Baremo para a adxudicación de prazas para as probas de certificación lingüística

Publicado o 31 Outubro, 2023 na sección Documentos, Lingua Inglesa por Alberte Zato

english1.jpg

Segundo a resolución do 29 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de acreditación de competencia lingüística en linguas estranxeiras para o alumnado que curse estudos en centros públicos dependentes da consellería de cultura, educación, formación profesional e universidades durante o curso 2023/2024, o Departamento de Lingua Inglesa do IES do Castro presentó para a súa aprobación no Consello Escolar o baremo de obtención de praza se o número de solicitudes excede ao de prazas concedidas pola administración educativa, sendo aprobado en reunión do 30 de outubro 2023:

CUALIFICACIÓNS EN LINGUA INGLESA DO CURSO ANTERIOR (0-10)

ALUMNADO CON BECA

CERTIFICACIONES LINGÜÍSTICAS PREVIAS

Dez (10)

6 puntos

 

 

 

 

Nove (9)

5 puntos

SI

2 puntos

SI

0 puntos

Oito (8)

4 puntos

 

 

 

 

Sete(7)

3 puntos

NON

0 puntos

NON

2 puntos

Seis (6)

2 puntos

 

 

 

 

Cinco(5)

1 punto

 

 

 

 

De 0 ata 4

0 puntos

 

 

 

 

 

Os posíbeis desempates se resolverán de acordo con esta orde de criterios:

 1. ALUMNADO CON BECA | 2. ALUMNADO SEN CERTIFICACIÓN ANTERIOR | 3. MELLOR CUALIFICACIÓN EN LINGUA INGLESA NO CURSO ANTERIOR

2. Se o empate continuase, decidiría a mellor nota media xeral do curso anterior.

3. Se persiste o empate despois de aplicados todos os criterios anteriores aplicarase o seguinte criterio: A orde utilizada será a partir das letras que saíron no sorteo, celebrado no Consello Escolar do 30 de outubro de 2023, co seguinte resultado: 1º apelido Ñ; 2º apelido E; nome A e, a partir de aí, o resto por orde alfabética.A orde utilizada será a partir das letras que saíron no sorteo, celebrado no Consello Escolar do 30 de outubro de 2023, co seguinte resultado: 1º apelido Ñ; 2º apelido E; nome A e, a partir de aí, o resto por orde alfabética.A

 

 

Descarga do dcumento

.pdf

baremo-para-a-adxudicacion-de-prazas-para-probas-de-certificacion-linguistica.pdf

 

 

Related Posts with Thumbnails

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo