MARIE CURIE. Fai 100 anos…

Publicado o 3 Novembro, 2011 na sección Física e Química por Nieves

100 ANIVERSARIO

Marie Curie na conferencia Solvay de 1911 ( a 1ª )

Foi o ano no que acadou o Nobel de Química. Tiña xa o Nobel de Física que compartíu en 1903 có seu home Pierre e outro extraordinario científico,Becquerel. Era o recoñecemento o seu descubremento da radiactividade.

Sentados, de izquierda a derecha: Walter Nernst, Marcel Brillouin, Ernest Solvay (el industrial anftrión), Hendrik Lorentz, Emil Warburg, Jean Baptiste Perrin, Wilhelm Wein, Marie Curie y Henri Poincaré. De pie: Robert Goldschmidt, Max Planck, Heinrich Rubens,ArnoldSommerfeld, Ferdinand von Lindemann, Maurice de Broglie (hermano de Louis), Martin Hans Christian Knudsen, Friedrich Hasenöhrl, George Hostelet, Edouard Herzen, James Jeans, Ernest Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein y Paul Langevin.

Dezaseis anos despois, na conferencia Solvay de 1927, Marie Curie sigue sendo a única muller entre os 29 xenios reunidos, 17 deles foron premios Nobel.

Participantes de la conferencia de 1927.

 1. Peter Debye
 2. Irving Langmuir
 3. Martin Knudsen
 4. Auguste Piccard
 5. Max Planck
 6. William Lawrence Bragg
 7. Émile Henriot
 8. Paul Ehrenfest
 9. Marie Curie
 10. Hendrik Anthony Kramers
 11. Edouard Herzen
 12. Hendrik Antoon Lorentz
 13. Théophile de Donder
 14. Paul Adrien Maurice Dirac
 15. Albert Einstein
 16. Erwin Schrödinger
 17. Arthur Holly Compton
 18. Jules-Émile Verschaffelt
 19. Paul Langevin
 20. Louis-Victor de Broglie
 21. Charles-Eugène Guye
 22. Wolfgang Pauli
 23. Werner Heisenberg
 24. Max Born
 25. Charles Thomson Rees Wilson
 26. Ralph Howard Fowler
 27. Léon Brillouin
 28. Niels Bohr
 29. Owen Willans Richardson
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Convocatoria para alumnos con Lengua castellana y Literatura pendiente de 1º de Bachillerato

Publicado o 3 Novembro, 2011 na sección Lengua y Literatura castellanas, Exames, Convocatorias, Departamentos por Rita de Saa

El jueves, día 1 de diciembre, a las 16,30,  tendrá lugar el examen de la primera parte de la materia. Este examen es opcional y los alumnos y alumnas que no se presenten podrán hacerlo en la convocatoria de febrero. Podéis ver la información en esta misma web .

Para la preparación de la parte correspondiente a Lengua debéis consultar los siguientes documentos publicados en el blog del curso pasado:

- Clases de palabras

- Unidades gramaticales

- Ejercicios de repaso

- Más ejercicios para repasar sintagmas, funciones primarias, secundarias…

- Soluciones a los ejercicios anteriores

Redordad que para este examen solo entra la oración simple y, por supuesto, sintagmas y clases de palabras.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Xa podemos entrar na Royal Society

Publicado o 27 Outubro, 2011 na sección Tecnoloxía por Luis Otero

A Royal Society, recentemente destacada co premio Príncipe de Asturias, permite xa o acceso a 60000 traballos científicos donde se recolle unha boa parte dos fundamentos científicos e tecnolóxicos.

 faraday.JPG

Reproducción dun traballo de MIchael Faraday. creador do concepto de “campo”

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

A.N.P.A. IES do Castro - Convocatoria Xuntanza Xeral ordinaria

Publicado o 24 Outubro, 2011 na sección Zona ANPAs por Alberte Zato

A.N.P.A. IES DO CASTRO - CONVOCATORIA XUNTANZA XERAL ORDINARIA

 Mércores 26 de outubro ás 19:15 horas na Sala de Usos Múltiples do IES O Castro.

Orde do día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, do acta anterior.
2.- Lectura e aprobación, se procede, do Informe de actuacións e actividades do curso 2010/2011.
3.- Lectura e aprobación, se procede, do Estado de Contas do curso 2010/2011.
4.- Proposta, debate e aprobación, do Plan de actuacións e actividades da ANPA no presente curso.
5.- Proposta e aprobación, se procede, de asociación na FOANPAS.
5.- Proposta e aprobación, se procede, do orzamento do curso 2011/2012.
6.- Rogos e preguntas.

A reunión é aberta á participación de tódolos pais e nais, aínda que o dereito de voto esta limitado aos socios da ANPA. Os asistentes poderanse asociar persoalmente na asemblea (pregamos leven o importe exacto da cuota = 6 €).

Xuntanza Xeral Ordinaria ANPA outubro 2011 en .pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Consello escolar: En defensa do Ensino Público

Publicado o 14 Outubro, 2011 na sección Consello escolar por Alberte Zato

Texto aprobado no Consello escolar e que se enviará ás autoridades educativas do noso país galego:

EN DEFENSA DA ESCOLA E DO PROFESORADO DO ENSINO PÚBLICO

A escola pública foi desde a súa creación a encargada de asegurar o dereito á educación de toda a poboación para superar as desigualdades de orixe, foi o principal medio para garantir a cohesión social e estableceu as bases do progreso das sociedades. A educación pública garante a non discriminación por raza, sexo, relixión ou outras razóns.

O profesorado está no centro de todo o entramado educativo. Ao longo destes últimos anos perdeu unha parte importante do recoñecemento social que tiña. Se algo necesita nestes momentos o profesorado é comprensión e motivación, non insultos e descualificacións.

Un bo servizo público define ás sociedades avanzadas e prósperas. Mentres noutros países da nosa contorna toda a sociedade pecha filas a favor do profesorado para dispor no futuro de bos e boas profesionais e mellores cidadáns, en Galicia o profesorado está padecendo de forma inxusta ataques e recortes non só como profesionais da Educación senón tamén como empregados públicos, e o peor é que ditos ataques veñen a miúdo desde responsables das Administracións Públicas.

Coa escusa da crise económica as Administracións Públicas están aplicando recortes nos presupostos educativos que poden traer graves consecuencias para o futuro da nosa sociedade. Dende o curso pasado os recortes introducíronse de forma continuada e progresiva nos orzamenros educativos.

Non menos graves son as demagóxicas manifestacións de algúns responsables das administracións educativas que intentaron desprestixiar a labor docente presentando a profesores e profesoras como pouco traballadores. Os responsables políticos coñecen perfectamente que a xornada semanal do profesorado é de 37,5 horas semanais. O aumento das horas lectivas nos horarios dos docentes significa a redución do número de profesores e profesoras, o que inevitablemente repercute na desaparición de desdobres, clases de reforzo e apoio, programas de cualificación profesional inicial e outros programas, titorías e na impartición de materias das que o profesorado non é especialista.

A educación galega ten a súa propia crise, anterior á crise xeral que vivimos, que se reflicte especialmente nos elevados índices de fracaso e de abandono escolar temperá.

No conxunto do Estado español o paro xuvenil estímase en máis dun 43,5%, e dicir, case a metade da mocidade entre 16 e 24 anos. En Galicia este paro estímase en cerca dun 30 % e a porcentaxe de alumnado que non acada o título da ESO, é dicir, o índice de fracaso escolar achégase ao 28%. Precisamente agora, cando sé empezaban a reducir estas cifras, é cando se fan os recortes no ensino público.

Por todo o anterior, o Consello escolar deste centro:

A rectificación das políticas de recortes na inversión educativa por parte da Consellería.

A continuidade e a ampliación das medidas xa iniciadas para superar os altos índices de abandono e fracaso escolar, que nos colocan á cola de Europa, garantindo os cadros de persoal docentes necesarias para levalas a cabo, mediante ofertas de emprego público adecuadas ás necesidades e a renovación dos cadros de persoal docentes a través da prórroga das xubilacións que establece a LOE.

O recoñecemento do profesorado como principal activo do sistema educativo e a rectificación de certas actitudes que intentan enfrontar á sociedade co colectivo docente, menoscabando o seu prestixio e a súa autoridade.

A garantía do dereito a un emprego digno para todos os docentes e que se poña fin á temporalidade e ao subemprego do profesorado interino nos centro públicos.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Inscrición no Club de Lectura

Publicado o 11 Outubro, 2011 na sección Club de lectura, Biblioteca por Carmen Vilariño Agras

 apuntate-club-de-lectura-1.JPG

Ata o 20 de outubro está aberta a incrición ao Cub de Lectura. Podedes participar todos os alumnos/as, profesores /as, pais e nais , e todos os membros da comunidade educativa.

Un único requisito. disfrutar  da lectura.

Compartide connosco o voso tempo de lecer. Esperamos a vosa participación.

As reunións realizaranse para os grupos do alumnado nos recreos. O grupo de adultos, dependendo do número de participantes, unha vez rematada a inscrición, decidirá as datas das súas  reunións.

Todos/as os interesados e interesadas, pasade pola biblioteca anotade o voso nome , e se procede, o curso.

O PRAZO AMPLIASE ATA O VENRES 21 DE OUTUBRO.

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo