Bacharelato Internacional. Lista provisional de admitidos:

Publicado o 26 Xuño, 2017 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Alberte Zato

Os alumnos e alumnas referidos a continuación están admitidos para cursar o próximo curso o Bacharelato Internacional no IES DO CASTRO. Recórdase que, segundo as normas de admisión publicadas, só poderán acceder os alumnos que teñan aprobado o 4° curso da ESO completo na convocatoria de xuño.
Para a matrícula, que se realizará o venres 30 de xuño, so necesitarán o certificado de ter aprobado 4º da ESO e catro fotografías de carnet, salvo que estén pendentes de entregar algún documento dos requeridos para a preinscripción.Nota 1: Os alumnos que solicitaron o Bacharelato de Ciencias Sociais non están admitidos por non acadar entre todos o número mínimo para formar grupo.

Nota 2: Prégase aos alumnos que non podan vir o día 30 a matricularse que se poñan en contacto coa Secretaría do Centro para fixar outra data. En caso contrario, enténdese que renuncian á praza os que non se matriculan ahora.

1º APELIDO                          DNI/Pasaporte sen os tres últimos caracteres

 

ALFONSO                           544272***

AMOEDO                           542299***

ARCOS                           394994***

BUCETA                           776807***

COLLAZO                           538197***

DE CARLOS                         394694***

DIAZ                           538209***

ESTEVEZ .                          394996***

GOICOECHEA                    394686***

IGLESIAS                           394904***

LOPEZ                           538181***

MARTINEZ                          394959***

OLIMPIO                          Y11173***

PIÑEIRO                           531932***

POLO                           394631***

RIAL                           542304***

RODRIGUEZ  L.                 538591***

RODRIGUEZ  A.                 394974***

RODRIGUEZ M.                 394897***

RODRIGUEZ  R.                 394900***

RODRIGUEZ R.                  394693***

SOTELO                           394917***

TOME                           394996***

TORRES                           531992***

VILLASUR                           394914***

Related Posts with Thumbnails

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo