Convocatoria de axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras

Publicado o 2 Marzo, 2017 na sección Zona Alumnado, Zona ANPAs, Secretaría por Directora

 dog.jpg

Informamos da apertura do prazo para solicitar axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017.

Dirixidas a alumnado de ESO e Bacharelato

Prazo de presentación: ata o 28 de marzo de 2017 na secretaría do centro

Pódese consultar a Orde publicada no DOG no seguinte arquivo:

.pdf

orde-axudas-formacion-alumnado-en-linguas-estranxeiras-anunciog0164-150217-0001_gl.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

IMPORTANTE: Regulación do uso dos móbiles no IES do Castro

Publicado o 26 Xaneiro, 2017 na sección Normas de organización e funcionamento, Avisos urxentes, Zona Alumnado, Zona ANPAs, Dirección por Alberte Zato

mobil_small.jpg

 

REGULACIÓN DO USO DOS MÓBILES NO CENTRO

O uso do móbil na nosa sociedade , e por tanto nos centros educativos, estase estendendo cada vez máis, achegando novas formas de comunicación, obtención de información…;porén, o seu uso indebido tamén está xerando outros problemas e implica riscos ,tales como o uso indebido ou non consentido  da información ou imaxes, o ciberacoso, a adicción ó móbil…etc., algún dos cales se producen tamén nos centros de ensino, afectando negativamente ao desenvolvemento das actividades educativas e ás relacións entre os membros da comunidade educativa. O noso centro non é unha excepción,  polo que  cómpre establecer unhas normas que garanten o seu correcto uso :

·        Non está permitido o uso de móbiles e demais dispositivos electrónicos durante os períodos lectivos (art. 19.4 do Decreto 8/2015). Deberán permanecer apagados e gardados en todo momento, salvo no recreo. Poderase utilizar o móbil durante a clase só co permiso do profesor/a.

·        Non está permitido o uso do móbil e demais dispositivos electrónicos nos cambios de clase.

·        De non cumprir estas normas, o profesorado poderá retirarlle o móbil e poñer un parte de incidencias ao alumno/a que o estea utilizando. O aparello será entregado a un cargo directivo, que o gardará ata o final dese día.

·        O centro non se fai responsable das perdas ou subtraccións que dos mesmos puideran producirse, sendo o seu propietario/a o único responsable.

·        No caso de reincidencia neste tipo de faltas aplicaráselle ao alumno/a as correccións correspondentes ás condutas contrarias ás normas de convivencia do centro.

·        Dacordo coa lexislación vixente, non está permitido gravar, manipular ou difundir por calquera medio, imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, á dignidade da persoa, á intimidade persoal ou familiar e a propia imaxe dos membros da comunidade educativa.

·        No caso de que algún membro da comunidade educativa fora obxecto de fotografías ou gravacións non consentidas, o centro poderá poñer os feitos a disposición das autoridades pertinentes ademais da aplicación das correccións correspondentes ás condutas contrarias ás normas de convivencia do centro.

·        Durante as actividades complementarias ou extraescolares realizadas fóra do centro, poderán utilizarse os móbiles e demais dispositivos electrónicos, unicamente se o autoriza o profesorado responsable da actividade.

·        Se un alumno/a necesitase facer unha chamada urxente, comunicarallo ao profesor quen, tras valorar a situación autorizará o alumno/a a acudir á Conserxería para realizar a chamada.  

(Normas xa en vigor)

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria de Becas Europa

Publicado o 24 Xaneiro, 2017 na sección Zona Alumnado, Zona ANPAs por Directora

 

O alumnado do  IES do Castro de 1º Bacharelato ten a oportunidade de  participar na convocatoria das Becas Europa.

O centro ten a posibilidade de presentar a 3 candidatos/as para optar a estas becas  (información no folleto adxunto).

Os interesados/as poden presentar a súa solicitude en Secretaría  ata o día 24 de febreiro de 2017: escrito no que manifestan o seu desexo de participar, nome, apelidos e grupo ó que pertencen. O Instituto seleccionará os tres mellores expedientes (notas de 4º ESO + 1º avaliación 1º Bach) entre os que presenten a solicitude e estes poderán optar ás becas mediante os códigos que lles serán entregados.

folleto-convocatoria-becas-europa-xiii.PDF

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

X CONCURSO de Felicitacións do Nadal * 2016

Publicado o 10 Decembro, 2016 na sección Zona Alumnado, Zona ANPAs por Alberte Zato

cartel525.jpg

A Asociación de Nais e Pais do Alumnado (ANPA)  e o IES do CASTRO convocan o:

X CONCURSO de Felicitacións do Nadal * 2016

MODALIDADES:

A) FELICITACIÓNS DIXITÁIS (powerpoint, flash, AVI, mpg, …).
B) FELICITACIÓNS TRADICIONAIS (formato papel).
CATEGORÍAS: I.- 1º, 2º e 3º da ESO.
II.- 4º da ESO, 1º e 2º BACHARELATO.

PREMIOS: ata 50 € en metálico por modalidade e categoría, segundo defina o Xurado.

BASES:

1.  poderanse presentar traballos individual e/ou colectivamente.
2.  deberán ser traballos orixinais, e en galego.
3.  nalgún lugar da postal ou presentación deberá aparecer o nome e/ou logotipo do IES do Castro.
4.  as felicitacións tradicionais faranse nun formato non superior a DIN A4 (210×297 mm.).
5.  as felicitacións dixitais non terán unha duración maior de 3 minutos.
6.  o xurado poderá declarar deserto calquera premio se estima que non se acada un nivel mínimo de calidade ou orixinalidade.
7.  os traballos premiados serán expostos nas instalacións do centro ou na web do instituto.
8.  o prazo de presentación dos traballos rematará o 19 de decembro ás 18:30, e o fallo do xurado farase público o día 22 dese mes.
9. os traballos impresos, de ser posible, non deberán levar visible á identificación do autor/a na cualificación polo xurado, figurando o nome do autor/a nunha parte non visible do mesmo.
10.  os traballos non regrados na programación académica do Centro serán entregados no buzón da ANPA (modalidade B, ou disco en modalidade A) ou no correo electrónico anpaiesocastro@hotmail.com (so modalidade A e tamaño non maior de 5 MB), indicando os seguintes datos: nome(s) e apelidos, e curso.
11.  o xurado é composto por 2 membros da ANPA, 2 alumnos da Xunta de Delegados do centro, e 2 profesores do Instituto que serán os que decidirán os traballos premiados e o reparto da asignación económica.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario escolar 2016-17

Publicado o 18 Outubro, 2016 na sección Calendario escolar, Zona ANPAs, Xefatura de Estudos por Xefatura de Estudos

Para acceder ó calendario escolar é necesario premer no seguinte documento.

calendario-2016-17ods.pdf

Día non lectivo de libre elección polo instituto

Por aprobación do Consello Escolar será día non lectivo de libre elección, para o presente curso académico 2016-17, o seguinte:

.27 de Marzo de 2017

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

A.N.P.A. IES DO CASTRO - Convocatoria de Xuntanza Xeral Extraordinaria

Publicado o 23 Setembro, 2016 na sección Zona Alumnado, Zona ANPAs por Alberte Zato

Mércores 28 de setembro ás 18:00 horas
Sala de Usos Múltiples do IES O Castro.

Orde do día:

1.- Lectura e aprobación, se procede, do acta anterior.

2.- Informe do presidente e da Xunta Directiva da ANPA.

3.- Actividades extraescolares da ANPA e viaxe do fin de curso de 4º da ESO.

4.- Proposta de novas incorporacións e cambios na Xunta Directiva da ANPA.

5.- Proposta de data e orde do día da asemblea xeral ordinaria da asociación.

6.- Rogos e preguntas.

 

 

Máis información e ficha de inscrición na ANPA

.pdf

ficha_e_convocatoria_2016_17.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Plan de actividades da ANPA IES do Castro 2016-2017

Publicado o 23 Setembro, 2016 na sección Zona Alumnado, Zona ANPAs por Alberte Zato

Para o curso 2016 / 2017 na ANPA do IES do Castro temos programado propor ao CE e realizar de xeito continuado soamente dúas actividades, por mor do pouco interese amosado polas familias en promover outras da oferta do IMD ou semellantes:

  

Máis información e ficha de preinscrición

.pdf

plan_de_actividades_anpa_2016_17.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Calendario de setembro 2016 do TROCALIBROS

Publicado o 5 Setembro, 2016 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Zona ANPAs por Alberte Zato

Clique na imaxe debaixo para vela a maior tamaño

set2016program.jpg

trocalibros.jpg

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo