2024 dispoñíbel para descarga aquí

.pdf

resolucion_acreditacion_linguistica_centros_publicos_curso_2023-2024.pdf

O IES do Castro por medio do seu departamento de Lingua Inglesa abre o período de incrición para solicitar as axudas que permitan a gratuidade de ditas probas no instituto.

Características:  

 • Convocatoria para alumnado de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato.
 • As probas celebranse no IES do Castro organizadas e tuteladas por unha entidade certificadora da nosa elección en datas elexidas polo departamento de inglés que mellor conveñan.
 • Serán gratuitas para as familias coas axudas de 100 euros convocadas. (Nota: sugundo os acordos que se cheguen coa empresa certificadora)
 • Poderase obtar ao seguintes niveis ECL (sexan realistas, plz.)
  • B1,B2 e C1 (véxase o ligazón de información sobre estas certificacións).

Ligazón de interese

eclfejlec-eng-1170×1251.png

 • Como se estima que as inscricións superarán ás prazas concedidas seguirase un baremo para a selección das mesmas confeccionado no seu intre polo departamento de Lingua Inglesa e aprobado polo Consello Escolar.
 • O prazo de inscrición finaliza o día 31 de outubro de 2023 ás 14:00 horas.
 • A inscrición presentarase nun formulario oficial (dispoñibel para a súa descarga debaixo ou fisicamente na conserxería do instituto)

.pdf

solicitude_inscricion_exames_certficacion-lingusitica-ingles-2023-2024.pdf

 • O formulario de inscrición entregarase:
  •  en man polo alumnado interesado ao profesor ou profesora de inglés de cada solicitante, 
  • ou ben ao xefe do departamento, Prof. Zato.
  • ou ben por correo-e  ies.docastro@edu.xunta.gal  

 

  (Nota: esta convocatoria está dispoñíbel tamén para lingua francesa. Información no departamento de dita lingua)

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

The American Week 2023: A Yearly Experience for our Students and Assistant Teacher

Publicado o 19 Xullo, 2023 na sección Celebracións, Despedidas, Zona Alumnado, Lingua Inglesa, Departamentos por Alberte Zato

logo-departamento-de-ingles-ies-do-castro.jpg

Within the celebrations of our American Week we held multiple activities (sports and board games) as well as an exhibition on the American culture and parties to say goodbye to our amazing AT, Ms Erin Kraskewicz (2022-23 School Year). All of them organized and supported by Ms Kraskewicz, teachers Ms Pereiro and Mr González and the Department of English & Bilingual Section faculty.

 

aw1.jpg

 aw2.jpg

aw3.jpg

aw4.jpg

aw5.jpg

aw61.jpg

aw71.jpg

aw8.jpg

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Departamento de Francés: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO CURSO 2022-23

Publicado o 16 Xullo, 2023 na sección Lingua Francesa, Departamentos por Alberte Zato

francophonie.jpg

Neste documento que presentamos pódense coñecer as actividades complementarias que o Departamento de Francés do IES do Castro fixo durante o curso 2022-2023.

.pdf

dpto_frances_memoria_das_actividades_complemetarias_do_curso-2022.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Listaxe de alumnado admitido nas Seccións Bilingües para o curso 2023-2024

Publicado o 6 Xullo, 2023 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Xefatura de Estudos, Lingua Inglesa por Alberte Zato

bilingual.jpg

 

 

LISTAXE ALUMNADO ADMITIDO PARA SSBB 2º ESO CURSO 2023-24

 

 

1. Adán Gómez, Martín

2. Alcaraz Valtuille, Helena

3. Alfaya Barros, Paula

4. Alonso García, Hugo

5. Álvarez González, Mateo

6. Angelli Pena, Marta

7. Ariza Pintos, Irene

8. Barriga Vázquez, Elena

9. Benavides Ojea, Julia

10. Carrera Jennings, Alana

11. Castellano Sánchez, Pablo

12. Castro Vidal, Naiara

13. Conde García, Samuel

14. Cruz Vázquez, Eva

15. Díaz Pérez, Yago

16. Durán Romero Nicolás

17. Espiñeira Pérez, Álvaro

18. Estévez Moure, Antía

19. Fernández Fragueiro, Martín

20. Fuentes Prada, Martina

21. García Corcoba, Mariña

22. González Pazos, María

23. Lamas López, Jacobo

24. Louzao Araujo, Catuxa

25. Martínez Davila, Mauri

26. Martínez González, Noa

27. Rodríguez-Toubes Millet, Paul

28. Romagnoli Nogueiras, Marco

29. Rubianes Navas, Carmen

30. Salvadores Sierra, Frida

31. Tacaliti Selay, Lautaro

32. Vilariño Cerezuela, Miguel

 

 .pdf

listaxe_alumnado_admitido_para_ssbb_eso2_curso_2023_24.pdf

 

 

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo