O reto

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

retodefinitivo1.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Concurso de velocidade de cubos de Rubik

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

cubode-rubik.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Concurso de fotografía matemática

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

concursofotodefinitivo2.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Semana matemática 2020

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

cartelxeral.jpg

A UNESCO aprobou a proclamación do 14 de marzo como Día Internacional das Matemáticas. Esa data era coñecida como o día de Pi, que moitos paises xa viñan celebrando pola coincidencia do 3/14 (na orde anglosaxoa) coas primeiras cifras deste número irracional.

O tema escollido este ano As Matemáticas están en todas partes fainos pensar nos algoritmos matemáticos que se agochan detrás dos motores de busca de internet ouna súa aplicación en tecnoloxías sanitarias, intelixencia artificial ou outras múltiples áreas que van dende obxectos cotiáns como un teléfono móbil ata o transporte e as comunicacións, os sistemas electorais, o cambio climático, a arte ou a música.
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de proba escrita para alumnado coa materia de inglés pendente (febreiro 2020)

Publicado o 20 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase o alumnado que se atope nas condicións sinaladas no título deste documento á realización dunha proba escrita -primeira oportunidade de aprobar a materia este curso-.

Esta proba escrita realizarase sen axuda de dicionario e estará baseada nos contidos mínimos para este nivel da Programación Didáctica deste Departamento –dispoñible no sitio web do instituto-. Invítase a que, en caso de dúbidas sobre os contidos e a estrutura da proba, se consulte co profesorado deste curso de cada un/ha o/a seu/súa.

 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º da ESO: Sala de conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 horas até ás 19.30.

 

Probas para pendentes de 1º de Bacharelato: Sala de Conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 até ás 19.30 horas.

  

No caso de non superar a proba (5 puntos ou máis), no mes de Maio haberá unha nova oportunidade na convocatoria ordinaria.

Terase en conta, positiva ou negativamente, ter realizadas ou non as tarefas de recuperación encomendas durante o primeiro trimestre.

O alumnado que supere esta proba pódese considerar aprobado na materia, aínda que a súa cualificación non será oficial ata o mes de maio ou xuño (para a ESO).

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

EXAME DE PENDENTES FILOSOFÍA 1º BACHARELATO: Datas, Contidos mínimos e estrutura do Exame. CURSO 2019-2020.

Publicado o 5 Decembro, 2019 na sección Filosofía por Fernando

DATAS.

Os exames se realizarán nas seguintes datas:

Xoves 13 de febreiro de 2020 de 10,40 h. a 12,00 h.

Xoves 23 de abril de 2020 de 10,40 h. a 12,00 h.

Se se aproba o primeiro exame non será necesaria a realización do segundo

CONTIDOS MÍNIMOS.

1)- Orixe da Filosofía.

- O paso do mito ao logos.

- Os tipos de saberes.

- O saber filosófico e as súas características diferenciadoras.

2)- Coñecemento e verdade.

- O coñecemento humano: sensible e racional ou intelixible.

- Teorías filosóficas do coñecemento e límites.

- O coñecemento científico: - características da ciencia

- clasificación das ciencias

- os métodos das ciencias

- O problema da verdade e as interpretacións filosóficas

3)- O proceso evolutivo do ser humano: hominización e humanización.

- Teorías evolutivas

- Natureza e Cultura

- Posturas ante a diversidade cultural: etnocentrismo, relativismo, universalismo, interculturalismo.

4)- Filosofía política; principais teorías políticas:

- A xustiza segundo Platón

- O convencionalismo nos sofistas

- As teorías contractualistas: Hobbes, Locke e Rousseau

5)- Lóxica:

- Formal: formalización de enunciados e táboas de verdade

  • Informal: as falacias

ESTRUTURA DO EXAME.

- Desenvolver 3 cuestións temáticas. ( 2 puntos cada unha)

- Formalizar un argumento e elaborar a súa táboa de verdade. ( 2 puntos)

- Identificar unha serie de falacias da lóxica informal ( 2 puntos )

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

A brand new initiative: English Book Club

Publicado o 14 Outubro, 2019 na sección Zona Alumnado, Actividades, Lingua Inglesa por Alberte Zato

book-club.jpg

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo