Exame Pendentes Filosofía 1º de Bacharelato

Publicado o 16 Novembro, 2020 na sección Filosofía por Fernando

EXAME DE PENDENTES FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

CURSO 2022 -2023

DATAS

Martes 17 de xaneiro de 2022 de 16,30 h. a 18,00 h.

Martes 18 de abril de 2022 de 16,30 h. a 18,00 h.

Se se aproba o primeiro exame non será necesaria a realización do segundo

CONTIDOS MÍNIMOS.

FILOSOFÍA, CIENCIA E OUTROS MODELOS DO SABER.

1- Qué é a filosofía:

- Orixe histórica

- Natureza da filosofía

2- Qué é o saber:

- Fontes do saber

- Graos do coñecemento

- As formas do saber

- O saber científico

A FILOSOFÍA COMO RACIONALIDADE TEÓRICA: VERDADE E REALIDADE.

1- A filosofía como racionalidade teórica:

- Qué é coñecer ( Interese e posibilidade do coñecemento)

- Criterios de verdade

- O problema apariencia-realidade (Realismo e Idealismo)

- Os límites do coñecemento: racionalismo, empirismo , apriorismo (Kant)

2- O saber científico:

- Qué é a ciencia

- Historia da ciencia

- O método: indutivo, dedutivo e o método científico.

- O progreso da ciencia

A RACIONALIDADE PRÁCTICA.

1- A filosofía práctica: dimensións, características e primacía

2- A ética:

- Moral e ética

- Moral como estrutura e moral como contido

- A acción moral e os seus elementos

- A conciencia moral e as súas funcións

- Valores e normas morais.

LÓXICA

- Formalización

- Elaboración de taboas de verdade

ESTRUTURA DO EXAME.

- Desenvolver 4 cuestións. ( 2,5 puntos cada unha. No caso da lóxica se pedirá un exercicio de formalización que valerá 1 punto e outro de taboa de verdade que valerá 1,5)

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo