Programa municipal de inmersión en lingua inglesa - Vigo en Inglés 2019

Publicado o 20 Xaneiro, 2019 na sección Viaxes, Avisos urxentes, Zona Alumnado, Convocatorias por Alberte Zato

[Clique nas imaxes para velo tríptico a escala 1:1]

 tripticovigoeningles2019_page_1.jpg

tripticovigoeningles2019_page_2.jpg

1º COMO SOLICITAR A AXUDA

Entra na web www.vigoeningles.org , descarga os anexos correspondentes e entregaos xunto coa documentación necesaria no Rexistro Xeral do Concello de Vigo de luns a venres en horario de 9,00 a 13,30 horas , dentro do prazo de presentación de solicitudes

2º REQUISITOS

a)Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo do Concello de Vigo sostido con fondos públicos durante o curso académico 2018/2019 

b)Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.

c)Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.

d)Estar empadroado no Concello de Vigo ( vixencia mínima 01/01/2018 )

e)Non ter concedida, no ano 2019, outra axuda coa mesma finalidade.

f)DNI/NIE ou pasaporte en vigor (vixencia mínima de 6 meses).

3º DOCUMENTACION QUE TES QUE PRESENTAR

a)Solicitude da praza debidamente cuberta e asinada polos solicitantes, segundo modelo que figura no Anexo I.

b)Fotocopia simple do DNI/NIE ou pasaporte en vigor (mínimo por 6 meses) do/a alumno/a solicitante

c)Fotocopia simple do DNI/NIE dos solicitantes (pai e nai ou titor legal) que asinan a solicitude de participación do Anexo I

d) Autorización para solicitude de información fiscal cuberta e asinada, segundo o modelo que figura no Anexo II

e) Certificación académica orixinal emitida e selada polo centro educativo.

f)Xustificación de ingresos: Aquelas familias que non autoricen ao Concello de Vigo a solicitude de información fiscal á Axencia Tributaria, deberán presentar fotocopia de última declaración da renda de todos os membros da unidade familiar ou certificado de estar exento/a emitido pola Axencia Tributaria.

g)Autorización asinada polo pai/nai ou titor legal, segundo o modelo que figura no Anexo III.

h)Fotocopia simple do libro de familia na que figuren todos os membros de unidade familiar ou documentación acreditativa da titoría legal e, de ser o caso, acreditar documentalmente outras circunstancias familiares (familia numerosa, pai/nai solteiro/a, divorcio ou separación, viúvo/a ,discapacidade……)

i)Declaración de non ter concedida, no ano 2019, outra axuda coa mesma finalidade, segundo o modelo que figura no Anexo IV.

j)No caso de que o participante precise de atencións médicas especiais (por mor de alerxias, discapacidades, intolerancias, etc.), deberá presentar un certificado médico orixinal que así o acredite.

4º PRAZO DE PRESENTACIÓN E RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte da data de publicación das bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

A partir da data de publicación da concesión das prazas definitivas na páxina web haberá un prazo de 5 días hábiles para presentar por escrito a aceptación ou a renuncia da praza concedida segundo o modelo do Anexo V e, de ser o caso o xustificante de ingreso bancario da achega correspondente.

CONSULTAS

Na web www.vigoeningles.org ou dirixirse ao Servizo Municipal de Educación.

Concello de Vigo , Praza do Rei s/n, Planta 11ª

E-mail: vigoeningles@vigo.org

Tfno: 986-810181

Máis información en http://www.vigoeningles.org/

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Do Castro a Castromao-Celanova

Publicado o 9 Maio, 2013 na sección Viaxes, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Zona Alumnado, Lingua e Literatura galegas por Xulio Dobarro

foto0117.jpg

Un grupo de alumnas na casa dos Poetas/ Antigo fogar de M.Curros Enríquez

Todos os cursos académicos son moi semellantes,pero este reúne algo especial, porque se celebra o vixésimo aniversario da apertura de curso aló polo ano 1993, tal e como se pon de manifesto pola ampla mostra fotográfica que recobre as paredes dun dos corredores con imaxes desta curta pero densa historia.

Pois ben, para unirnos a esta efeméride non podiamos esquecer unha actividade moi vencellada á biografía  do centro, como é a visita interdisciplinar á comarca de Celanova, e desta xeira a Allariz e Ourense co alumnado de 3º da ESO.

Nesta edición. a xornada celebrouse o día 7 de maio, agardando pola primavera florida e os días máis longos.

En cursos pasados, a tradición marcaba a chegada ata a Baixa Limia por terras do Xurés no concello de Lobios para refrescarnos a memoria romana coa Vía Nova, o baño  en Río Caldo e o xantar no encoro das Conchas. Este día optouse por recortar a distancia e quedarnos por terras de Celanova, entre outras razóns polo terreo enchoupado e a lonxanía da fronteira portuguesa.

Cando eran as dez da mañá estabamos escoitando as campás da igrexa do mosteiro de San Salvador de Celanova e repartíndose o alumnado  en dous grupos para uns visitar o recinto monacal e outros a Casa dos poetas. Os dous lugares de referencia da vila, xa que entre as súas paredes se toman a maior parte de decisións con respecto á vila nos aspectos culturais, políticos e relixiosos.

foto0120.jpg

Nas termas de Outariz

A visita ao mosteiro inclúe unha explicación  de tipo histórico e, sobre todo arquitectónico,dos claustros, o retábulo barroco ou os coros de feitura moi interesante. Este ano, ademais, como coincidiu a visita co horario escolar do Ies de Celanova,  tamén se realizou un percorrido polo famoso Claustro do Poleiro e a Biblioteca, que foi do mosteiro, e impresiona polo seu tamaño e os andeis barrocos en madeira de castiñeiro -Algún case se creu que podía ser a de Howards-.

O recinto monacal, á parte das múltiples actividades que se desenvolven nel, inclúe, nun espazo anexo, que foi horta do mosteiro, a capela mozárabe de San Miguel, -a xoia da coroa-, e unha rocha curiosa da que se teñen dado diferentes interpretacións, se de lugar de cultos pagáns para algún ritual ou ben, simplemente, para uso doméstico (lagar).

Na Casa dos poetas, que pertenceu á familia de Curros, e funciona a xeito de lugar de pequenas exposicións e con información relativa ao poeta por excelencia de  Celanova, tamén  inclúe unha pequena mostra de paneis relativos á biografía e obra do autor, así como algún retallo da obra de Celso Emilio Ferreiro e do que foi presidente da Real Academia Galega, X. L. Méndez Ferrín, poeta e narrador moi vencellado á localidade cercana de Vilanova dos Infantes, lugar no que se venera a virxe do Cristal e que de seguido nos mostraría o crego da parroquia a imaxe conservada e que serviría a Curros para compór o famoso poema narrativo da Virxe do Cristal.

foto0114.jpg

Na horta do mosteiro ao pé da capela de san Miguel

A sorpresa da xornada estivo na decisión de ir repoñer forzas á vila cercana de Allariz, xantar ao pé do río Arnoia, desfrutar da harmonía desta vila que foi recoñecida en 1994 co premio europeo de urbanismo e de seguido encemiñarse cara a Ourense cidade.

O serán estaba, en certo modo, reservado para o lecer e o paseo pousado polo casco vello da cidade das Burgas, pero, tamén había que contar con algún imprevisto; como así foi.

Cando iamos todos decididos a mergullarnos nas novas Burgas públicas, habilitadas para o baño no centro da cidade, a sorpresa e decepción foi total porque xusto ese día fora escollido para reformas. Había que buscar outra alternativa, pasada por auga. Cal? Pois, nesta ocasión,  a solución era doada, dada a abundancia de recursos termais da cidade.

Foi deste xeito como decidimos trasladarnos á ribeira do Miño e achegarnos ata as termas da Chavasqueira e de seguido ás de Outariz, onde se deu cumprida satisfacción ao baño termal, logo dun interesante pero non curto percorrido á beira do río. A xornada remataba entre lusco e fusco cando chegabamos ao Castro.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Formación medioambiental e voluntariado en ‘As Corcerizas’

Publicado o 1 Decembro, 2011 na sección Viaxes, Zona Alumnado, Actividades, Taboleiro Transversal por Isabel Flores

rd-monte.JPG

Durante os pasados días 15 a 18 de novembro o grupo 1º E de Bacharelato, do BI, realizou unha viaxe de estudos centrada na programación de CAS, aínda que moitas das actividades realizadas teñen unha función integradora de diversas materias e requerimentos do BI.

A viaxe consistiu nunha estancia no Centro Medioambiental ‘As Corcerizas’ (http://www.amigosdaterra.net/info/ascorcerizas/index.html) xestionado por Amigos da Terra. Nas fotos podemos ver ao grupo de alumnado durante a realización dalgunha das actividades, co profesorado acompañante e monitores e monitoras encargadas das actividades.

Aínda non estando completa a avaliación da actividade –enfocada a buscar solucións a problemas globais, dende unha perspectiva local- por parte do alumnado, podemos adiantar algunhas das experiencias vividas e habilidades traballadas.

Entre outros contidos traballáronse os seguintes:

-finalidade do voluntariado na sociedade. Servizo de Voluntariado Europeo

-problemática medioambiental local e global

-elaboración dun proxecto de voluntariado e presentación pública do mesmo

-realización de actividades de voluntariado etnográfico e medioambiental

 rd-traballo-ludico.JPG

Todo elo mantendo presente a promoción ou práctica de:

-técnicas de traballo en grupo para os distintos obxetivos

-debates e outras estratexias de comunicación

-capacidade crítica

-conciencia medioambiental

-responsabilidade persoal e colectiva

-conservación do patrimonio

-atención ao benestar físico e psíquico

-reflexión sobre a aprendizaxe persoal

Esta promoción tiña baixas expectativas de aprendizaxe da súa visita a As Corcerizas e isto reflexouse na súa actitude durante unha boa parte das actividades e por suposto, dificultou a súa aprendizaxe. Na súa avaliación final varias persoas sinalan que se volvesen facer esta actividade outra vez intentarían ser máis participativas e abertas. De calquera xeito sinalan que

-se cumpliron os obxetivos de coñecer mellor ao resto do grupo, respetar máis o medioambiente e comprender CAS mellor.

-comprenderon unha variedade de posibilidades para unha mellor xestión da enerxía

-consideran que o voluntariado é unha ferramenta eficaz para transformar o modelo actual  cara un máis xusto. De feito a 4 persoas gustaríalles facer traballo de voluntariado de xeito local , e 3 mencionan a posibilidade de facer o Servizo de Voluntariado Europeo antes de ir a universidade.

Isto é o que valoraron  máis positivamente da actividade

 

-convivir cos compaňeiros e compañeiras

-o papel que a desenvolver nela

-que pese a estar moi pouco convencidos/motivados, o pasaron ben

-descubrir cousas para axudar ‚‘aínda que sexa localmente‘

-a actitude  e aportacións dos monitores

-o descubrimento dos diferentes frentes de actuación do voluntariado e o  traballo físico

rd-clase.JPG         rd-sala-e-castineiros.JPG

rd-senderismo.JPG         rd-xogos-sala.JPG

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

O IES do Castro e a Casa dos poetas de Celanova: Diploma de fidelidade

Publicado o 1 Xuño, 2011 na sección Viaxes, Zona Alumnado, Lingua e Literatura galegas por Alberte Zato

celanova_2011_450.jpg

O alumnado de 3º da ESO da promoción 2010-2011 celebra na horta da Casa dos poetas en Celanova- Casa natal de Curros Enríquez- a entrega do diploma recibido polo Instituto da Fundación Casa dos poetas, pola fidelidade nesta visita ao longo de moitos anos.

[Clíquese na imaxe para vela a maior resolución]

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo