Calendario de exames de setembro 2014

Publicado o 4 Xullo, 2014 na sección Zona Alumnado, Xefatura de Estudos, Secretaría por Xefatura de Estudos

Premendo no seguinte enlace accedese ó calendario de exámes da convocatoria extraordinaria de setembro 2014:

calendario-de-exames-de-setembro-2014-alumnado.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Reclamacións as cualificacións finais do curso 2013-2014

Publicado o 23 Xuño, 2014 na sección Zona Alumnado, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

No seguinte documento tedes as instruccións para facer as reclamacións as cualificacións finais da ESO e 1º de bacharelato.

reclamacions-finais-eso-e-1-bach.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario fin de curso 2013-2014

Publicado o 9 Xuño, 2014 na sección Zona Alumnado, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

Premendo no seguinte documento accedese ao calendario fin de curso:

calendario-fin-de-curso-alumnado-2013-14.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Matrícula para as PAU. Convocatoria de Xuño (curso 2013-2014)

Publicado o 19 Maio, 2014 na sección Zona Alumnado, Xefatura de Estudos, Secretaría por Xefatura de Estudos

Só se pode matricular o alumnado que superou o 2º curso de bacharelato.

 A matrícula hai que facela na secretaría do IES do CASTRO: o luns 26 e o martes 27 de maio, de 9 a 13:00 horas.

Antes de matricularse farase o depósito do TÍTULO DE BACHAREL.
– Hai que
recoller en secretaría o impreso de TAXAS AUTOLIQUIDACIÓN, facer o ingreso que corresponda nunha entidade bancaria e facer o depósito de título no momento de formalizar a matrícula das probas de selectividade.

TAXAS
TÍTULO DE
BACHAREL

ORDINARIA

49,82 €

FAMILIA NUMEROSA 1ª

24,94 €

FAMILIA NUMEROSA 2ª e HONRA

GRATUÍTA

Documentación necesaria para a matrícula das PAU:

Fotocopia do DNI ou Pasaporte sen recortar.
Xustificante (folla amarela e rosa) de ter aboadas as taxas de matrícula e documentación que acredite, se é o caso, a exención das mesmas.
Formulario de solicitude de opcións do bacharelato polas que concorre ás PAU debidamente cuberto.
Fotocopia da tarxeta (vixente) de familia numerosa para o alumnado que alegue esta circunstancia.
Fillos de funcionarios das Universidades de Galicia: Certificación dos servizos de persoal, e fotocopia do Libro de Familia para xustificar que son fillos de funcionarios.

» NOTA: todas as fotocopias deberán vir acompañadas dos orixinais para facer as compulsas.

TAXAS DE MATRÍCULA das PAU:

Matrícula ordinaria: …………………………………………………………… 63,67 euros

Familia numerosa de 1ª categoría:………………………………………31,84 euros

Familia numerosa de 2ª categoría e Honra:………………………..  0,00 euros

Persoal docente e de administración e servizos,

así como o seu cónxuxe e fillos, das tres

universidades do SUG: ………………………………………………………… 0,00 euros

O día 2 de xuño o alumnado deberá revisar no centro os datos contidos nas listaxes provisionais de matriculados (e facer a reclamación pertinente se fora o caso antes das 14h).

Máis información nos taboleiros, na secretaría do instituto, no blogue do Departamento de Orientación ou na páxina WEB da CIUG.

Datas dos exames:11,12 e 13 de xuño, na Facultade de Traducción e Interpretación.

NOTA: O alumnado que non se presente ás probas de selectividade pero que queira acceder a un ciclo superior deberá realizar o depósito do título obrigatoriamente.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Reclamacións finais de 2º curso de bacharelato

Publicado o 19 Maio, 2014 na sección Zona Alumnado, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

Lémbrase ó alumnado que non estea conforme coa súa cualificación que o procedemento a seguir é o seguinte:

 

-1ª Instancia: pedir ó/á profesor/a da asignatura a revisión do seu exame no seguinte prazo: Venres, 23 de maio de 10:00 a 14:00 horas

- 2ª Instancia: En caso de disconformidade coa reclamación realizada ó/á profesor/a da asignatura o alumnado poderá facer unha reclamación ó Departamento, segundo modelo oficial, no seguinte prazo: Venres e luns , 23 e 26 de maio, ata as 14:00 horas

As resolucións das reclamacións faranse: o martes, 27 de maio, ás 12:00 horas.

- 3ª Instancia : en caso de disconformidade coa resolución do Departamento o alumnado poderá presentar por escrito no centro, no prazo de 24h, reclamación ante a Comisión de Supervisión da Consellería de Educación e Ordenanción Universitaria.

 

 

 

Vigo, 12 de Maio de 2.014

A Dirección do IES do Castro

 

 

 

 

Lémbrase a todo o alumnado de 2º de bacharelato que ten que entregar as chaves das taquillas en conserxería.

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Relación definitiva de alumnado admitido para o curso 2014-2015

Publicado o 9 Maio, 2014 na sección Xefatura de Estudos, Secretaría por Xefatura de Estudos

A relación definitiva de alumnado admitido no centro para o curso 2014-15 pódese consultar no seguinte documento pdf:

 listas-definitivas-admitidos-curso-2014-15.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Relación provisional de alumnado admitido para o curso 2014-2015

Publicado o 28 Abril, 2014 na sección Xefatura de Estudos, Secretaría por Xefatura de Estudos

A relación de alumnado admitido para o curso 2014-15 pódese consultar no seguinte documento:

alumnado-admitido-para-o-curso-2014-2015.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Campus de profundización científica para estudantes de ESO

Publicado o 17 Abril, 2014 na sección Zona Alumnado, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

No seguinte documento pdf tedes o BOE coas bases de participación no concurso para o “Campus de profundización científica para estudantes de 4º ESO”, que tiveran un bo rendemento nas materias científicas. Animádevos a participar.

%c2%abcampus-de-profundizacion-cientifica-para.pdf

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo