Importante xa en vigor: Orde de 4 de xaneiro de 2024 da Consellería de Educación sobre o uso dos teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros educativos

no-phone.png

 

RESUMO DA ORDE XA EN VIGOR:

 1. Nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que ofrezan algunha das ensinanzas reguladas na lei orgánica educativa en vigor, a prohibición de uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación establecida durante os períodos lectivos debe estenderse tamén, con carácter xeral, á totalidade da xornada escolar, incorporando os períodos non lectivos. En consecuencia, non se permitirá durante a xornada escolar o emprego libre destes dispositivos.

2. Considéranse aos efectos deste protocolo como períodos non lectivos os seguintes: as entradas e saídas, o tempo de recreo, de comedor escolar e os períodos dedicados ao desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.

3. Os centros poderán establecer excepcionalmente normas para a correcta utilizacióndos dispositivos indicados como ferramenta pedagóxica, supervisada polo profesorado.

4. Exceptuarase desta restrición o emprego proporcionado e razoable dos dispositivos por cuestións de oportunidade ou necesidade, médicas ou de outra índole, sempre e cando o motivo estea xustificado da maneira que se considere en cada caso atendidas as circunstancias, e así sexa autorizado pola dirección do centro, ou, de non ser isto posible, polo profesorado. 

Texto completo da Orde

.pdf

orde_uso_mobiles.pdf

 

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Programa YAM

Publicado o 16 Novembro, 2023 na sección Dirección por Alberte Zato

Clíquese para ver a tamaño 1:1 

cartel-programa-yam.jpg

   Prezadas familias:

 O equipo directivo e o departamento de orientación convócavos a una charla informativa, dada por un instructor YAM (profesional da saúde mental do SERGAS), para falar sobre o PROGRAMA YAM en Galicia, que   forma parte do Protocolo de prevención e actuación nos ámbitos sanitario e educativo ante o risco suicida infanto-xuvenil.

 O Programa vai dirixido ao alumnado de 3ºESO e a convocatoria á charla é para as familias do alumnado deste curso.

 A charla informativa será o xoves 23 de novembro ás 19:00h, no IES (45 minutos de duración).

 Dada a importancia do tema solicitamos a súa asistencia e agradecemos de antemán a súa colaboración.

Un saúdo

Vigo, 17 de novembro de 2023.

HOJA DE INFORMACIÓN AL/LA PARTICIPANTE EN YAM

TÍTULO DEL ESTUDIO: Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia del programa de prevención universal del suicidio Youth Aware of Mental Health en Galicia

Acrónimo: ECA YAM.

INVESTIGADOR: Dr. ALEJANDRO GARCÍA CABALLERO

CENTRO: Servicio de Salud Mental. Subdirección General de Atención Primaria. Dirección General de Asistencia Sanitaria. SERGAS

CENTRO DE REALIZACIÓN: (Indicar nombre del centro escolar)

Este documento tiene por objeto facilitarte información sobre un estudio de investigación en el que se te invita a participar. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Clínica de Vigo, Pontevedra y Ourense.

Si decides participar en el estudio, debes recibir información personalizada del investigador, leer antes este documento y hacer todas las preguntas que necesites para comprender los detalles sobre el mismo. Si así lo deseas, puedes llevarte el documento, consultarlo con otras personas y tomarte el tiempo necesario para decidir si quieres participar o no.

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Puedes decidir no participar o, si aceptas hacerlo, puedes cambiar de parecer y retirar tu consentimiento en cualquier momento sin obligación de dar explicaciones.

¿Cuál es la finalidad del estudio?

El objetivo principal de este estudio es evaluar la eficacia del Programa YAM (Youth Aware of Mental Health) en Galicia. El programa consiste en una intervención en grupo en clase con unas charlas y ejercicios en grupo (rol- plays, debates) sobre como afrontar situaciones que nos afectan emocionalmente. Con este estudio evaluaremos fundamentalmente la eficacia del YAM en la reducción de la ideación suicida, los intentos de suicidio de nueva presentación y los síntomas depresivos.

¿Por qué me ofrecen participar a mí?

El programa YAM se llevará a cabo como una acción de prevención universal incluida en el curriculum escolar. Se te ofrece participar por encontrarte cursando en la actualidad 3º ESO en uno de los centros escolares seleccionados. En el estudio de manera azarosa (como tirando una moneda al aire) tu clase fue seleccionada para participar o bien siguiendo el entrenamiento con YAM o bien participando como grupo de control. 

 

Máis información e descarga do documento de Consentimiento Informado

.pdf

que-es-el-yam.pdf

 consentimiento-informado.pdf 

 www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/YAM

Contacto:

yam@sergas.es

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Días non lectivos de libre elección polo instituto para o curso 2023-2024

Publicado o 6 Outubro, 2023 na sección Calendario escolar, Avisos urxentes, Dirección por Alberte Zato

pechado.jpg

 Segundo os acordos do Claustro e Consello Escolar seran días non lectivos de libre elección para o presente curso 2023-2024 os seguintes:

 

 • Venres, 13 de outubro 2023
 • Luns, 20 de maio 2024
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de Premios Extraordinarios da ESO ao rendemento académico 2022-2023

Publicado o 15 Xuño, 2023 na sección Zona Alumnado, Convocatorias, Dirección por Alberte Zato

Clique na imaxe para vela a tamaño 1:1

 

convocatoria-premios-extraordinarios-eso.jpg

ou visualice o documento en

.pdf

premio_extraordinario_eso_rendemento_2022-2023.pdf

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Vacantes no IES do Castro para o próximo curso 2023-2024 (rectificadas)

Publicado o 26 Febreiro, 2023 na sección Secretaría, Dirección por Alberte Zato

 

 reserva_praza.png

VACANTES PRÓXIMO CURSO 2023/2024

CURSO Nº DE PRAZAS
1º ESO 0
2º ESO 15
3º ESO 0
4º ESO 0
1º BACH. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 2
1º BACH. C. SOCIAIS E HUMANIDADES 0
2º BACH. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 12
BACH. SOCIAIS E HUMANIDADES 0

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Aviso importante: Modificacións do calendario escolar para o final de curso 2022-2023 e o sistema de avaliacións na ESO

Publicado o 13 Febreiro, 2023 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Dirección por Alberte Zato

findecurso.jpg

 

MODIFICACIÓNS DO CALENDARIO ESCOLAR PARA O FINAL DE CURSO 2022-2023 E O SISTEMA DE AVALIACIÓNS  NA ESO .

A Consellería de Cultura, Educación, Formación profesional e Universidades aprobou novas modificacións do Calendario escolar para o curso 2022/2023. ORDEN de 27 de diciembre de 2022 ( DOG Nº4 do Xoves, 5 de xaneiro de 2023)

Salientamos seguindo a Orde as seguintes modificacións nas Sesións de avaliación que afectan onoso alumnado e que quedan redactados como segue:

«2. A sesión de avaliación final ordinaria do alumnado do primeiro curso do bacharelato e a sesión da avaliación final de módulos do alumnado do primeiro curso dos ciclos formativos de grao básico deberán realizarse a partir do día 5 de xuño de 2023.

3.As sesións de avaliación final extraordinaria do alumnado do bacharelato e do primeiro curso dos ciclos formativos de grao básico, a sesión de avaliación final do alumnado da educación secundaria obrigatoria, as sesións da avaliación final de ciclo do segundo curso dos ciclos da formación profesional básica e as sesións da avaliación final de módulos do alumnado dos ciclos formativos de formación profesional deberán realizarse a partir do día 22 de xuño de 2023.

A sesión da terceira avaliación parcial da educación secundaria obrigatoria deberá coincidircoa sesión de avaliación final» “

Polo tanto, a organización do final do curso 2022-2023 nos distintos niveis do Centro será:

Para o alumnado de 2ºBAC:

 • A avaliación final ordinaria será no mes de maio, posiblemente o 19 xoves (a data ten que adecuarse ás datas previstas para a convocatoria ordinaria da ABAU, que será os días 6, 7 e 8 de xuño)
 • As probas das materias que non foran superadas na Avaliación ordinaria serán entre o 19 e o 21 de xuño
 • A Avaliación final extraordinaria será a partir do 22 de xuño de 2023
 • As clases rematan para todo o alumnado da ESO, de 1º BAC e o alumnado de 2º BAC con materias pendentes para a Avaliación extraordinaria, o 21 de xuño de 2023.
 • Lémbrese que, xa dende o curso pasado, non hai convocatoria de exames en setembro.

Para o alumnado de 1º BAC haberá dúas sesións de avaliación:

 • Avaliación final ordinaria (a data coincidirá coa terceira avaliación) e farase a partir 5de xuño
 • As probas das materias que non foran superadas na Avaliación ordinaria serán entre o 19 e o 21 de xuño
 • Avaliación final extraordinaria e farase a partir do remate das clases, o 21 de xuño.

Para o alumnado da ESO só haberá unha sesión de avaliación: 


 • Avaliación terceira que a súa vez coincidirá na data coa Avaliación final, e realizarase a partir do 22 de xuño.
 • O alumnado que non superara algunha parte dunha materia ao longo do curso, ten que realizar a/s proba/s ou actividades de recuperación, que os distintos Departamentos establecen nas súas Programacións, antes da data da Avaliación final.

Descarga da información en .pdf

.pdf

 modificacions-fin-de-curso-2023.pdf

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Proceso de admisión de Secundaria e Bacharelato para o curso 2023-2024 (Ampliación de información)

Publicado o 10 Febreiro, 2023 na sección Administración, Secretaría, Dirección por Alberte Zato

reserva_praza.png

 

1- INFORMACIÓN GENERAL E PRAZOS.

 

Documento .pdf

.pdf

admision-alumnado-1-informacion-general-y-plazos.pdf 

 

 

2- INFORMACIÓN DETALLADA DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

Documento .pdf

 .pdf

admision-alumnado-2-informacion-detallada.pdf

 

 

3 -CRITERIOS DE BAREMACIÓN

 

Documento .pdf

.pdf

admision-alumnado-3-criterios-de-baremacion.pdf

 

 

 

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo