Obxetivos do Milenio

Publicado o 5 Xaneiro, 2011 na sección Ciencias Sociais, Xeografía e Historia por Isabel Flores

Proxecto de sensibilización do

Consello de Solidariedade e Cooperación do Concello de Vigo

 

O alumnado de 3º de ESO participou no mes de decembro en dous obradoiros sobre os Obxetivos do Milenio (1) baixo o título:

 

“Pensamos no mundo. Actuamos aquí e agora?

Vigo a prol dos Obxectivos do Milenio”

actividade-1.JPG

 

Este proxecto ‘ten como obxectivo principal impulsar a educación para o desenvolvemento

-promovendo nas escolas o coñecemento das desigualdades existentes no reparto da riqueza económica e do poder no mundo,

-favorecendo a reflexión sobre as súas causas e consecuencias,

-fomentando actitudes e comportamentos responsables e a toma de conciencia sobre o noso papel no mundo.’

Os obradoiros consistiron nunha  ‘serie de actividades desenvolvidas na súa totalidade  coa colaboración das ONGD: Entreculturas, Educación Sen Fronteiras, Intermon Oxfam, Fundación Balms, Médicos do Mundo e ADDIS Galicia as cales forman parte do Consello de Solidariedade e Cooperación do Concello de Vigo.’

Algunhas fotos destas actividades

actvidade-2-en-3-a.JPGgrupo-traballo-1-3a.JPGjudith.JPG

actividade-3-c.JPGactividade-3-c-2.JPGactividade-3-c-3.JPG

 clase-en-3c-2.JPGclase-en-3c-3.JPG

Outras dúas actividades acompañaron a esta campaña de sensibilización no IES do Castro:

-unha exposición sobre os Obxetivos de Desenvolvemento do Milenio, que foi aproveitada especialmente polo Departamento de CCSS para diversas actividades co alumnado

-unha mesa de productos de comercio xusto -durante os recreos- na que se proporcionaba información sobre o concepto de ‘comercio xusto’ e outras cuestións relacionadas

Algunhas fotos destas actividades

exposicion.JPGexposicion-2.JPG

comercio-xusto.JPGcomercio-xusto-2.JPG

(1) Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM):

·         Erradicar a fame e a pobreza

·         Lograr a educación primaria universal

·         Corrixir as desigualdades de xénero

·         Reducir a mortalidade infantil

·         Mellorar a saúde materna

·         Combater o VIH/SIDA, a malaria e outras enfermidades

·         Garantir un medio ambiente  sustentable

·         Fomentar unha asociación mundial para o desenvolvemento aumentando a cooperación internacional

‘191 Xefes de Estado e de Goberno asinaron a Declaración do Milenio no ano 2000 comprometéndose a traballar xuntos para acadar os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) e rematar coa pobreza estrema no mundo antes do 2015.

Ademais de seren un compromiso sen precedentes, os 8 ODM marcan unha folla de ruta para o desenvolvemento, medíndose o seu progreso a través dunha serie de metas e indicadores, con datas límites para o seu cumprimento.’

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo