O reto

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

retodefinitivo1.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Concurso de velocidade de cubos de Rubik

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

cubode-rubik.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Concurso de fotografía matemática

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

Podes inscribirte ata o mércores, 4 de marzo

concursofotodefinitivo2.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Semana matemática 2020

Publicado o 26 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Matemáticas por Matemáticas

cartelxeral.jpg

A UNESCO aprobou a proclamación do 14 de marzo como Día Internacional das Matemáticas. Esa data era coñecida como o día de Pi, que moitos paises xa viñan celebrando pola coincidencia do 3/14 (na orde anglosaxoa) coas primeiras cifras deste número irracional.

O tema escollido este ano As Matemáticas están en todas partes fainos pensar nos algoritmos matemáticos que se agochan detrás dos motores de busca de internet ouna súa aplicación en tecnoloxías sanitarias, intelixencia artificial ou outras múltiples áreas que van dende obxectos cotiáns como un teléfono móbil ata o transporte e as comunicacións, os sistemas electorais, o cambio climático, a arte ou a música.
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de proba escrita para alumnado coa materia de inglés pendente (febreiro 2020)

Publicado o 20 Febreiro, 2020 na sección Zona Alumnado, Exames, Convocatorias, Lingua Inglesa por Alberte Zato

 exame_escrito.jpg

Convócase o alumnado que se atope nas condicións sinaladas no título deste documento á realización dunha proba escrita -primeira oportunidade de aprobar a materia este curso-.

Esta proba escrita realizarase sen axuda de dicionario e estará baseada nos contidos mínimos para este nivel da Programación Didáctica deste Departamento –dispoñible no sitio web do instituto-. Invítase a que, en caso de dúbidas sobre os contidos e a estrutura da proba, se consulte co profesorado deste curso de cada un/ha o/a seu/súa.

 

Lugar, data e hora:

 

Probas para pendentes de 1º, 2º e 3º da ESO: Sala de conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 horas até ás 19.30.

 

Probas para pendentes de 1º de Bacharelato: Sala de Conferencias

  • Luns, día 2 de marzo do 2020, ás 18.15 até ás 19.30 horas.

  

No caso de non superar a proba (5 puntos ou máis), no mes de Maio haberá unha nova oportunidade na convocatoria ordinaria.

Terase en conta, positiva ou negativamente, ter realizadas ou non as tarefas de recuperación encomendas durante o primeiro trimestre.

O alumnado que supere esta proba pódese considerar aprobado na materia, aínda que a súa cualificación non será oficial ata o mes de maio ou xuño (para a ESO).

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo