Actualización de información: Martes 17 de marzo (En marcha xa a actividade docente on-line)

Publicado o 17 Marzo, 2020 na sección ++++Xestión da Suspensión por CoVid-19, Avisos urxentes, Dirección por Alberte Zato

Actualización de información: Martes 17 de marzo

Ante todo queremos transmitirvos o noso apoio nestes momentos difíciles para todos e todas.

O primeiro que vos solicitamos é algo de tranquilidade e actuacións con sentido común ante esta situación. Poñendo como prioridade a vixencia do Estado de Alarma e a seguridade sanitaria de todos e todas e das vosas familias. Estar na casa nestes momentos é o que temos que facer e é unha obriga como sociedade. 

 

Durante estes primeiros días de emerxencia sanitaria o alumnado está empezando a recibir información e tarefas  do profesorado, empregando as canles que ata agora xa estaban establecidas entre eles (Correos electrónicos de traballo, Trello, Twitter , Instagram educativo, Google Drive, Aula Virtual IES do Castro, Blogs e páxinas web persoais do profesorado, etc.) 

 

Todo o profesorado e o Equipo Directivo estamos traballando dende o xoves 12  para coordinar a nova estrutura docente dixital do Centro, de maneira que, non so o alumnado reciba a información, senón que tamén as familias estedes actualizadas. É moi importante que toda a comunidade educativa actuemos dun xeito coordinado  e que contedes coa nosa axuda e asesoramento para a xestión e organización do proceso de aprendizaxe do alumnado.

 

Co fin de acadar estes obxectivos todo o profesorado do IES do Castro, coordinado polo Equipo Directivo está a desenvolver as seguintes accións educativas e de reorganización docente: 

 

  • Emprego de Abalar Móbil como ferramenta imprescindible de comunicación. Solicitamos a todas as familias que descarguen a app Abalar no seu teléfono móbil. 

  • Reunións virtuais dos departamentos para coordinar o traballo e colaborar na selección, modificación e creación de contidos dixitais.

  • Creamos a figura do “facilitador da docencia dixital” dentro de cada departamento. Este profesor ou profesora terá as funcións de asesoramente técnico, pedagóxico e de organización de tarefas e contidos dixitales dentro de cada departamento. 

  • A labor de titoria será reforzada dun xeito dixital por Abalar e correo electrónico.

  • Coordinación virtual do Equipo Directivo, Coordinador TIC, todos os departamentos e en especial co departamento de orientación pedagóxica.

  • Actualización, formación e activación na súa totalidade da Aula Virtual do Castro coa supervisión e xestión do coordinador e dinamizadores TIC do Centro. 


  • Coordinación con Coordinadora BI. Calquera cuestión relacionada coa xestión do BI a través da súa Coordinadora e por correo electrónico Seguiremos informando a medida que se xeneren novedades. 

 

 

Un afectouso saúdo ás familas e o a todo o noso alumnado.

 

 

O Equipo Directivo do IES do Castro 


Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Actualización de información: Venres, 13 - 20:00 horas

Publicado o 13 Marzo, 2020 na sección ++++Xestión da Suspensión por CoVid-19, Avisos urxentes, Dirección por Alberte Zato

Nova información, venres 13 de marzo (20:00 horas) relativa a: 

PROCESO DE ADMISIÓN 

“Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará una semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes”

O luns 16 de marzo non haberá  atención ao público. Seguiremos publicando información a medida que recibamos instruccións da Consellería de Educación. 

Esta fin de semana a páxina web do instituto e a aula virtual poderán sufrir cortes como consecuencia das labores de mantemento que se están a realizar.

INSTRUCIÓNS RESPECTO DA ATENCIÓN DO ALUMNADO

“O centro disporá das medidas precisas para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fóra do ámbito escolar.”

Con respecto á atención do alumnado daremos instruccións nesta páxina web ao longo da semana que ven.

Máis información no portal educativo da Xunta de Galicia.


Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días

Publicado o 12 Marzo, 2020 na sección ++++Xestión da Suspensión por CoVid-19, Avisos urxentes, Dirección por Alberte Zato

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

Escoitar

Xov, 12/03/2020 - 19:39

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.
 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.
 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.
 • O persoal docente e non docente terá a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administración e servizos, cumprindo co cómputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestación dos servizos básicos de información, atención e tutorización non presencial da súa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida é de aplicación ao persoal que non presente sintomatoloxía.
 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poderá realizar a súa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro
 • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.
 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
 • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus +
 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.
 • Nos centros de Educación Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, agás no caso en que presente sintomatoloxía, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarán as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.
 • Suspéndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.
 • Suspéndense todas as actividades de formación do profesorado que teñan carácter presencial.

MEDIDAS PARA O ENSINO UNIVERSITARIO

 • Suspéndense as actividades académicas no ensino universitario.
 • Permanecerán abertas as residencias universitarias, con servizos comúns básicos.
 • As bibliotecas universitarias poderán admitir alumnado ata un terzo do seu aforo.

Fonte: http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Comunicado da dirección do IES do Castro sobre a suspensión de actividades académicas e outra índole en prevención do CoVid-19

Publicado o 12 Marzo, 2020 na sección ++++Xestión da Suspensión por CoVid-19, Avisos urxentes, Dirección por Alberte Zato

Ante a recomendación do Presidente da Xunta de Galicia de non asistir a clase o venres 13 de marzo, o IES do Castro suspende todos os exames, probas avaliables e actividades complementarias e extraescolares mañán venres. En calquera caso o centro permanecerá aberto mañán pola mañán.

Asemade, tal e como dixo na rolda de prensa o Presidente da Xunta de Galicia  “[…]tomamos a decisión de suspender todas as actividades lectivas e extraescolares en todos os niveles educativos para os próximos catorce días[…]”.

 

Por favor, permanecede atentos a esta páxina web para futuras comunicacións.

 

A dirección

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Oferta de prazas vacantes para o curso 2020-2021

Publicado o 2 Marzo, 2020 na sección Avisos urxentes, +++Documentos e formularios de interese, Administración, Secretaría, Dirección por Alberte Zato

reserva_praza.png

 

OFERTA VACANTES PARA O CURSO 2020/21

1º ESO : 0

2º ESO : 0

3º ESO : 0

4º ESO : 0

1º BACHARELATO DE CIENCIAS : 6

1º DE BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS: 27

2º DE BACHARELATO DE CIENCIAS : 0

2º DE BACHARELARO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS : 0

 

Prazo de presentación de solicitudes en la secretaría do instituto: 

 Do 1 ao 23 de marzo 2020

 Horario: 

De luns a venres de 9:00 a 14:00
Luns e xoves de 16:30 a 18:30

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Caso de papeiras no instituto: Protocolo sanitario de actuación para as familias

Publicado o 4 Decembro, 2019 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Xefatura de Estudos, Dirección por Alberte Zato

 

xunta-sanidade.png

Información sobre a parotidite (paperas)

Estimados pais, nais ou persoa responsable:

Ante a comunicación de un caso de parotidite entre un alumno de secundaria  do I.E.S. do  Castro de Vigo  , infórmaselle de que no caso de que se seu fillo ou filla non padecera a enfermidade e que non tivese postas dúas doses de vacina triple vírica (vacina que está incluída no calendario infantil de vacinacións), debe acudir ao centro de saúde co seu fillo ou filla. Neste caso, o médico revisará o calendario vacinal, e procederase a súa actualización. A vacinación non altera a rutina diaria e pode acudir ao centro escolar con normalidade.

Se sospeitan que o seu fillo ou filla poda ter a enfermidade, cuxo principal síntoma é a inflamación da glándula salivar parótida, acuda ao seu medico ou PAC. A parotidite é unha enfermidade contaxiosa polo que as persoas diagnosticadas de parotidite non deben acudir ao seu traballo/escola ou a outro tipo actividade común (deportiva, etc) nos 5 días seguintes dende o comezo dos síntomas.

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

Xefatura territorial de Sanidade de Pontevedra

Documento de RECOMENDACIÓNS DE EXCLUSIÓN EN ESCOLAS INFANTÍS E COLEXIO

 .pdf

exclusion_escolas_2018.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Actualizado: Presentacións do alumnado para o curso 2019-2020

Publicado o 9 Setembro, 2019 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Dirección por Alberte Zato

Clique na imaxe para vela a tamaño 1:1

 presentacions-alumnado-set2019-actualizado.jpg

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo