Grupo Escolar A.I.

Publicado o 30 Novembro, 2010 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Isabel Flores

Texto de Leticia López e Carla Corbal

Fotos de Antía Fernández

dsc00825.JPG

O pasado venres 26 de novembro, o grupo de Amnistía Internacional do IES do Castro levou a cabo unha ‘acción’ pública durante a hora do recreo coa fin de que participara nela o alumnado do centro:

Unha serie de actividades sucederon durante esta media hora. A que máis chamaba a atención era un parchís humano en contra da pena de morte.

dsc00785.JPGdsc00786.JPG

No xogo, cada unha das persoas participantes colocábase nunha das esquinas do taboleiro e, cada vez que avanzaba unha casilla, tiña que ler un fragmento da historia dun condeado a morte de forma inmerecida.

Desta forma, este xogo axudounos a comprender que a pena de morte é un castigo inxusto. Ademais, nalgúns países aplícase esta condea sobre persoas polo mero feito de ser muller, pertencer a outra raza ou relixión ou por ter unha tendencia sexual diferente.

A actividade tivo bastante éxito entre o alumnado máis novo, que participou con entusiasmo, o que fixo que o grupo escolar de AI se sentira satisfeito cos seus esforzos; en definitiva todas as persoas participantes ou organizadoras divertíronse moito.

Aparte disto, coa fin de incentivar o interese na actividade, e de facilitar información sobre a pena de morte:

-instalouse un mapamundi amosando os países onde se aplica a pena de morte

-un mural  para que a xente deixase a súa opinión respecto da pena de morte

-nunha mesa expoñíase información varia sobre A.I. e ofrecéronse impresos para asinar en contra dela.

-unha pantalla amosaba un vídeo informativo

En definitiva, a experiencia foi realmente enriquecedora para todas as persoas implicadas; esperamos poder repetila e contar aínda con maior participación.

dsc00828.JPGdsc00777.JPGdsc00779.JPG

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

UNHA INICIATIVA ECOLÓXICA

Publicado o 29 Novembro, 2010 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Isabel Flores

Texto de Carlota Freiría Cordero e Elena Campillo Ageitos

 

Alumnos e alumnas do instituto cambiaron a súa forma de actuar no centro, decantándose por unha actitude máis ecolóxica.

 

Son alumnos e alumnas de segundo e primeiro de bacharelato do grupo Internacional, e viñeron xa fai dous anos con esta interesante proposta: a reciclaxe no centro escolar. Decatáronse de que non había nada parecido no centro, e o consideraban algo moi importante. Así naceu Save the Frog, un proxecto de reciclaxe no que se recolle o papel e, en vez de tiralo ó lixo, mándase a reciclar.

grupo-recollida-2.JPG

 

Elba e Tatiana de 2ºE coordinan o proxecto, no que participan outras 6 persoas dese curso. Actualmente xa colaboran outras 9 persoas voluntarias de 1ºE que comezan este ano no B.I., e están a apoiar a idea do reciclaxe mediante actividades artísticas de concienciación no centro. Os membros do proxecto consideran que o reciclado é algo moi importante e que debería levarse a cabo en todo o mundo, polo que “actúan localmente sobre un problema global”, mediante o cal fomentan a reciclaxe no noso centro de estudos.

 

O obxectivo desta empresa tan ambiciosa é concienciar á xente sobre as vantaxes e a necesidade do reciclado a nivel mundial, e tamén conseguir fomentar esta práctica no instituto. Pretenden acadar unha rutina xeralizada, de xeito que todo o centro atope a reciclaxe como unha parte máis da súa vida escolar. Os alumnos e alumnas participantes neste proxecto consideran que estes obxectivos se están a cumprir, e opinan que xa se acadou unha certa normalización da reciclaxe de papel, se ben a concienciación será un proceso máis arduo e continuo, porque xente nova entra tódolos anos no insituto. Por isto, opinan que será unha actividade que nunca se deterá.

 

Os alumnos e alumnas implicados na causa están seriamente comprometidos con ela, xa que son os encargados de repartir as papeleiras especiales de reciclaxe polas clases, e de recollelas todas as semanas baleirándoas no contedor de reciclado que está na porta do centro.

tatiana-anton-2.JPG

 

Esta iniciativa naceu dous anos atrás cos alumnos e alumnas de 2ºE que tiñan que comezar un proxecto para CAS (Creatividade, Acción e Servizo), unha das súas materias. Así, de xuntar as súas ganas de reciclar, de cambiar as costumbres do centro e de comezar algo novo, crearon Save the Frog.

 

O curioso nome desta idea naceu da escena dunha película que ten que ver con este tema. Na película “Unha verdade incómoda” de Al Gore, aparece unha escena na que se comenta que hai que salvar a unha ra do cambio climático, xa que esta non pode salvarse soa. Así, o animal (a “frog” do proxecto) representa o noso planeta, e nós temos que salvalo.

recollida-2.JPGanton-2.JPG

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Viaxe de estudos do alumnado de 1º E

Publicado o 23 Novembro, 2010 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Isabel Flores

As Corcerizas

(Centro de Educación Medioambiental xestionado por Amigos da Terra)

 imagen8.png

O luns, día 25 de outubro, fomos ás Corcerizas (Serra de San Mamede) para realizar un proxecto CAS. O noso obxectivo principal era fomentar as nosas capacidades creativas e de acción social. Nos catro días que durou esta viaxe aprendemos a importancia de preservar o medio ambiente e como facelo, coñecemos a relevancia da reciclaxe e do comercio xusto; tamén vimos as diferentes clases de voluntariado que existen, para, nun futuro, pór os nosos servizos ó alcance da sociedade. Fixemos diferentes actividades para poder entender todo isto, como, por exemplo: camiñadas polo monte, rehabilitar un muíño, limpar un río, fabricar un compostoiro para un colexio de Primaria dos arredores…, xunto con outras actividades que nos axudaron a comprender mellor o mundo que nos rodea.

imagen5.pngimagen3.pngimagen4.png

Cremos que foi unha experiencia moi positiva, en xeral, para todo o grupo. Fomentou o traballo en equipo e a confianza entre os compañeiros. Grazas a este proxecto agora temos outra visión diferente e máis realista do mundo.

Aprendemos que hai unha alternativa máis equilibrada á vida que levamos normalmente. Afondamos en feitos coma o comercio xusto, o voluntariado e a reciclaxe mediante actividades prácticas que podemos desenvolver no noso día a día, e, ao mesmo tempo, contribuír co noso medio.

En xeral, á xente da nosa clase esta actividade gustounos moito. Coñecémonos mellor e melloramos a nosa capacidade crítica e obxectiva.

Texto e selección de fotos: Eduardo Fusco e Andrea Froíz

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Actividades CAS en marcha

Publicado o 30 Outubro, 2010 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Isabel Flores

As actividades CAS no curso 2010-11

Como se indica no texto inicial desta sección, que contén unha síntese da programación das actividades CAS, o Bacharelato Internacional ten como meta a formación integral do alumnado e dentro deste proceso “As actividades CAS conforman unha parte clave …,  complementando o contido académico, abrindo vías positivas para unha cidadanía responsable e solidaria e fomentando o desenvolvemento creativo, físico e social do alumnado a partir das súas experiencias de traballo cooperativo.”

A idea da formación integral trabállase dende distintos aspectos, por exemplo, deste modo:

-búscase dar importancia ás experiencias e a aprendizaxe fóra das aulas e do entorno da educación  formal

-promóvese que o alumnado aprenda dos propios erros, para facerse responsable dos seus actos

-valóranse e poténcianse as habilidades persoais como a integridade, a empatía e interese polas outras persoas, o respecto e consideración, a negociación e a escoita activa. A avaliación das mesmas realízase a través de condutas e accións extraídas de diversas fontes e observación e comunícase ao alumnado de xeito construtivo, ofrecendo orientación para desenvolver os propios valores e habilidades.

Neste momento hai diversos proxectos xa en funcionamento -ou en diversas fases de traballos de preparación- xestionados en xeral por alumnado de 2º curso polo momento, pero con participación de alumnado tanto de 2º como de 1º curso:

Grupo de ‘Save the frog’ en acción:

-campaña de divulgación e concienciación sobre o proxecto

-recollida de papel nas aulas para a súa reciclaxe

Grupo de apoio A.I., preparando unha campaña contra a Pena de Morte e concienciando sobre os Dereitos Humanos en xeral.

Grupo de divulgación ‘As Corcerizas’, redactando un traballo sobre a viaxe de estudos a este Centro Medioambiental.

Grupo ‘Día da Paz’- deseño e redacción de materiais para contribuír a esta celebración no seu momento; integrado dentro do mesmo hai un grupo musical, traballando a súa creatividade ao servizo da promoción da paz.

Grupo de voluntariado na Biblioteca (xestión e dinamización):

-curso de formación (xa realizado)

-colaboración en horario de recreo e tarde en diversas tarefas

Alumnado CAS que forma parte do equipo de Mediación (dirixido polo Dpto de Orientación), dispoñible para casos de ‘conflitos entre iguais’.

Grupo promoción do deporte –preparando unha charla para alumnado de 1º ESO, coa colaboración do Dpto de Ed. Física.

Grupo de colaboración co Rastrillo da ONG local HUMI.

Grupo de colaboración coa ONG ASEM-Galicia.

Os proxectos CAS son algo ‘real’, ‘vivo’ no que o alumnado interacciona coa sociedade ou os diversos elementos que condicionan a realización de proxectos. Por exemplo, algunhas persoas preparadas para participar na ‘Marcha Aspanaex’ deste ano viron as súas intencións frustradas ao suspenderse a marcha a causa das condicións meteorolóxicas do momento. Isto supón un valor imprevisto, no sentido de ter que reaccionar á situación, buscando solucións para variar un plan de imposible realización. A reflexión sobre a situación tamén proporciona oportunidades de ‘aprendizaxe experiencial’.

Actividades de formación

Aparte das actividades de formación ordinarias, este ano xa se realizaron dúas ‘extraordinarias’ coa colaboración de persoas expertas nas materias correspondentes.

Para 2º de BI, o profesor Román Raña deu unha charla sobre creatividade, dende o punto de vista da poesía, dentro do ciclo Charlas C, como continuación as realizadas o curso pasado sobre música e artes plásticas. O alumnado asistente á charla valorou especialmente a oportunidade de ter acceso de primeira man á comprender o proceso creativo, o valor da lingua ao servizo do mesmo, e en xeral a posibilidade de  comprender mellor e polo tanto apreciar máis a poesía.

Pola súa parte, 1º E acaba de estar catro días no Centro Medioambiental de As Corcerizas (http://www.amigosdaterra.net/info/ascorcerizas/index.html) xestionado por Amigos da Terra. Esta actividade consiste nunha viaxe de estudos centrada na programación de CAS, aínda que moitas das actividades realizadas teñen unha función integradora de diversas materias e requerimentos do BI.

Na foto podemos ver o grupo camiñando monte a través para ir realizar o seu proxecto de voluntariado en Arnuide

montanas-reducida.jpg

A avaliación da actividade –enfocada a buscar solucións a problemas globais, dende unha perspectiva local- aínda está por realizar polo alumnado, pero podemos adiantar algunhas das experiencias vividas e habilidades traballadas

Por exemplo tivemos a oportunidade de

1. analizar a problemática medioambiental local e global, así como a finalidade do voluntariado na sociedade e do Servizo de Voluntariado Europeo

2. insistir na redacción de concisos textos informativos

-practicando a escribir ‘sinteticamente’

-traballando a creación de ‘criterios’ e opinións propias

-aplicando criterios de selección ‘intuitivos’, así como organización sistemática da información

-buscando vocabulario axeitado para expresar a aprendizaxe persoal, as emocións, sentimentos ou reaccións, así como a evolución destes aspectos.

3. practicar técnicas para debates e presentacións en público (elaboración dun proxecto de voluntariado e presentación pública do mesmo)

3. practicar traballo cooperativo, para comprender mellor as capacidades de relación persoal e funcionamento en grupo, así como as posibilidades de modificación das mesmas, reflexionando sobre o que realmente significa a solidariedade, a tolerancia, a cooperación, a participación.

A afirmación de Eduardo Punset no seu libro El viaje al poder de la mente (Ed. Destino, 2010)  ‘…se ha comprobado que las conductas altruistas… provocan una mejora del estado de ánimo.’, resultou confirmada pola experiencia do alumnado durante a actividade de voluntariado no concello de Vilar de Barrio.

4. prestar algunha atención ao benestar físico e psíquico, que axuda a conseguir mellores resultados académicos.  Estes días traballamos con algunhas ideas:

-achegamento á natureza

-escoita activa e pensamento positivo

-técnicas de relaxación e visualización

5. realizar diversas actividades de voluntariado etnográfico e medioambiental:

-En Arnuide, sendos equipos traballaron na mellora dun muíño e espazo público –a beira do Camiño de Santiago- e na limpeza dunha zona de río para evitar o asolagamento das hortas veciñas.

-No Centro Medioambiental das Corcerizas realizáronse traballos de mellora do espazo. Tamén se fabricou un composteiro que foi doado ao CEIP de Vilar de Barrio onde alumnado e profesorado teñen o proxecto de reducir o lixo producido no centro.

-Na visita ao CEIP de Vilar de Barrio o alumnado de 1º E explicou á alumnado e profesorado do centro a importancia da compostaxe e a redución do lixo e as pautas para o uso óptimo do composteiro.

Na foto podemos ver ao grupo de alumnado rodeando o composteiro donado ao CEIP de Vilar de Barrio. Están no exterior do centro baixo a árbore que acolle o composteiro para facilitar que manteña unha humidade óptima.

grupo-reducida.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Técnicas de trabajo e investigación escolares

Publicado o 17 Outubro, 2010 na sección Lengua y Literatura castellanas, Noticias do Programa do Diploma do BI por Alberte Zato

El siguiente documento pretende ser una guía útil para la preparación, elaboración y presentación de trabajos de investigación escolares en el nivel de Bachillerato.

tecnicas-de-trabajo-e-investigacion.doc

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DEL B.I.

Publicado o 3 Setembro, 2010 na sección Noticias do Programa do Diploma do BI por Luis Otero

foto3.jpg

Coa asistencia de D. Laura López  Atrio, concelleira de Educación, de D. Modesto Hermida Inspector de Educación e da nosa Directora D. Rosa Segura, celebrouse na sala de conferencias do noso centro a entrega de Diplomas e Certificados ao alumnado do programa do Diploma do Bacharelato Internacional.

foto-1.jpg

foto-2.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Os nosos primeiros diplomados/ As nosas primeiras diplomadas.

Publicado o 5 Xullo, 2010 na sección Avisos urxentes, Noticias do Programa do Diploma do BI por Luis Otero

diploma_ib.png

Esta é a relación dos estudantes diplomados polo Bacharelato Internacional:

Lola Alonso CorralMarta Pesqueira Loira (Diploma bilingüe)María Bragado PazIria de la Torre RiveiroAlejandro Docampo SimónPablo García CondeSara Gómez GonzálezBeatriz Lence MassaBran López LuengoAlma Meira ValdésRaquel Sanz PérezLucía Rodríguez LoureiroVerónica Pozas Nogueira.Noraboa a todos e todas. E tamén os que non acadaron o Diploma pero participaron co seu esforzo para que isto fose posible.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Publicación de resultados do Diploma BI

Publicado o 5 Xullo, 2010 na sección Avisos urxentes, Noticias do Programa do Diploma do BI por Luis Otero

Os resultados estarán accesibles para o alumnado a partir das 21:00 GMT do martes dia 6 de xullo  na páxina http://results.ibo.org.

As claves de acceso foron enviadas por correo eléctrónico pero tamén  estarán a disposición do alumnado no Instituto en horario de secretaria.

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo