Calendario de fin de curso 2012-13

Publicado o 7 Xuño, 2013 na sección Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

findecurso.jpg

No seguinte documento pdf  podese consultar o calendario de fin de curso:

calendario-fin-de-curso-alumnado-2012-13.pdf

 

 .pdf

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Matrícula para as PAU. Convocatoria de Xuño (curso 2.012-2.013)

Publicado o 16 Maio, 2013 na sección Zona Alumnado, Exames, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

Só se pode matricular o alumnado que superou o 2º curso de bacharelato.

A matrícula hai que facela na secretaría do IES do CASTRO: o luns 27 e o martes 28 de maio, de 9 a 13:00 horas.

Antes de matricularse farase o depósito do TÍTULO DE BACHAREL.
– Hai que
recoller en secretaría o impreso de TAXAS AUTOLIQUIDACIÓN, facer o ingreso que corresponda nunha entidade bancaria e facer o depósito de título no momento de formalizar a matrícula das probas de selectividade.

TAXAS
TÍTULO DE
BACHAREL

ORDINARIA

49,82 €

FAMILIA NUMEROSA 1ª

24,94 €

FAMILIA NUMEROSA 2ª e HONRA

GRATUÍTA

Documentación necesaria para a matrícula das PAU:Fotocopia do DNI ou Pasaporte sen recortar.
Xustificante (folla amarela e rosa) de ter aboadas as taxas de matrícula e documentación que acredite, se é o caso, a exención das mesmas.
Formulario de solicitude de opcións do bacharelato polas que concorre ás PAU debidamente cuberto.
Fotocopia da tarxeta (vixente) de familia numerosa para o alumnado que alegue esta circunstancia.
Fillos de funcionarios das Universidades de Galicia: Certificación dos servizos de persoal, e fotocopia do Libro de Familia para xustificar que son fillos de funcionarios.

» NOTA: todas as fotocopias deberán vir acompañadas dos orixinais para facer as compulsas.

TAXAS DE MATRÍCULA das PAU 
Matrícula ordinaria: 63,67 euros
Familia numerosa de 1ª categoría: 31,84 euros
Familia numerosa de 2ª categoría e Honra: 0,00 euros
Persoal docente e de administración e servizos, así como o seu cónxuxe e fillos, das tres universidades do SUG: 0,00 euros

O día 3 de xuño o alumnado deberá revisar no centro os datos contidos nas listaxes provisionais de matriculados (e facer a reclamación pertinente se fora o caso antes das 14h).

Máis información nos taboleiros, na secretaría do instituto, no blogue do Departamento de Orientación ou na páxina WEB da CIUG.

Datas dos exames:12,13 e 14 de xuño, na Facultade de Traducción e Interpretación.

NOTA: O alumnado que non se presente ás probas de selectividade pero que queira acceder a un ciclo superior deberá realizar o depósito do título obrigatoriamente.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Recomendacións para a realización das PAU

Publicado o 16 Maio, 2013 na sección Zona Alumnado, Exames, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

No seguinte documento pdf tedes as recomendacións enviadas pola CIUG para a realización das probas de selectividade:

 .pdf

instruccions-exames-pau-2013.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Avaliación final de 2º curso de bacharelato

Publicado o 15 Maio, 2013 na sección Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

 

O día 23 de maio  pola tarde, terán lugar as avaliacións finais dos grupos de 2º Bach. Ao remate das mesmas, en torno ás 21h, faranse públicas as actas das avaliacións, e todo o alumnado poderá comprobar as súas cualificacións. Os boletíns, coas cualificacións finais, pódense recoller en secretaría.

O venres, día 24 de maio ás 10:00h, haberá unha reunión informativa sobre as probas de selectividade na aula de conferencias, a cargo do profesor D. Angel Núñez e do orientador do instituto D. Roberto Pérez.

As reclamacións sobre as cualificacións finais deberán seguer o protocolo que aparece descrito a continuación:

 

 

RECLAMACIÓNS 2º CURSO DE BACHARELATO

 

Lémbrase ó alumnado que non estea conforme coa súa cualificación que o procedemento a seguir é o seguinte:

 

-1ª Instancia: pedir ó/á profesor/a da asignatura a revisión do seu exame no seguinte prazo: Venres, 24 de maio de 10:00 a 14:00 horas.

- 2ª Instancia: En caso de disconformidade coa reclamación realizada ó/á profesor/a da asignatura o alumnado poderá facer unha reclamación ó Departamento, segundo modelo oficial, no seguinte prazo: Venres e luns, 24 e 27 de maio, ata as 14:00 horas.

As resolucións das reclamacións faranse: o martes, 28 de maio, ás 12:00 horas.

- 3ª Instancia : en caso de disconformidade coa resolución do Departamento o alumnado poderá presentar reclamación ante a Comisión de Supervisión da Consellería de Educación e Ordenanción Universitaria o luns día 3 de xuño.

As resolucións das reclamacións chegarán ó Instituto o venres día 7 de xuño.

 

 

Vigo, 15 de Maio de 2.013

A Dirección do IES do Castro

 

Lémbrase a todo o alumnado de 2º de bacharelato que ten que entregar as chaves das taquillas en conserxería.

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

O luns, día 22 de abril, non haberá actividade lectiva

Publicado o 15 Abril, 2013 na sección Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

sen_clase.jpg

Recordamos ós membros da comunidade educativa do IES do Castro que o próximo luns 22 de abril o Centro permanecerá pechado, por ser este un dos días de libre disposicición escollido como non lectivo polo Claustro do Centro e autorizado pola Xefatura Territorial de Educación.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Exames de materias pendentes de 1º de bacharelato curso 2.012-13

Publicado o 15 Marzo, 2013 na sección Exames, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos
pendentes.jpg
Materia Día Hora
Economía Mércores, 24 de Abril 16:30 h
Filosofía e Cidadanía Xoves, 25 de Abril 16:30 h
Física e Química Martes, 23 de Abril 16:30 h
Grego I  Martes, 23 de Abril 16:30 h
Hª do Mundo Contemporáneo Martes, 23 de Abril 16:30 h
Inglés I Luns, 6 de Maio 18:15 h
Latín I Martes, 30 de Abril 16:30 h
Lingua Castelá e Literatura I Xoves, 18 de Abril 16:30 h
Lingua Galega e Literatura I Xoves, 2 de Maio 17:00 h
Matemáticas Aplicadas I Martes, 30 de Abril 16:30 h
Matemáticas I Martes, 30 de Abril 16:30 h
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 2013-2014

Publicado o 15 Marzo, 2013 na sección Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

fleming_iesdocastro.jpg

Ponse en coñocemento do todos os membros da comunidade educativa que o número de postos escolares dispoñibeis no IES do Castro non é suficiente para satisfacer a demanda existente por parte do centro adscrito Dr. Fleming.

Isto implica que todo o alumnado de 6º de primaria que solicite a admisión no IES do Castro en 1º da ESO deberán presentar, ademais da solicitude de admisión, toda a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

 Engadimos ademais en PDF o documento de reserva de plazas

.pdf 

plazos-reserva-de-plazas-dr-fleming.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Celebración ENTROIDO 2013 venres 8 de febreiro

Publicado o 6 Febreiro, 2013 na sección Xefatura de Estudos por Directora

CELEBRACIÓN ENTROIDO 2013 VENRES 8 DE FEBREIRO

entroido_2013

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo