O rostro humano das matemáticas

Publicado o 13 Xaneiro, 2011 na sección Matemáticas por Ramón

divulgamat

Arrow Icon  Exposición virtual en galego

O rostro humano das matematicas

Arrow Icon  Exposición virtual en castelá

Unha exposición da Real Sociedade Matemática Española no Ano da Ciencia 2007, financiada pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.

Nesta exposición amósase unha parte importante dos personaxes que xogaron un papel destacado na Historia das Matemáticas, os máis senlleiros e coñecidos, cinco mulleres que é obrigado presentar pola súa importancia nas Matemáticas e que aínda hoxe en día son pouco coñecidas así como varios matemáticos españois aos que se lle debe tamén un xusto recordo.

.pdf  Caderno cunha unidade didáctica sobre a Exposición

Suponse que toda persoa culta debe coñecer a vida e a obra de xenios como Mozart, Falla, Van Gogh, Dalí, Shakespeare, Cervantes ou Chaplin. Con todo, considérase natural e ata xustificable que se ignore case todo sobre outros xenios, os científicos e matemáticos que fixeron posible que a Ciencia e a Tecnoloxía avancen ata o seu estado actual, os personaxes que impulsaron o progreso técnico da humanidade e o desenvolvemento científico do pensamento humano e que fixeron posible a maioría dos instrumentos que utilizamos de forma natural na nosa vida cotiá, como Internet, os computadores, o GPS, a televisión, o microondas, a tecnoloxía dixital, os medios de transporte, as grandes obras da enxeñería e a arquitectura, e tantos outros presentes practicamente calquera aspecto da nosa vida diaria.   As Matemáticas son unha fabulosa creación do espírito humano e ao mesmo tempo unha parte imprescindible do patrimonio cultural da humanidade.
Os matemáticos e as matemáticas forman parte da nosa historia, da nosa cultura e da nosa sociedade. Devandita historia non se pode separar da Historia da Humanidade, xa que logo, os protagonistas son matemáticos e matemáticas, que á vez eran membros da súa comunidade e que formaron parte dela como persoas, no privado e no público. Pórlles cara e coñecelos un pouco máis é o principal obxectivo desta exposición. En definitiva, mostrar o rostro humano das Matemáticas.
Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo