Convocatoria oficial de maio 2018 de proba escrita para alumnado coa materia de inglés pendente de cursos anteriores

Publicado o 16 Maio, 2018 na sección Pendentes Inglés, Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase ao alumnado de 2º, 3º e 4º de ESO coa materia de inglés pendente de cursos anteriores á realización da proba escrita que constitúe a convocatoria ordinaria.

Esta proba escrita, cunha duración de 60 minutos, realizarase sen axuda de dicionario. Estará baseada nos temas e prácticas propostos polo profesorado durante os meses do presente curso e que deberon ser realizados polo alumnado segundo o plannnig do dito profesorado.

O alumnado que obtivo 5 puntos ou máis nas probas de febreiro 2018 non terá que facer esta proba.
 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º de ESO: Aula de Conferencias

 • Luns, día 28 de maio do 2018, ás 18.15 horas.

 

No caso de non superar a proba, (5 puntos ou máis), no mes de setembro haberá unha nova oportunidade, en convocatoria extraordinaria.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de proba escrita para alumnado coa materia de inglés de 1º, 2º e 3º de ESO pendente

Publicado o 17 Abril, 2018 na sección Pendentes Inglés, Zona Alumnado, Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase o alumnado que se atope nas condicións sinaladas no título deste artigo, e que non aprobaron ou non se presentaron á proba do mes de febreiro 2018, á realización dunha proba escrita.

Esta proba escrita, cunha duración de 60 minutos, realizarase sen axuda de dicionario e estará baseada nos contidos mínimos para este nivel da Programación Didáctica deste Departamento e tamén nas probas anteriores.

 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º de ESO: Aula de conferencias

 • Luns, día 28 de maio do 2018, ás 18.15 horas.

 

No caso de non supera-la proba ,(5 puntos ou máis), no mes de setembro haberá unha nova oportunidade, pero evidentemente non poderá aprobar a materia do nivel superior até superaren o nivel previo, vía este exame ou vía decisión do seu profesorado na avaliación continua do curso actual.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Pendentes 1st of Bacharelato: Compulsory Activities for Revising - Units 5 & 6

Publicado o 5 Febreiro, 2018 na sección Pendentes Inglés, Zona Alumnado, Lingua Inglesa por Alberte Zato

Instruccións:

 • Estas actividades teñen coma obxectivo repasar os contidos que serán avaliados na proba especial de finais de febreiro 2018.
 • En cada entrega haberá 4 documentos para catro habilidades: Grammar, Vocabulary, Reading and Writing
 • Teñen carácter de obligatorias para comprobar o estado de compromiso do alumnado co desafío de aprobar esta materia pendente.
 • Deberán ser presentadas para o seu control nos prazos marcados -normalmente quincenais-.
 • Descargáranse dende este sitio web en formato .pdf. Débense imprimir e facer os exercicios nos impresos.

 

Activities for Unit 5

(Prazo de entrega: 19 de febreiro 2018)

Descarga

.pdf

grammar_revision_5.pdf

vocabulary_revision_5.pdf

reading_practice_5.pdf

writing_practice_5.pdf

 

Activities for Unit 6

 (Prazo de entrega: 19 de febreiro 2014)

Descarga

.pdf

grammar_revision_6.pdf

vocabulary_revision_6.pdf

reading_practice_6.pdf

writing_practice_6.pdf

 

revisions.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Pendentes 1st of Bacharelato: Compulsory Activities for Revising - Unit 3 & 4

Publicado o 24 Xaneiro, 2018 na sección Pendentes Inglés, Zona Alumnado, Lingua Inglesa por Alberte Zato

Instruccións:

 • Estas actividades teñen coma obxectivo repasar os contidos que serán avaliados na proba especial de finais de febreiro 2018.
 • En cada entrega haberá 4 documentos para catro habilidades: Grammar, Vocabulary, Reading and Writing
 • Teñen carácter de obligatorias para comprobar o estado de compromiso do alumnado co desafío de aprobar esta materia pendente.
 • Deberán ser presentadas para o seu control nos prazos marcados -normalmente quincenais-.
 • Descargáranse dende este sitio web en formato .pdf. Débense imprimir e facer os exercicios nos impresos.

Activities for Unit 3

 (Prazo de entrega: 1 de febreiro do 2018)

Descarga

.pdf

grammar_revision_3.pdf

vocabulary_revision_3.pdf

reading_practice_3.pdf

 writing_practice_3.pdf

Activities for Unit 4

(Prazo de entrega: 1 de febreiro 2018)

Descarga

.pdf

grammar_revision_4.pdf

vocabulary_revision_4.pdf

reading_practice_4.pdf

writing_practice_4.pdf

 

 

 revise.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Pendentes 1st of Bacharelato: Activities for Revising - 1 & 2

Publicado o 18 Decembro, 2017 na sección Pendentes Inglés, Zona Alumnado, Lingua Inglesa por Alberte Zato

Instruccións:

 • Estas actividades teñen coma obxectivo repasar os contidos que serán avaliados na proba especial de finais de febreiro 2018.
 • En cada entrega haberá 4 documentos para catro habilidades: Grammar, Vocabulary, Reading and Writing
 • Teñen carácter de obligatorias para comprobar o estado de compromiso do alumnado co desafío de aprobar esta materia pendente.
 • Deberán ser presentadas para o seu control nos prazos marcados -normalmente quincenais-.
 • Descargáranse dende este sitio web en formato .pdf. Débense imprimir e facer os exercicios nos impresos.

Activities 1

 (Prazo de presentación: 8 de xaneiro 2018)

Descarga

.pdf

grammar_revision_1.pdf

vocabulary_revision_1.pdf

reading_practice_1.pdf

 writing_practice_1.pdf

 

Activities 2

 (Prazo de entrega: 8 de xaneiro 2018)

Descarga

.pdf

grammar_revision_2.pdf

vocabulary_revision_2.pdf

 

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo